Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/1/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2008

«Ερώτηση   Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο »

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«Ερώτηση του Δ.Κουσελά για το χωροταξικό »

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ.
Η υποβάθμιση της Καλαμάτας στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο  »

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά  για την υποβάθμιση της Καλαμάτας στο Εθνικό χωροταξικό Σχέδιο.

«Στην αρχική μελέτη του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου η Καλαμάτα είχε ενταχθεί στους εθνικούς πόλους ανάπτυξης, όπως ήταν εύλογο με βάση την ιδιαίτερη γεωφυσική της θέση, την ιστορική της σημασία , τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές της, την κομβική θέση της στα νέα δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των μεγάλων οδικών αξόνων, αλλά και τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητές  της να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως νότια και δυτική πύλη της χώρας μας στην κεντρική  Μεσόγειο και την Ε.Ε, στον αναπτυξιακό άξονα  Αδριατικής-Ιονίου, λειτουργώντας  συμπληρωματικά ως προς την πόλη της Πάτρας.

Εν τούτοις, ενώ οι επιστημονικές μελέτες εκπόνησης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού πρότειναν το χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως εθνικού πόλου ανάπτυξης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή, την εξαιρεί από τους εθνικούς πόλους και την εντάσσει στους  δευτερεύοντες πόλους ανάπτυξης (άρθρο 5 του Σχεδίου) . 

Επειδή αυτό συνιστά αδικαιολόγητη υποβάθμιση της σημασίας, των δυνατοτήτων και  των  αναπτυξιακών προοπτικών της Καλαμάτας και ευρύτερα του Νομού Μεσσηνίας, εγκυμονώντας κινδύνους για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων της,   

 Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

·                Για ποιους λόγους τροποποίησε την αρχική πρόταση των μελετητών για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό,  υποβαθμίζοντας την Πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας από εθνικό πόλο ανάπτυξης σε δευτερεύοντα πόλο ανάπτυξης, με ότι αυτό συνεπάγεται;

Προτίθεται να τροποποιήσει τη διάταξη του άρθρου 5 του Σχεδίου και να εντάξει  την Καλαμάτα στους εθνικούς πόλους ανάπτυξης, αποδίδοντάς της το ρόλο που αντικειμενικά της αρμόζει»