Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Εργαζόμενοι και Τουρισμός"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2002

ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

"Εργαζόμενοι και Τουρισμός" 

Γαργαλιάνοι, 13 Απριλίου 2002

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

 

Ο Τουρισμός αποτελεί ως γνωστόν ένα βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας που δίνει δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

Είναι όμως και ένας από τους πυλώνες, που θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη του νομού μας και ιδιαίτερα της περιοχής της Τριφυλίας και ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και επικερδή απασχόληση στα νιάτα του τόπου μας.

Και λέγω ότι θα μπορούσε, γιατί δυστυχώς η ανάπτυξη του Τουρισμού στη Μεσσηνία αλλά και στη Πελοπόννησο είναι αναντίστοιχη εκείνης σε εθνικό επίπεδο. Αρκεί να επισημανθεί ότι το 75% των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας συγκεντρώνονται σε 5 μόνο από τις 13 συνολικά Περιφέρειες της Ελλάδος και ότι από τις 5 αυτές Περιφέρειες απουσιάζει η Πελοπόννησος. Τα δηλωμένα εισοδήματά της από τουρισμό και συναφή επαγγέλματα, παρέμειναν σε όλη την τελευταία 5ετία καθηλωμένα κάτω από το 5% του αντίστοιχου ΑΕΠ της χώρας.

Κάτι που ήταν αναμενόμενο αν σκεφτούμε ότι η Μεσσηνία, ο ωραιότερος και περισσότερο προικισμένος τουριστικά νομός της στην ίδια περίοδο είδε τα εισοδήματά του από τουρισμό να μειώνονται από 21% στο σύνολο της Πελοποννήσου το 1995 σε 19% το 1998.

Άλλωστε, η τουριστική μας υποδομή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική του προβλήματος εφ’ όσον ο Νομός διαθέτει στο σύνολό του μόλις 2.891 δωμάτια και 5.558 κρεβάτια, δυναμικότητα ασήμαντη σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει.

Στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις τόσο στον τομέα ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων, όσο και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, η Μεσσηνία δεν συμμετείχε όπως θα έπρεπε σ’ αυτήν την πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο αριθμός όσο και ο Κύκλος Εργασιών των μεγαλύτερων και περισσότερο οργανωμένων ξενοδοχειακών μονάδων στο Νομό, μόλις που ξεπερνά το 1% των αντίστοιχων συνόλων της χώρας.

Η έλλειψη προγραμματισμού και δημιουργίας υποδομών, ικανών να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες συνετέλεσε στο να οδηγηθούμε στη σημερινή κατάσταση.

Μια κατάσταση, που βέβαια μπορεί και πρέπει να αντιστραφεί, αφού :

1. Οι δείκτες ανάπτυξης του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα σημειώνουν τα τελευταία χρόνια πτωτικές τάσεις

2. Ο νομός μας διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν.

Το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά και οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν τη βάση του τουριστικού προϊόντος για κάθε χώρα. Αυτά υπάρχουν σε επάρκεια στο νομό μας. Φτάνει να μην τα καταστρέψουμε.

 

Η υποβάθμισή τους συνεπάγεται όχι μόνο την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και της ίδιας της ζωής μας.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, τόσο το κράτος, όσο και η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι τουριστικές επιχειρήσεις να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

  • ο χωροταξικός έλεγχος,

  • η καταπολέμηση της παράνομης τουριστικής δόμησης και

  • η αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών κανονισμών

είναι απαραίτητα στοιχεία μιας πολιτικής, που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Ευρισκόμενοι στο επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης που περιγράψαμε, είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή πρέπει να αποβλέπει στον πελατοκεντρικό τουρισμό. Να περάσουμε δηλαδή από την μονοκαλλιέργεια στην πολυμορφία, στην ποιότητα και την βιωσιμότητα.

Να περάσουμε σε ένα τουρισμό προσανατολισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα ενδιαφέροντα του καταναλωτή, με ανάδειξη της μοναδικότητας των πόρων της περιοχής μας, ώστε να μη μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί.

Στόχος μας πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η βελτίωση της εισοδηματικής διαστρωμάτωσης των τουριστών καθώς και η χρονική επέκταση της τουριστικής ζήτησης για το νομό μας.

Τα παραπάνω σημαίνουν, ότι πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος στον θεματικό τουρισμό.

Ο Οικοτουρισμός, ο Αγροτουρισμός, ο Θαλάσσιος τουρισμός, ο Αθλητικός τουρισμός, ο Εκπαιδευτικός τουρισμός, ο Συνεδριακός τουρισμός κ.α. είναι μορφές που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης υψηλών εισοδημάτων και ποιοτικού τουρισμού.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση και ειδικότερα για την περιοχή της Τριφυλίας είναι ανάγκη :

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Τ.Α.

Να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία και λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α., μιας επιχείρησης που θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία τουριστικής

αγοράς υψηλού επιπέδου, μιας επιχείρησης που θα αναδείξει και θα εντάξει ολόκληρη τη Δυτική Πελοπόννησο στις μεγάλες τουριστικές αγορές.

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στα αυτονόητα οφέλη που θα υπάρξουν για την περιοχή, μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη στήριξη της οικονομίας της. Οφέλη τόσο για την απασχόληση, όσο και για τη διάθεση και την κατανάλωση των αγροτικών και των άλλων προϊόντων της.

Η προώθηση της Π.Ο.Τ.Α. θα πρέπει, βέβαια, να γίνει, όπως άλλωστε έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του Αγροτουρισμού, αλλά και άλλων μορφών θεματικού τουρισμού, αξιοποιώντας τόσο το πρόγραμμα Leader Plus, όσο και το Γ’ Κ.Π.Σ.

3. Μεσσηνιακό ολυμπιακό πακέτο

Η προοπτική των ολυμπιακών αγώνων, η γειτνίαση με την Αρχ. Ολυμπία, καθώς και η πανέμορφη γεωγραφική, πολιτιστική, αρχαιολογική ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας – Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Γαργαλιάνων – Πύλου – Μεθώνης δίνουν τη δυνατότητα προσφοράς ενός πλήρους τουριστικού πακέτου, με εξαιρετικούς συνδυασμούς φυσικών καλλονών και αρχαιολογικών μνημείων, πολιτισμού και κουλτούρας.

 

Ένα τέτοιο πακέτο – η προετοιμασία του οποίου δεν είναι εύκολη υπόθεση – πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της άμεσης δραστηριοποίησής μας.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αντίστοιχους Δήμους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να τολμήσουν με τη δημιουργία μιας διαδημοτικής τουριστικής επιχείρησης.

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι :

Α) Η ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία νέων

Β) Η αξιοποίηση, η εκπαίδευση και γενικότερα η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σχετικά με το μεγάλο ζήτημα των υποδομών είναι ανάγκη :

 

Να ολοκληρωθεί ο εθνικός άξονας Τρίπολης – Καλαμάτας μέσα στις προθεσμίες που έχει θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Να προχωρήσει το μεγάλο έργο, που αφορά ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, το έργο που θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης της Ευρώπης με την Μέση Ανατολή. Αυτό είναι η Ιονία Οδός, που πρέπει να φτάσει στη Μεσσηνία και να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς ο δρόμος Κυπαρισσίας – Πύλου.

Να προχωρήσει η κατασκευή του Λιμανιού Κυπαρισσίας, που εντάχθηκε ήδη στο Γ’ Κ.Π.Σ., καθώς και των αλιευτικών καταφυγίων Μαράθου και Μεθώνης.

Η χωροθέτηση, επίσης, μικρών εγκαταστάσεων ελλιμενισμού για ελαφρά σκάφη αναψυχής θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσέλκυση θαλάσσιου τουρισμού.

 

Στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων χρειάζονται :

 

  • Αναβάθμιση καταλυμάτων, με προδιαγραφές και επενδυτικά κίνητρα.

  • Αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων.

  • Ένταξη των τουριστικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί βασικό άξονα της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα και στο νομό μας.

Η αναβάθμιση αυτή προϋποθέτει κατάλληλες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους με την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στο απασχολούμενο προσωπικό, όσο και γενικότερα στο ανθρώπινο δυναμικό του νομού μας, με προτεραιότητα στους νέους μας.

Λογικές μείωσης του κόστους εργασίας μέσα από τη μείωση του απασχολούμενου δυναμικού, την ανειδίκευτη εργασία, την εργασία παράνομων αλλοδαπών, είναι τελείως ακατάλληλες. Και αυτό γιατί οδηγούν στη συρρίκνωση, την ποιοτική υποβάθμιση και στο μαρασμό της τουριστικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, οι σύγχρονες απαιτήσεις της πελατείας είναι ταυτισμένες με την προσφορά καλών, ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Οι καλές, ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προϋποθέτουν προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις, αλλά και γρήγορη εξυπηρέτηση με φιλική αντιμετώπιση και επαγγελματισμό, από ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και υποκινούμενο, μέσα από καλές αμοιβές και ευπρεπείς όρους εργασίας, ανθρώπινο δυναμικό.

  • Με αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να σχεδιάσουμε τις κινήσεις μας για το επόμενο χρονικό διάστημα.

  • Με όραμα, με υπευθυνότητα και τόλμη, με συγκεκριμένους στόχους, με σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία για το μέλλον.

  • Με πίστη στις δυνάμεις και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, με πίστη ειδικότερα στη νέα γενιά.

  • Με κινητοποίηση όλων των υγιών δυνάμεων, που πιστεύουν και θέλουν την ανάπτυξη της περιοχής μας, που πιστεύουν και θέλουν ουσιαστική αξιοποίηση και προοπτική για το ανθρώπινο δυναμικό και για τους νέους μας.

 

Σας ευχαριστώ