Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ Σ.Ν. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/9/2011

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ Σ.Ν. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις", 6-9-2011.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο, ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη συγκυρία, είναι πολύ σημαντικό. Συνεκτικός κρίκος στις πολυθεματικές διατάξεις του είναι η θωράκιση και η σημαντική ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, με την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και ελέγχου των τραπεζών από την Τράπεζα Ελλάδος. Με αυτό το νομοσχέδιο, επιχειρείται να ρυθμιστούν μια σειρά από ζητήματα, με ακριβώς αυτόν τον στόχο.

Παράλληλα, θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης, με στόχο την αποτελεσματική διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, απέναντι στους σοβαρούς συστημικούς κινδύνους μιας ευρύτερης κρίσης στην Ευρωζώνη και διεθνώς.

Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για το τραπεζικό σύστημα, η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η αποτελεσματική προστασία των καταθετών είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Είναι καθήκον όλων μας και της Κυβέρνησης, και του συνόλου του πολιτικού συστήματος, με ουσιαστικές αποφάσεις να εμπνεύσουμε ασφάλεια και σιγουριά στους πολίτες, στους καταθέτες, στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες.

Για αυτό, είναι αναγκαία η περαιτέρω αυστηροποίηση της εποπτείας και των δυνατοτήτων παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την άμεση και επαρκή εξεύρεση λύσεων στα όποια προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, με την αξιοποίηση, όπου και εφόσον χρειασθεί, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει συγκροτηθεί στη χώρα μας.

Το νομοσχέδιο, κατά βάση, αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη και από 50 άρθρα.

Στο Πρώτο Μέρος του περιλαμβάνονται οι αναγκαίες, σήμερα, αλλαγές, στη νομοθεσία που διέπει την εποπτεία και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, ζητήματα που ρυθμίζονταν με τον νόμο 3601/2007, προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Βρετανία και η Ιρλανδία, καθώς και με τα πορίσματα της σχετικής διαβούλευσης που διοργάνωσε για το σκοπό αυτό, η Κομισιόν.

Στο Δεύτερο Μέρος, μεταφέρονται στην ελληνική έννομη τάξη τρεις οδηγίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική αγορά.

Η πρώτη Οδηγία, η 110/2009, αφορά στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τροποποιεί προγενέστερες για το ίδιο θέμα διατάξεις και προσαρμόζει την αντίστοιχη αγορά στα νέα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα, βελτιώνοντας, όπως είπα, παλαιότερες διατάξεις.

Η δεύτερη Οδηγία, η 111/2009 αφορά στη δυνατότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών της χώρας υποδοχής και της χώρας της έδρας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποκαταστήματα του οποίου λειτουργούν σε άλλη χώρα και αναπτύσσουν εκεί σημαντικό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της τράπεζας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων.

Η τρίτη Οδηγία, η 44/2009, εισάγει βελτιωμένες ρυθμίσεις για τον διακανονισμό στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και στην παροχή διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών ασφαλειών.

Ακόμα, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά επικυρώνουμε την Απόφαση της 78ης Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το ασφαλιστικό των υπαλλήλων της, διατάξεις που αφορούν τον ν. 3863/2010, καθώς και τον ν. 3867/2010 για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών.

Το Τρίτο Μέρος αφορά σε τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων, όπως:

Με το άρθρο 46 Κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ορίζει ότι το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των δανείων που είχαν συνάψει οι δήμοι Αχαρνών και Ζωγράφου με τράπεζες του εξωτερικού, ύψους 40 και 25 εκατομμυρίων αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά έχουν ήδη καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και όσα θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών μέχρι την εξόφλησή τους, θα παρακρατούνται με βάση το νομοσχέδιο από τους πόρους των ΚΑΠ που αναλογούν στους παραπάνω δήμους. Οι λοιπές ευθύνες των φορέων τους -και ξεκαθαρίζεται αυτό- δεν παύουν να αναζητούνται.

Με το άρθρο 47 τροποποιείται ο νόμος 3943/2011 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε ό,τι αφορά το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών, στη διοίκηση, τη λειτουργία και τη συγκρότησή του. Ας σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες διατάξεις είχαν ψηφισθεί το Μάρτιο του 2011, εκκρεμούσαν και επρόκειτο να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίησή του. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι με την αλλαγή του πλαισίου διοίκησης και λειτουργίας του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, δεν θα έχουμε καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή του, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό Σώμα. Προσωπικά είχα την τιμή να είμαι εισηγητής για το Σώμα αυτό στον ν. 3943/2010 και ψηφίστηκε, όπως πολλοί συνάδελφοι γνωρίζουν, με ευρεία πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα σημαντικό και καινοτόμο θεσμό, που νομίζω ότι θα βοηθήσει αποφασιστικά στην επίλυση των φορολογικών διαφορών, μειώνοντας στο έπακρο τον χρόνο που απαιτείται σήμερα από τα δικαστήρια και ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος.

Το άρθρο 48 απεσύρθη, προκειμένου, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο Υπουργός, να δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

Στο Τέταρτο Μέρος κυρώνεται, βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος, το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του EFSF και οι τροποποιήσεις που ακολούθησαν, δηλαδή δύο μέχρι σήμερα, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011, και ορίζονται οι χρόνοι έναρξης ισχύος τους.

Πλέον, βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει στη διάθεσή του - και αυτό είναι πολύ σημαντικό - τρία εργαλεία.

Πρώτο, θα μπορεί να διασώζει τράπεζες, η ανακεφαλαιοποίηση θα επιτυγχάνεται εμμέσως, μέσω χορήγησης δανείου σε χώρα που πλήττεται από τραπεζική κρίση.

Δεύτερο, θα μπορεί να αγοράζει ομόλογα υπερχρεωμένων χωρών, τόσο στην πρωτογενή όσο –πλέον- και στη δευτερογενή αγορά, τα οποία θα μπορούν να διατηρούνται ως το τέλος της διάρκειάς τους ή να πωλούνται νωρίτερα.

Τρίτο, θα βοηθά με ένα προληπτικό δάνειο, στην περίπτωση που μια χώρα δέχεται πιέσεις από τις χρηματαγορές.

Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Περιορίζομαι να τονίσω πως ο νέος ρόλος του EFSF, συνιστά τη βασική απάντηση της Ευρωζώνης στις αλλεπάλληλες πιέσεις που ασκούν στη χώρα μας και συνολικά στην Ευρωζώνη οι αγορές.

Η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού, έχει κρίσιμη σημασία. Πρώτο για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος στήριξης, με την παροχή σημαντικής ανάσας στο θέμα διαχείρισης του χρέους και δεύτερο, γενικότερα για την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως αυτή που μαστίζει ολόκληρη την Ε.Ε. και η οποία, όπως ήδη έχει αποδειχθεί, δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό και πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα συνολικότερο της Ευρωζώνης.

Μέχρι σήμερα το βασικό πλαίσιο εποπτείας και εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθοριζόταν, όπως είναι γνωστό, με τον ν.3601/2007. Με το παρόν νομοσχέδιο επέρχεται βελτίωση και ενίσχυση των ισχυουσών διατάξεων, ενισχύεται δηλαδή ακόμα περισσότερο η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις μικρότερες τράπεζες.

Η κυβέρνηση οφείλει να είναι -και είναι- έτοιμη να αντιμετωπίσει τις όποιες τυχόν επιπτώσεις θα έχει για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αφ’ενός η συμμετοχή του στο roll over των κρατικών ομολόγων, αφετέρου η τυχόν αύξηση των επισφαλειών και επιπλέον ζητήματα που διερευνά, για λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, η Black Rock, που ενδεχόμενα να επιταχύνουν τις διαδικασίες εξυγίανσης και τις απαιτήσεις της κεφαλαιακής τους ενίσχυσης, είτε με ίδια μέσα, είτε με προσφυγή στο ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ήδη το Ταμείο αυτό ενισχύεται με 30 δισεκατομμύρια ευρώ από 10 που προβλέπονταν στην αρχή. Παράλληλα υπάρχει ο ELA, ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας από την τράπεζα της Ελλάδος. Ο μηχανισμός, που δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες να αντλούν ρευστότητα από την τράπεζα Ελλάδος ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα.

Σε ό,τι αφορά στις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ήδη με το άρθρο 62 του νόμου 3601 προβλέπονταν μια σειρά από ζητήματα. Το σχέδιο νόμου που συζητάμε παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα στην τράπεζα Ελλάδος:

- να ζητά ακόμα και προληπτικά από κάποια τράπεζα που εμφανίζει πρόβλημα στα κεφάλαιά της να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης.

-να απαιτείται προέγκρισή για συναλλαγές που κατά την κρίση της μπορούν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος -και εδώ αναδεικνύεται ο προληπτικός και όχι μόνο ο κατασταλτικός ρόλος, που μπορεί να παίξει η Τράπεζα της Ελλάδος.

-να περιορίζει τις μεταβλητές αποδοχές ως ποσοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων, σε περιπτώσεις που το ύψος αυτών των αποδοχών δεν συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης. Εδώ βέβαια θα πρέπει να μην υπάρξουν ερμηνευτικά προβλήματα ή καταχρήσεις σε ότι αφορά όχι τις αποδοχές, στις οποίες αναφέρθηκα πριν, αλλά τις τακτικές και τις συμβατικές αποδοχές των εργαζομένων -και είναι ένα ζήτημα που πρέπει, κύριε Υπουργέ, να το προσέξουμε.

-Έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητά την εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης και εξυγίανσης, ακόμα και σε ενοποιημένη βάση -και αναφερόμαστε στους ομίλους.

-Να επιβάλει άμεσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με το νέο άρθρο 62Α που αφορά τις αυξήσεις κεφαλαίου, προβλέπεται πως όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ζητήσει από πιστωτικό ίδρυμα να αυξήσει το κεφάλαιό του, η απόφαση προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό τις απαιτούμενης αύξησης, προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να ανταποκρίνεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του άρθρου 27. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται ότι οι μετοχές που εκδίδονται για την αύξηση κεφαλαίου θα είναι προνομιούχες, να προσδιορίζεται το προνόμιο και να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πιστωτικό ίδρυμα και οι μέτοχοί του, για την πραγματοποίηση της αύξησης εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί. Επίσης, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία της αύξησης και την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος, μπορεί να απαιτείται, ταυτόχρονα με την αύξηση, η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της τράπεζας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, που λαμβάνεται μετά από τη συγκεκριμένη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν ανακαλείται.

-Μπορεί να επιβάλει, με ταχύτατες διαδικασίες, στο πιστωτικό ίδρυμα την άμεση μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων ή και συμβατικών σχέσεων σε άλλο ίδρυμα και σε άλλο πρόσωπο.

Με την παρ.4 του άρθρου 1 του σ.ν., εισάγονται συγκεκριμένα κριτήρια εξέτασης της κεφαλαιακής επάρκειας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, θα μπορεί ακόμη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διορίζει επίτροπο. Ο διορισμός μπορεί να ζητηθεί από την ίδια την τράπεζα ή να διοριστεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν αυτή διαπιστώσει ότι κάποια τράπεζα έχει χαμηλά ίδια κεφάλαια, παραβιάζει κανονισμούς για προβλέψεις ή κεφαλαιακή επάρκεια ή δεν μπορεί να εφαρμόσει μόνη της τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης. Με τον διορισμό επιτρόπου μπορεί ακόμη να δοθεί μια μικρή παράταση στο χρόνο της ολοκλήρωσης, μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων της τράπεζας, μια παράταση είκοσι ημερών.

Επίσης, στο άρθρο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λάβει μέτρα εξυγίανσης μιας εμπορικής τράπεζας, όπως είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού, η αποφυγή συστημικού κινδύνου και η αποφυγή αποσταθεροποίησης του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

Όμως, πέρα από όλα τα παραπάνω, αυτό που αποτελεί εμβληματική καινοτομία του σχεδίου νόμου που συζητάμε είναι ότι, ως επόμενο μέτρο, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται ακόμα και η διάσπαση της ενότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος και η μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων μετά από απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται είτε προς ένα μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, που δημιουργείται για το σκοπό αυτό, είτε προς άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Καθιερώνεται, επίσης, μία άτυπη διαδικασία προσφορών κατόπιν αποτίμησης ενός ή δύο νομίμων ελεγκτών προς απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων, η οποία συνδυάζει την ανάγκη επίτευξης ικανοποιητικής τιμής, με την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας.

Με τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, η άδεια λειτουργίας του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. Η εσωτερική αξία των μετοχών του, ορίζεται αρνητική, παύουν να υφίσταται τα εξ’ αυτών δικαιώματα και οι τίτλοι ακυρώνονται.

Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να υποχρεώσει μια τράπεζα σε κίνδυνο, να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία, κυρίως καταθέσεις, αλλά και δάνεια, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όσο καιρό ορίσει. Στόχος αυτής της ενέργειας θα είναι η πώληση των υγιών τμημάτων της τράπεζας, για την κάλυψη των απαιτήσεων του προβληματικού τμήματός της. Έτσι, διασφαλίζεται η σταθερότητα των προβληματικών τραπεζών και «καθαρίζουν» οι ισολογισμοί τους από προβληματικά assets, τα λεγόμενα «σκουπίδια».

Η τράπεζα, στην οποία θα μεταβιβάζεται το υγιές κομμάτι των επενδύσεων και των δανείων της παλιάς τράπεζας, θα μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να έχει γι’ αυτό πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, έστω κι αν δεν πληροί απολύτως τους κανονισμούς σύστασης και λειτουργίας ενός πλήρους τραπεζικού ιδρύματος.

Η μεταβατική τράπεζα θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου και θα έχει την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Θα λειτουργεί για δύο χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμα και στη συνέχεια θα πωλείται με τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Τέλος, προβλέπεται η αποζημίωση των καταθετών. Αν μια κατάθεση καταστεί, έστω και εν μέρει «μη διαθέσιμη», θέλω να το τονίσω αυτό, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τους καταθέτες ακόμη και στην περίπτωση που κάποια τράπεζα αντιμετωπίσει πρόβλημα, ενώ όλα τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού θα μεταβιβάζονται σε άλλη, μεγαλύτερη τράπεζα στο μέλλον.

Στη νέα «καθαρή» τράπεζα οι καταθέσεις θα είναι εγγυημένες. Σε περίπτωση που από τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία η αξία των υποχρεώσεων υπερβαίνει αυτή των απαιτήσεων, η διαφορά καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων που αναβαθμίζεται και ενισχύεται. Τροποποιείται το καταστατικό του, ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό.

Να σημειώσω ότι ο θεσμός αυτός, ένα είδος «καθαρτηρίου» για προβληματικές τράπεζες, έχει ήδη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο πολλών κρατών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιρλανδίας, που ακολούθησε ανάλογο μοντέλο το 2009. Δημιούργησε, δηλαδή, μία “Bad Bank” τη NAMA, η οποία ακόμη και σήμερα απορροφά σημαντικό μέρος των τοξικών assets των Ιρλανδικών τραπεζών. Πάντως, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν- και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό- τόσα τοξικά assets, όπως οι Ιρλανδικές τράπεζες. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά μόνο κάποιες μικρές τράπεζες. Οι μεγαλύτερες, εάν δεν μπορέσουν να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, θα μπορούν να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ήδη έχει προβλεφθεί και συσταθεί στη χώρα μας.

Ένα ακόμα κρίσιμο στοίχημα, το οποίο θα ήθελα να αναδείξω και πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι στη μεταβατική φάση διάσπασης θα πρέπει, με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, να διασφαλιστεί η απασχόληση και τα βασικά δικαιώματα των εργαζόμενων.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιο προσωπικό μεταφέρεται στο υγιές κομμάτι και υπό ποιους όρους. Ποιο παραμένει, εάν παραμένει, στο υπό εκκαθάριση και ποια θα είναι η τύχη του; Είναι κάποιες λεπτομέρειες, επειδή όμως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» σε ότι αφορά την απασχόληση, νομίζω, ότι είναι πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Κλείνοντας, να σημειώσω, ότι με το παρόν σχέδιο νόμου, στήνεται ένα σύγχρονο και πολύπλευρο «δίχτυ» θωράκισης του τραπεζικού συστήματος, των καταθετών και, τελικά, της οικονομίας μας απέναντι στις οξύτατες επιθέσεις των αγορών και στα ευρύτερα προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα στο τραπεζικό σύστημα.

Το «δίχτυ» αυτό είναι απαραίτητο, μέχρι οι τράπεζες να ανακτήσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να μπορέσουν να διοχετεύσουν επαρκή ρευστότητα, που είναι επιτακτικά αναγκαία για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την ανάπτυξη.

Εδώ, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι ο λόγος της στήριξης του τραπεζικού συστήματος από το Κράτος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν είναι για να σωθούν οι μέτοχοι, των οποίων η συμμετοχή εύλογα θα περιοριστεί εάν δεν βάλουν τα χρήματα που τους αναλογούν, αλλά για να σωθούν οι τράπεζες ως οντότητες και κατ’ επέκταση το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να είναι ικανό να στηρίζει κατάλληλα και με επάρκεια την πραγματική οικονομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος με καθαρούς κανόνες, σαφή βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην εποπτεία, τη ρύθμιση και την εξυγίανση σε ιδιαίτερα κρίσιμους καιρούς. Πιστεύω ότι είναι ανάγκη το σχέδιο αυτό να ψηφιστεί επί της αρχής, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.