Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου της ΟΤΟΕ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ στην Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ με θέμα : «Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2001

ΟΜΙΛΙΑ

του Προέδρου της ΟΤΟΕ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
στην Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ
με θέμα :

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

17/7/2001

Κυρίες και κύριοι.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ αποτελεί αναμφισβήτητα την αφετηρία της μεγαλύτερης προσπάθειας οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού στην ιστορία της χώρας, ταυτόχρονα όμως και προσπάθειας επιβίωσης σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και μάλιστα κάτω από συνθήκες εντεινόμενης αβεβαιότητας για τις προοπτικές και τη γενικότερη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιαίτερα για τους έλληνες εργαζόμενους η πραγματική πρόκληση της ένταξης για τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις βρίσκεται μπροστά μας, καθώς τώρα αρχίζει η κρίσιμη μάχη για την πραγματική σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά οικονομικά επίπεδα. Μάχη σκληρή για όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα για τον τραπεζικό, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες σκληρού & αδυσώπητου ανταγωνισμού.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η σημασία της σωστής και μεθοδικής πληροφόρησης για την σφαιρική αποτύπωση της νέας πραγματικότητας, καθώς και των θεσμών και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις .

Γιατί είναι γεγονός ότι όσο περισσότερο διευρύνεται και διεθνοποιείται το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας, τόσο περισσότερο πολύπλοκο και συνθετότερο καθίσταται το πλέγμα των παραμέτρων που επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και των παραγόντων που κρίνουν την αποτελεσματικότητα των επιλογών μας .

Βεβαίως διάγουμε την εποχή της Νέας Οικονομίας, της οποίας τον πυρήνα

αποτελούν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου. Όμως η αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών και των τεχνολογιών αυτών, ειδικά όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενοποίηση προϋποθέτει κάτι ουσιαστικότερο : την σφαιρική αντίληψη του θέματος και έναν ασφαλή οδηγό πλοήγησης στον δαίδαλο των επιμέρους του διαστάσεων .

Οι διαπιστώσεις αυτές διαμορφώνουν ακριβώς και το πρίσμα μέσα από το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί η έκδοση του συναδέλφου Γιώργου Κασκαρέλη για την Πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την προσαρμογή των Οικονομικών Μονάδων. Του Γεώργιου Κασκαρέλη, που επί 10 χρόνια υπηρέτησε το σ.κ. ως Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας Ελλάδος, Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Κεντρικών Τραπεζών Ευρώπης και επί τέσσερα χρόνια μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ. Η έκδοση αυτή είναι η τελευταία μιας σειρά μελετών και βιβλίων, που παρακολούθησε από το 1987 τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με έμφαση στην ΟΝΕ.

Μέσα από τις 600 περίπου σελίδες του έργου επιχειρείται μία σφαιρική και άνευ προηγουμένου σε ευρύτητα και πληρότητα καταγραφή και ανάλυση θεσμών, πολιτικών και εποπτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης, όχι μόνον της σημερινής τους μορφής αλλά και της όλης ιστορικής δυναμικής που προηγήθηκε για τη αποκρυστάλλωση τους .

Εκτενής η κάλυψη της πορείας και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν στον νομισματικό και τραπεζικό τομέα . Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στα νομισματικά και τραπεζικά δρώμενα της Ένωσης, αλλά καλύπτει και τους τομείς της προσαρμογής των επιχειρήσεων, τις διεργασίες στο κρίσιμο και για τους εργαζόμενους θέμα των συγχωνεύσεων και Εξαγορών καθώς και τις εξελίξεις στην εναρμόνιση λογιστικών κανόνων και προτύπων.

Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος αποτελεί όπως είναι φυσικό κεντρικό πυρήνα της έκδοσης ενώ εκτενής είναι η αναφορά και στα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών και των συστημάτων πληροφορικής για την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής .

Πιστεύω ότι το βιβλίο του Γ. Κασκαρέλη θα αποτελέσει για όλα τα τραπεζικά αλλά και τα επιχειρηματικά στελέχη έναν πολύτιμο και αντικειμενικό οδηγό στον λαβύρινθο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και της όλης ιστορικής διαδρομής που διέγραψε μέχρι σήμερα η μακρόχρονη προσπάθεια ολοκλήρωσης και ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είμαι βέβαιος ότι θα βρούν το βιβλίο και οι συνάδελφοι συνδικαλιστές, γιατί στις σελίδες του προβάλλονται ανάγλυφα και αντικειμενικά όλες οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το θεσμικό τοπίο, μέσα στο οποίο καλείται το εργατικό κίνημα να δώσει τη μάχη για τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Επιπλέον η λεπτομερής αναφορά και όλων των τεχνικών κειμένων, κανονισμών, Οδηγιών αλλά και των συναφών αγγλικών χρηματοοικονομικών όρων καθιστά την έκδοση απαραίτητο εργαλείο και βοήθημα όσων συναδέλφων ασχολούνται στην πράξη με την υλοποίηση των κοσμογονικών πράγματι διαρθρωτικών αλλαγών που η ευρωπαϊκή ενοποίηση επιβάλλει .

 

Κύριες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Η ΟΤΟΕ έχοντας πλήρη συναίσθηση της σημασίας της ευρωπαϊκής πρόκλησης για τη χώρα μας, πρωτοστάτησε με υπευθυνότητα στην όλη διαδικασία προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζοϋπαλλήλων γενικότερα στη νέα πραγματικότητα, θέτοντας πάντα τη δική της σφραγίδα στις εξελίξεις.

Αποδεικνύοντας με τους αγώνες, τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις της, ότι δεν είναι μόνο ένα συνδικάτο που παλεύει για καλύτερους όρους απασχόλησης και αμοιβών, αλλά και μια οργάνωση με ευρείς ορίζοντες δράσης, με ενδιαφέροντα και υπεύθυνες θέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Γι’ αυτό και η ΟΤΟΕ διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί ανελλιπώς και συστηματικά τις διαδικασίες προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σωστά, έγκυρα και υπεύθυνα πληροφορημένοι . Στην προώθηση αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η έκδοση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ του βιβλίου του συναδέλφου Γ. Κασκαρέλη , το οποίο έχω σήμερα την τιμή να σας παρουσιάσω .

Έχω τονίσει κατ΄ επανάληψη και θα συνεχίσω να τονίζω, ότι το μέλλον δεν μας περιμένει, ούτε μας χαρίζεται. Το κτίζουμε και το κατακτάμε, με γνώση, με τεκμηρίωση, με υπευθυνότητα.

Συγχαίροντας τον συνάδελφο Γ. Κασκαρέλη για την πραγματικά σημαντική δουλειά του, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίζουμε και στο μέλλον με παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Σας ευχαριστώ