Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟ 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/9/2002

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ 
ΣΤΟ 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Καλαμάτα, 6 Σεπτεμβρίου 2002

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και φίλοι Νέοι Γεωργοί,

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που διοργανώνεται στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας σ’ ένα νομό αγροτικό κατά βάση, με πολλά προβλήματα στη γεωργία και με νέους αγρότες με ανησυχίες και προβλήματα.

Βλέποντας τον τίτλο του συνεδρίου «Αγροτική Πολιτική και η Γνώμη των Αγροτών», αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν να γίνει σχεδιασμός της Αγροτικής Πολιτικής, χωρίς τη γνώμη των αγροτών. Πως είναι δυνατόν να σχεδιάζονται οι άξονες ανάπτυξης της Γεωργίας, χωρίς τους Νέους αγρότες. Οι Νέοι Αγρότες θα πρέπει να είναι αυτοί, που θα καθορίζουν τους άξονες μεταρρύθμισης των πολιτικών στον τομέα της Γεωργίας.

Η προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα τα επόμενα χρόνια, με στροφή προς την κοινωνική και περιβαλλοντική πλευρά, αν δεν τη στηρίζουν οι νέοι αγρότες, δεν θα είναι επιτυχής.

Δεν θα είναι δυνατή η προώθηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχους όπως :

· Η προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

· Η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας

· Η διασφάλιση μιας σωστής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Για να είναι σε θέση οι νέοι αγρότες να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται σήμερα, θα πρέπει να υποστηριχθούν με :

α Ουσιαστική χρηματοδότηση των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων

β Με παροχή τεχνικής υποστήριξης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών

γ Με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Είναι ανάγκη να προωθηθούν και να στηριχθούν νέες δράσεις, καινοτόμες ή νέες μορφές γεωργίας.

Η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη παραγωγή, η αειφόρος γεωργία είναι αυτές που θα πρέπει να υιοθετηθούν και να προωθηθούν.

Γιατί μ’ αυτές τις μορφές γεωργίας θα έχουμε προϊόντα πιστοποιημένα, ασφαλή για τον καταναλωτή και η διαδικασία παραγωγής θα σέβεται το περιβάλλον.

Στις νέες αυτές τάσεις και αντιλήψεις, οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να είναι πρωτοπόροι και η πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει με τη δημιουργία υποδομών και την οργάνωση του τομέα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.

Μ’ αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω το Συνέδριό σας και εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.