Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση, στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/3/2010

Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση, στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»,  23-3-2010

 

 

Κύριοι συνάδελφοι, η Οδηγία που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαφορετική από το δογματικό νεοφιλελεύθερο κείμενο που είχε καταθέσει ο κ. Φρίτσμαν. Από την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής εξαιρούνται πολλές υπηρεσίες, ενώ η απάλειψη της χώρας προέλευσης περιορίζει τον κίνδυνο κοινωνικού dumping, που είχε επισημανθεί κατά την πρώτη ανάγνωση .

 

Η ρητή διατύπωση ότι η Οδηγία δεν θίγει το Εθνικό Εργατικό Δίκαιο, τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα των εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, (άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας), δημιουργεί την εντύπωση ότι η Οδηγία ανετράπη, σε σχέση με το αρχικό κείμενο.

 

Στην πρώτη ανάγνωση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητικοί, στη δεύτερη ανάγνωση, όμως, μετά τις αλλαγές, δεν καταψήφισαν, αλλά απείχαν.

 

‘Όμως και με τη σημερινή της μορφή, δεν μπορεί να εφησυχάζουμε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που ίσως και σήμερα να αποτελούν ασάφειες από πλευράς Ε.Ε. Το ότι λόγου χάρη αφαιρέθηκε η αρχή της χώρας προέλευσης δεν σημαίνει και ότι η αρχή αυτή καταργήθηκε. Αυτό θα συνέβαινε εάν είχε αντικατασταθεί με κάποια αντίστοιχη αρχή της χώρας προορισμού. Πουθενά όμως δεν προβλέπεται στην Οδηγία ότι ισχύει η αρχή της χώρας προορισμού.

 

Επίσης, δεν υπάρχει σαφής ορισμός των μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

 

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα ζητήματα, οι ρυθμίσεις της Οδηγίας, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι οριζόντιες και όχι κλαδικές και καλύπτουν το σύνολο του τριτογενούς τομέα, με σημαντικές ωστόσο εξαιρέσεις.

 

Με το σχέδιο νόμου που καλούμαστε να ψηφίσουμε, κάνουμε ένα πρώτο βήμα για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, αφού καταργούνται οι περιορισμοί στην εγκατάσταση και την αδειοδότηση, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών για πολλά επαγγέλματα, όπως των δικηγόρων, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των λογιστών, των κτηματομεσιτών, των τοπογράφων.

 

Επίσης, το σχέδιο νόμου δίνει το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με μια άδεια που θα λάβουν από ΚΕΠ, τεχνικές εταιρείες, επιχειρήσεις οργάνωσης και εκδηλώσεων, ψυχαγωγίας, πιστοποίησης, αλλά και τουριστικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων, με έδρα οποιαδήποτε χώρα από τις 27 της Ε.Ε.

 

Εξαιρούνται πάντως, βάσει προδιαγραφών της Οδηγίας ή δικαιωμάτων εξαίρεσης από αυτήν, κρίσιμα επαγγέλματα, τα οποία θα πρέπει η Κυβέρνηση να επιλέξει, σε επόμενο στάδιο, εάν θα ελευθερώσει  ή όχι, όπως είναι ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας, ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος, οι λιμενικές υπηρεσίες, η ραδιοτηλεόραση, τα γραφεία εύρεσης εργασίας, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την άσκηση εξουσίας, με την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι μεταφορείς, τα ταξί και μια σειρά από άλλα επαγγέλματα.

 

Με τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου εισάγονται σημαντικές διοικητικές καινοτομίες, που διευκολύνουν την εγκατάσταση των φυσικών και των νομικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

 

Επιβάλλεται σημαντική διοικητική απλοποίηση, στον τομέα των υπηρεσιών, σε ότι αφορά στις αδειοδοτήσεις -και όχι μόνο.

 

Επιβάλλεται η εγκατάσταση και η λειτουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης, των λεγόμενων ΕΚΕ, για τους παρόχους  και τους αποδέκτες υπηρεσιών. Τα κέντρα αυτά, πρέπει να λειτουργούν ηλεκτρονικά και από απόσταση και η λειτουργία τους ανατίθεται στα ΚΕΠ.

 

Στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, θα μπορεί λόγου χάρη να απευθύνεται ένας Βούλγαρος, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος, ένας Πορτογάλος και να ζητά πληροφορίες, για το πώς μπορεί να ασκήσει το  επάγγελμά του στην Ελλάδα. Θα μπορεί επίσης να προμηθεύεται ηλεκτρονικά, όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τη χώρα του, μέσω των ΕΚΕ.

 

Αυτονόητο είναι, ότι τα ίδια δικαιώματα θα αποκτήσουν και οι Έλληνες, οι οποίοι όταν βρεθούν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία. Θα μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να προμηθευτούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από τα αντίστοιχα ΕΚΕ, των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. Τα ελληνικά ΕΚΕ, θα πρέπει να συνδεθούν ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Επιβάλλεται, επίσης, απογραφή της πολυδαίδαλης νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσίες και αυτό είναι σημαντικό, προκειμένου να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις, που παρεμποδίζουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

 

Θεσπίζεται μηχανισμός διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη -  μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, που αποτελεί διευρωπαϊκό δίκτυο και λειτουργεί πιλοτικά, από 1.1.09, στον τομέα των υπηρεσιών.

 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ, του 2008, οι υπηρεσίες που καλύπτει το νομοσχέδιο, εκτιμάται ότι συμβάλλουν στο 60,4% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας και αφορούν στο 58% περίπου, της απασχόλησης.

 

Με αυτές τις παρατηρήσεις και με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, από το χώρο της συμπολίτευσης και ιδιαίτερα ο εισηγητής μας, ψηφίζουμε επί της αρχής, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.