Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, της ενδιάμεσης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2009, 24-11-2009.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/11/2009

Παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, της ενδιάμεσης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2009, 24-11-2009.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την Τράπεζα Ελλάδος για την πρωτοβουλία που πήρε πριν από λίγους μήνες να αναθέσει μια μελέτη για τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας.

Και μπαίνω στα ερωτήματα επί της ‘Εκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική πολιτική. Κύριε Διοικητά, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

1. Με ποιο σκεπτικό θεωρείτε κατάλληλη για τη χώρα μας τη συνήθη διεθνή συνταγή για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η οποία θα προέρχεται κατά 2/3 από την περικοπή δαπανών και κατά 1/3 από την άντληση εσόδων; Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει εκτεταμένη και δημοσιονομικά εκρηκτική παραοικονομία και φοροδιαφυγή της τάξης των 30 δισ, όπως σημειώνει σε πρόσφατη έκθεση του ο ΣΕΒ. Και την ίδια στιγμή οι δημόσιες δαπάνες που πρέπει να μειωθούν, θα πρέπει να διοχετευθεί αυτή η μείωση σε βασικά δημόσια αγαθά και υποδομές, αλλά και στο κοινωνικό κράτος για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και για τη δρομολόγηση ενός βιώσιμου επιπέδου ανάπτυξης. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η διεθνής συνταγή ταιριάζει στη σημερινή συγκυρία για τη χώρα μας;

2. Τι κατά τη γνώμη σας οδήγησε στον εκτροχιασμό όχι μόνον του Προϋπολογισμού του 2009, αλλά και των προβλέψεων του αναθεωρημένου εθνικού προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης 2008 – 2011, που καταρτίστηκε στο τέλος Ιανουαρίου 2009;

3. Τι έχετε να παρατηρήσετε για την εξέλιξη των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, αλλά και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κατά το 2009. Και πώς δικαιολογείται το υψηλότερο επιτόκιο που συνεχίζουν να χρεώνουν στους πελάτες τους οι ελληνικές τράπεζες, ιδίως στα καταναλωτικά δάνεια, εν είδει πρόσθετου ασφαλίστρου κινδύνου από την πραγματική τους θέση και τους κινδύνους, τις επισφάλειες δηλαδή που έχουν αναλάβει, όταν μέχρι σήμερα γνωρίζουμε από τα ίδια τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος πως αυτοί οι κίνδυνοι είναι αισθητά υψηλότεροι για τις τράπεζες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και χαμηλότεροι για τη δική μας χώρα;

4. Επίσης αφού  έχουμε διανύσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του ν.3723/2008, θα ήθελα να μας πείτε πώς  αξιολογείτε το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας που εφαρμόστηκε στη χώρα μας για τον τραπεζικό τομέα και αν για σας έχουν ισχύ οι παραινέσεις που γίνονται από το ΔΝΤ σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

5. Και τέλος, συνιστάτε κ. Διοικητά,  στη σελίδα 40 της ‘Εκθεσης, την υιοθέτηση με νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος αριθμητικών κανόνων για τα εθνικά δημοσιονομικά μεγέθη σε προέκταση του Συμφώνου Σταθερότητας της Ε.Ε. Δηλαδή, προκρίνετε εσωτερικά σύμφωνα σταθερότητας και ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία ύπαρξης κάθε φορά συγκεκριμένων στόχων και Προϋπολογισμών προγραμμάτων, για την επίτευξη διαφάνειας και λογοδοσίας. Με δεδομένο, όμως, ότι σήμερα επικρίνεται ιδιαίτερα η μονομέρεια των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν θεωρείτε πως δημοσιονομικοί κανόνες με ποσοτικοποιημένα και μάλιστα με σταθερά μεγέθη ή ποσοστά του Α.Ε.Π. θα αποτελέσουν μια Προκρούστεια κλίνη, αλλά ότι θα είναι αποτελεσματικοί για την προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας; Πιστεύετε, επίσης, ότι τέτοιοι κανόνες είναι συμβατοί με θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και κυρίως, με τη δυνατότητα εφαρμογής των προγραμμάτων για τα οποία εκλέγονται από το λαό οι εκάστοτε κυβερνήσεις;