Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ στα ν.σ. του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008» και «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτου, οικονομικού έτους 2008», κατά τη συζήτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/1/2010

Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ στα ν.σ. του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008» και «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτου, οικονομικού έτους 2008», κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων αυτών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, 27-1-2010.

Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του 2008, ενώ πριν από δύο μήνες περίπου συζητούσαμε τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του 2007. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, καταδεικνύει την πρόθεση της νέας Κυβέρνησης να μειωθεί κατά πολύ το χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ της ψήφισης του Προϋπολογισμού και του Ελέγχου της Εκτέλεσής του.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα την Επιτροπή μας – και νομίζω ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων, παρά τα σοβαρά προβλήματα, που σήμερα υπάρχουν –για την πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, σε αντίθεση με την προηγούμενη Κυβέρνηση, την απελθούσα κυβέρνηση, η οποία είχε υποβαθμίσει και την Επιτροπή και τις διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας, που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της χώρας  προχωρά,  όπως έχει δεσμευτεί, στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Προϋπολογισμού υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου. Η δημιουργία αυτής της Υπηρεσίας προβλέπεται ήδη στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο συζητήσαμε στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, πριν από δεκαπέντε μέρες περίπου.

Το πλαίσιο δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στοχεύει στο να ελέγχει τους δημοσιονομικούς οργανισμούς σε μηνιαία βάση, ενεργώντας ως εργαλείο ελέγχου και λογοδοσίας για τη λειτουργία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συμβάλλοντας έτσι στη μηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, πράγμα πολύ σημαντικό. Βοηθάει ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες, στην αξιολόγηση, στην εξέταση και την παρακολούθηση των ετήσιων και πολυετών Προϋπολογισμών. Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να συσταθεί μέσα στο 2010 και η λειτουργία της θα ενισχύσει και τη διαφάνεια και την λογοδοσία των δημοσιονομικών πράξεων.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, καταδεικνύοντας την πρόθεση της Κυβέρνησης, για βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, με διαφάνεια και  λογοδοσία.

Επιγραμματικά, λοιπόν, η στρατηγική της σημερινής Κυβέρνησης στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως προσδιορίζεται από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Πρώτο, την ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ήδη, όπως γνωρίζετε, προωθείται σχετικό νομοσχέδιο και έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό.

Δεύτερο, τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας Προϋπολογισμού υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω.

Τρίτο, την υιοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων για την αποτελεσματική μεσοπρόθεσμη εκτέλεση του Προϋπολογισμού, με την ψήφιση σχετικού νόμου. Τα παραπάνω, συνοδεύονται από πρόσθετα μέτρα για τη διαδικασία κατάρτισης και διαχρονικής παρακολούθησης του Προϋπολογισμού.