Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011, 29-11-2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/11/2011

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011

 

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενημέρωση. Περνάω στην πρώτη ερώτηση. Κύριε Διοικητά, οι τράπεζες έχουν στηριχθεί σε παροχή εγγυήσεων ειδικών ομολόγων ή προνομιούχων μετοχών με πόσα, που όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, φτάνουν τα 155 δισ.. Ένα μεγάλο μέρος από αυτή τη ρευστότητα έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό για να στηριχθούν τα δίκτυα θυγατρικών εταιριών των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και ένα άλλο μέρος από αυτή τη ρευστότητα για την αναχρηματοδότηση του εσωτερικού προβλήματος κάθε τράπεζας. Κατά την δικιά σας εκτίμηση, που πήγε τελικά αυτή η ρευστότητα, σε χορηγίες και ανάγκες θυγατρικών του εξωτερικού, ενώ το είχαμε ανάγκη σε διαγραφές δανείων; Που έχει πάει ακριβώς και τι μπορούσε να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μιλάω για τη στήριξη θυγατρικών του εξωτερικού.

Στη σελίδα 56 της έκθεσης, αναφέρατε ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές και εν προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλουν να διασφαλίζουν τα σχέδια ανά κεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν θα οδηγήσουν σε υπερβολική απομόχλευση εξασφαλίζοντας έτσι τη ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία. Το πρώτο που θέλω να μας διευκρινίσετε, τι ορίζετε υπό τις σημερινές συνθήκες της χώρας και με δεδομένες τις ανάγκες της σαν υπερβολική και την ως κανονική απομόχλευση. Κατά δεύτερον, να μας πείτε πώς βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να αξιοποιεί το ρόλο και τις ενισχυμένες ευχέρειες της, την επιτυχή επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Με βάση τα νέα δεδομένα του PSI κατά 50% σε ποιο ποσοστό εκτιμάται ότι αυτό θα αφορά εγχώριους θεσμικούς κατόχους ομολόγων και σε ποιο ο ξένους. Κατά τη γνώμη σας, τι ανάγκες ενίσχυσης προβλέπονται συνολικά για το τραπεζικό σύστημα και σε ποιο βαθμό θα αναγκαστούν να προσφύγουν οι τράπεζες στο ταμείο πιστωτικής σταθερότητας για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.

 

Τέλος, στη σελίδα 37, επισημαίνεται και συμφωνώ πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και πως η αιχμή της πολιτικής για την αύξηση των εσόδων είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σε αυτά τα πλαίσια ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος για την υποβοήθηση των φορολογικών αρχών να εντοπίσουν, δηλαδή, κινήσεις μεγάλων ποσών καταθέσεων και κεφαλαίων προς το εξωτερικό, λόγου χάρη για επενδύσεις σε πολυτελή κινητά του εξωτερικού που πιθανότατα σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή, είναι και το ξέρετε σήμερα κομβικός. Έχετε συγκεντρωτικά στοιχεία που να αφορούν τέτοιες κινήσεις από μεγάλους καταθέτες, επιχειρήσεις ή ομίλους στο διάστημα από το 2009 μέχρι σήμερα. Ποια ήταν η ανταπόκριση των τραπεζών στο σχετικό αίτημα των φορολογικών αρχών μετά την ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.