Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] 1ο Περιφερειακό Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΑΥΠΛΙΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/4/2002

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

 

1ο Περιφερειακό Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΝΑΥΠΛΙΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

 

Αγαπητέ φίλε Υπουργέ της Ανάπτυξης,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι,

Θέλω ως εκπρόσωπος των συνδικάτων αλλά και των εργαζομένων να συγχαρώ τους διοργανωτές για το σημαντικό αυτό Συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα στο Ναύπλιο, την πόλη που «γέννησε» τον Ν. του Καποδίστρια, με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση.

Η ένταξη της χώρας μας και των περιφερειών της στην ΟΝΕ και οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται, επιβάλλουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας αναπτυξιακής – χωροταξικής πολιτικής με έντονα τα στοιχεία της αποκεντρωμένης διαχείρισης και της ενίσχυσης της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

Αποτελεί πιστεύω κοινή συνείδηση ότι η δημιουργία και η λειτουργία τοπικών οικονομιών, διαμορφώνει ένα γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προοπτικής κάθε περιοχής.

Ειδικότερα, για τη δική μας περιφέρεια της Πελοποννήσου, μια περιφέρεια με τεράστιες δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα, απαιτείται η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεμβάσεων.

Σ’ αυτά τα πλαίσια, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σίγουρα σημαντικός και αδιαμφισβήτητος, επιβάλλεται όμως, να παλέψουμε για να γίνει ακόμα σημαντικότερος.

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει:

 

 • Να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια.

 • Να γίνει σαφής η προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα της ΟΝΕ.

 • Να αναζητηθεί μια νέα σχέση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες-δημότες.

Βασικές αρχές που διέπουν αυτή την πρωτοβουλία πρέπει να είναι το τρίπτυχο Συνεργασία – Αλληλεγγύη – Ανταγωνιστικότητα, όπως αυτό διατυπώθηκε στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, τον Νοέμβριο του 2001, στη Θεσσαλονίκη.

Σας τις παραθέτω αυτούσιες:

 • Συνεργασία σημαίνει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται πολλαπλάσιες υποθέσεις ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Πολιτείας με συνακόλουθες ευθύνες.

 • Αλληλεγγύη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής μέριμνα ενίσχυσης των ασθενέστερων Ο.Τ.Α. με απώτερο στόχο την Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη

και

 • Ανταγωνιστικότητα σημαίνει πως ο θεσμός πρέπει ν’ απαλλαγεί από στενές αντιλήψεις και κρατικοδίαιτες λογικές και να προχωρήσει με θάρρος και σύνεση στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώπιον της μεγάλης πρόσκλησης και πρόκλησης, αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και είναι ο συντονιστής υλοποίησης έργων και κοινοτικών προγραμμάτων.

Ο κυρίαρχος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή αυτή διεργασία αποτελεί ταυτόχρονα μια από τις μοναδικές ευκαιρίες της χώρας μας στην κατεύθυνση δημιουργίας ολοκληρωμένων πόλεων και οικισμών που εξυπηρετούν τους πολίτες, που σέβονται το περιβάλλον και τις ερχόμενες γενιές, που επιδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, που σέβονται, διατηρούν, αλλά και δημιουργούν πολιτισμό.

Ερωτήματα όπως:

 • ποια είναι η σύγχρονη Αυτοδιοίκηση;

 • τι σημαίνει για μας τους δημότες – πολίτες;

 • πως αντιμετωπίζεται η ανεργία; κ.λπ.

 

πρέπει να απαντηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στο μεγάλο έργο που καλείται να αναλάβει η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε ότι αφορά την ανεργία, Κύριε Υπουργέ, είναι ανάγκη η κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από τους Δήμους και τις Νομαρχίες, κίνητρα σοβαρά και μεγάλα, ανάλογα εκείνων που έδωσε στους εργοδότες. Είμαι πεπεισμένος ότι οι ΟΤΑ εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις θα συμβάλλουν θετικά σε μια τέτοια κατεύθυνση.

 

Φίλες και Φίλοι,

Ο κόσμος μας μεταβάλλεται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αποκτήσει νέο περιεχόμενο και νέο προσανατολισμό με:

 

 • προσαρμογή των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων στη νέα οικονομία,

 • προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ,

 • αύξηση της κοινωνικής συνοχής,

 • αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

 • αποκέντρωση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών πόρων,

 • ποιότητα ζωής,

 • αειφόρα ανάπτυξη,

 • τοπική περιφερειακή ανάπτυξη με έμφαση στον σεβασμό του περιβάλλοντος καθώς και

 • δημοκρατικότερη οργάνωση της πολιτείας μας,

Η κοινωνία των πολιτών για να αναπτυχθεί χρειάζεται ασφάλεια, μέριμνα και αλληλεγγύη.

Τα καθήκοντα αυτά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικά. Η παγκοσμιοποίηση, η διεθνής αστάθεια, η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και ο ανταγωνιστικός τρόπος ζωής, επιβάλλουν τη συμμετοχή και την προσπάθεια όλων μας στον δύσκολο αλλά συγχρόνως καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα.