Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΣΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» (12-7-2010)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2010

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΣΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» (12-7-2010)

              

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κατά τη γνώμη μου έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να δώσουμε το μήνυμα ότι το «πάρτι» της δημοσιονομικής ασυδοσίας και του πελατειακού λαϊκισμού  που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον τελειώσει.

Πραγματικά αναρωτιέμαι, έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ, προκειμένου να προχωρήσουμε στα αυτονόητα; Για να θεσπίσουμε, δηλαδή, την κατάργηση της δημιουργικής λογιστικής, να θεσπίσουμε τη λογοδοσία όλων των φορέων της κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης; Για να θεσπίσουμε την έγκυρη και την έγκαιρη παρακολούθηση των δοσοληψιών του κρατικού προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα; Έπρεπε να φτάσουμε να είμαστε υπό τη στενή επιτήρηση της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και τη Δαμόκλειο σπάθη των πιστωτών μας, προκειμένου να κηρύξουμε ανένδοτο στις πρακτικές, στις νοοτροπίες και σε όλα τα «τρωκτικά», που ροκάνισαν και κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα;

Κύριε Υπουργέ, αληθεύει ότι από το 2005 ήταν διαθέσιμο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης το «ΕΥΔΗΜΟΣ», ένα σύστημα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες δημοσιονομικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης; 

Αυτό το σύστημα επιτρέπει, όπως γνωρίζετε, την ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχειωδών ληψοδοσιών, όπου αναλύεται και αναλώνεται κάθε πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Και μόνο η εφαρμογή του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλα τα υπουργεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών του προϋπολογισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και τη διαφθορά.

Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ποσά που φτάνουν - όχι με τις δικές μου εκτιμήσεις, αλλά με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - τα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή, να εξοικονομηθούν πολύ περισσότερα από όσα εξοικονομήθηκαν με τις οδυνηρές περικοπές που έγιναν στους συνταξιούχους και ειδικά στην 13η και τη 14η σύνταξη. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, όλοι τι θα είχαμε γλιτώσει, τι θα είχαν γλιτώσει οι συνταξιούχοι και  γενικότερα οι συμπολίτες μας, αν το σύστημα αυτό είχε έγκαιρα εφαρμοστεί !

Το ερώτημα είναι, αληθεύει ότι η εφαρμογή του «ΕΥΔΗΜΟΣ» συνειδητά εμποδίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση; Αν έχουν έτσι τα πράγματα, ποιος ευθύνεται γι αυτό και πότε θα λογοδοτήσει;

Πιστεύω, όπως άλλωστε ήδη τόνισα, πως δεν χρειαζόταν ούτε η επιτήρηση ούτε το Μνημόνιο για να πράξουμε το αυτονόητο. Για να κάνουμε, δηλαδή, αυτό που κάνουμε σήμερα, για να αλλάξουμε τον ν.2362/1995 περί δημόσιου λογιστικού, που όπως γνωρίζουν οι παλιότεροι ελάχιστα άλλαξε το 1995 και ουσιαστικά ισχύει από το 1969.

Οι σημερινές συνθήκες και το πρώτιστο και επείγον καθήκον μας να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα της αναξιοπιστίας, της αδιαφάνειας, της σπατάλης και της διαφθοράς, της οξύτατης δημοσιονομικής – και όχι μόνο- κρίσης, πιστεύω ότι καθιστούν επιτακτικό και αναγκαίο για την κυβέρνηση το καθήκον να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση κανόνες, αρχές και πρότυπα ανάλογα με τα ισχύοντα σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Να εκσυγχρονίσει τον δημοσιονομικό έλεγχο, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.

Να θεσπίσει την αυτονόητη υπευθυνότητα και λογοδοσία σε όλους τους φορείς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, ιδιαίτερα δε στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, για τους οποίους, μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε.

Να εξαλείψει τη σπατάλη και τις αδικαιολόγητες υπερβάσεις δαπανών, χωρίς κανείς να δίνει λογαριασμό και να υφίσταται συνέπειες.

Να διευρύνει τον ορίζοντα σχεδιασμού της δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών μας, ώστε οι πολίτες να ξέρουν ότι οι φόροι τους αξιοποιούνται σωστά και πιάνουν πραγματικά τόπο.

Να εναρμονιστεί με τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών - μελών της Ε.Ε. για να υπάρξει αποτελεσματικότητα και συγκρισιμότητα των επιδόσεων σε διάφορους τομείς.

Να κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πραγματικό Γενικό Λογιστήριο ολόκληρου του κρατικού τομέα, με όλο το κύρος και τη σημασία της λέξης.

Να ενισχύσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου μας στον έλεγχο της χάραξης και της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης: Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κ.λπ.

Να ενισχύσει την αναγκαία εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και τη συνακόλουθη ευθύνη του στη δημοσιονομική διαχείριση όχι μόνο της Κεντρικής, αλλά και της Γενικής κυβέρνησης, σε φορείς της οποίας εντοπίστηκαν εξοργιστικά μεγάλες «μαύρες τρύπες» και ατασθαλίες διαχείρισης.

Δεν θέλω να μπω σε επιμέρους τεχνικά ζητήματα, άλλωστε αναφέρθηκαν αρκούντως και από τον εισηγητή μας και από τον κ. Κουτμερίδη που μίλησε προηγουμένως. Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές αλλαγές και ουσιαστικές τομές, που θα βοηθήσουν στην ευόδωση των στόχων που προανέφερα.

Γι αυτό, πίστευα και πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτό το νομοσχέδιο να τύχει της απαιτούμενης και αναγκαίας στήριξης από όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους των συναδέλφους, προκειμένου να προχωρήσει. Γιατί έτσι μόνο δεν θα γυρίσουμε ξανά στα ίδια πράγματα. Έτσι μόνο θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού.

Δεν σας κρύβω ότι με έκπληξη διαπίστωσα ότι ορισμένοι συνάδελφοι, που ευτυχώς είναι μειοψηφία, δεν θα στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να καλέσω και το Κ.Κ.Ε. να ξαναδεί τη στάση του σ αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί να το στηρίξουμε όλοι, με το χέρι στην καρδιά, με αναγκαίες βελτιώσεις, εαν υπάρχει ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.