Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ κ.Δημήτρη ΚΟΥΣΕΛΑ στην Ημερίδα ΟΝΕ-ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/12/2000

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
κ.Δημήτρη ΚΟΥΣΕΛΑ
στην Ημερίδα ΟΝΕ-ΕΥΡΩ

Καλαμάτα, 10 Δεκεμβρίου 2000

Κυρίες και Κύριοι,

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η οικονομική και νομισματική Ένωση και το ενιαίο νόμισμα, το ΕΥΡΩ, δεν είναι πλέον οραματισμοί και σκέψεις για το μέλλον.

Είναι πραγματικότητα. 

Με πολλές ευκαιρίες - είναι αλήθεια - και προκλήσεις , αλλά και με κινδύνους.

Μια πραγματικότητα σκληρή για πολλούς τομείς και ιδιαίτερα για τον τραπεζικό, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες αδυσώπητου ανταγωνισμού και επιπλέον να απορροφήσει το υψηλό κόστος  εκσυγχρονισμού του παραγωγικού του μηχανισμού.

Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες ήδη προκαλεί κοσμογονικές ανακατατάξεις στη δομή και οργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, Συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναζητήσεις συμμαχιών και συνεργασιών  , αλλαγές μηχανογραφικών συστημάτων, νέες μορφές δικτύων και marketing, μεταβολές μεθόδων παραγωγής .

Ασφαλώς και μεταβολές των μεθόδων διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού,  επομένως και των όρων εργασίας. Είναι αναπόφευκτο όλες οι ανωτέρω διαδικασίες μετασχηματισμού να έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε ολόκληρο το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων αλλά και το επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο μας.

Είναι προφανές ότι νέοι και κρίσιμοι αγώνες περιμένουν στα χρόνια που έρχονται και τους τραπεζοϋπαλλήλους και το εργατικό κίνημα στη χώρα μας.

Όχι όμως μόνο αυτούς ! Η πρόκληση της ΟΝΕ αφορά όλους : εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες και τους επαγγελματίες, τη ραχοκοκαλιά της πελατείας μας. Γι΄ αυτό η μάχη πρέπει να δοθεί από όλους σε συνεργασία με όλους. Και θα κερδηθεί  αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι  για την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Στοχεύοντας  σε αυτό ακριβώς το  στρατηγικό δίπτυχο της πληροφόρησης και της συνεργασίας  η ΟΤΟΕ εργάσθηκε - αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT – για την προώθηση μιας ιδιαίτερα καινοτομικής και ουσιαστικής εταιρικής σχέσης.

Μαζί με τον υπεύθυνο φορέα εκπροσώπησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τον ΕΟΜΜΕΧ, προχωρήσαμε, στα πλαίσια του προγράμματος ADAPT-EUROTRAIN, ανάδοχος και συντονιστής του οποίου είναι το Ινστιτούτο εργασίας της Ομοσπονδίας μας, (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ), στην διεξαγωγή  μεγάλης έρευνας με στόχο την επιστημονική και τεκμηριωμένη διερεύνηση όλων των πτυχών της εισαγωγής του νέου νομίσματος  και των συνεπειών της στις τραπεζικές εργασίες  και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις .

Στο πλαίσιο του EUROTRAIN ολοκληρώσαμε, με τη συμμετοχή των επιστημονικών μας συνεργατών, τρεις μεγάλες έρευνες και μελέτες:

1.                 Οι επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στην εσωτερική οργάνωση, στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές
                    σχέσεις στον τραπεζικό τομέα.

2.                 Η ΟΝΕ, η απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο

3.                 Οι επιπτώσεις του Ευρώ στις ΜΜΕ

Με αυτές τις έρευνες, 

  • εντοπίσαμε τις επιπτώσεις της εισαγωγής του ΕΥΡΩ για την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας του κλάδου μας,

  • αναλύσαμε τις ελλείψεις σε προσόντα και ειδικότητες που απορρέουν από την εφαρμογή του, 

  • σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Στόχος μας, η προστασία της απασχόλησης, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και η έγκαιρη και αποτελεσματική επιμόρφωση των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα, να ενημερώσουν και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον πελάτη, το μικρομεσαίο, τον καταναλωτή. 

Παράλληλα , με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, προσεγγίσαμε και τα προβλήματα  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιδιώκοντας την επεξεργασία λύσεων σχετικά με την υποστήριξη που οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν και πρέπει να λάβουν από τον τραπεζικό χώρο, προκειμένου να  προετοιμαστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τους όρους ανταγωνισμού αλλά και τις ευκαιρίες της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα οφέλη του Ευρώ για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι σημαντικά  Επιγραμματικά αναφέρουμε:

  •      μείωση κόστους πράξεων σε συνάλλαγμα  και περιορισμός  συναλλαγματικού κινδύνου

  •      μείωση κόστους χρήματος – ευχερέστερη πρόσβαση στις αγορές χρήματος

  •      μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών και σταθερότητα μακροοικονομικού περιβάλλοντος

Παράλληλα όμως  οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν  έναν  άνευ προηγουμένου ανταγωνισμό από πλευράς τιμών και ποιότητας και μάλιστα χωρίς την αρωγή της υποδομής, των θεσμών και μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας που διαθέτουν οι  ανταγωνιστές τους  στις προηγμένες  ευρωπαϊκές χώρες .

 Οφέλη ασφαλώς θα έχουν και οι τράπεζες από τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και την πλήρη εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους με τα ευρωπαϊκά δεδομένα . Επίσης από τη ανάπτυξη νέων αγορών και γενικά την αύξηση των βαθμών ελευθερίας στην χάραξη και υλοποίηση της χρηματοοικονομικής τους στρατηγικής . ¨Όμως κατά τα άλλα οι πιέσεις που θα δεχθούν θα είναι ισχυρές με καταλυτικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους 

Εν συντομία επισημαίνονται :

  • Οι πιέσεις στη κερδοφορία  των τραπεζικών οργανισμών λόγω ανταγωνισμού, απώλειας εσόδων από εργασίες συναλλάγματος , αλλά και κόστους λειτουργικής προσαρμογής στο περιβάλλον του Ευρώ ,

  • Η περαιτέρω ενίσχυση των τάσεων ενοποίησης, αναζήτησης στρατηγικών συμμαχιών και μεταβολής των παραγωγικών δομών με έμφαση στην ηλεκτρονική τραπεζική, τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των τραπεζικών εργασιών και την εξοικονόμηση θέσεων εργασίας .

Το πώς όλοι οι ανωτέρω  παράγοντες  θα επηρεάσουν το τελικό ισοζύγιο  των ωφελειών και ζημιών για τα εισοδήματα των εργαζομένων , το επίπεδο απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και στις τράπεζες  αποτελεί  το αντικείμενο της έρευνας του ΙΝΕ  που σας ανέφερα . Βεβαίως  στην τελική εξίσωση σημαντικό ρόλο θα παίξουν και άλλοι παράγοντες,  όπως η αναπτυξιακή ώθηση από τα μεγάλα έργα υποδομής και την υλοποίηση  του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης .

Ανεξάρτητα όμως από όλα τα ανωτέρω , αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι – και αυτό αποτελεί το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να τους μεταφέρω απόψε – είναι ότι  στα πλαίσια της ΟΝΕ  οι όποιες αστοχίες, λάθη  ανεπάρκειες και καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της εργοδοσίας  θα έχουν άμεσο και οδυνηρό αντίκτυπο όχι στα επιτόκια , την ισοτιμία της δραχμής  αλλά στα εισοδήματα  των εργαζομένων και τις θέσεις εργασίας.

Γι’ αυτό και η ΟΤΟΕ διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί ανελλιπώς και συστηματικά τις διαδικασίες προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σωστά, έγκυρα και υπεύθυνα πληροφορημένοι . Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αξιολογηθεί και η παρούσα προσπάθεια την οποία έχω σήμερα  την τιμή να σας παρουσιάσω .

Κύριες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Η ΟΤΟΕ με τις γενικότερες ενέργειες και πρωτοβουλίες της έχει αποδείξει και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, ότι δεν είναι μόνο μια οργάνωση που παλεύει για καλύτερους όρους απασχόλησης, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου και του τόπου μας.

Είναι παράλληλα και μια οργάνωση με  ευρείς ορίζοντες δράσης, με ενδιαφέροντα και υπεύθυνες προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας, για την ευημερία και την κοινωνική αλληλεγγύη, για το παρόν και το μέλλον του έλληνα πολίτη.

Είναι μια οργάνωση   που γνωρίζει να σχεδιάζει, να αναλύει, να παρεμβαίνει στις εξελίξεις.

Που γνωρίζει όχι μόνο να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά να μάχεται για την ανάπτυξη και την πρόοδο στη χώρα μας, να μάχεται για το μέλλον προβλέποντάς το και παρεμβαίνοντας έγκαιρα στη δημιουργία του.

Ξέρουμε καλά ότι το μέλλον δεν μας περιμένει, ούτε μας χαρίζεται!

Το κτίζουμε και το κατακτάμε, με γνώση, με τεκμηρίωση, με υπευθυνότητα!

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι πρωτοβουλίες του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, το οποίο και συγχαίρω για τις σημαντικές και πολύμορφες πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι σήμερα.

Το ίδιο συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μας στην επιτυχία αυτού του προγράμματος, τα αποτελέσματα του οποίου με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίζουμε και στο μέλλον με παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν και, πιστεύουμε, βοηθούν τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο, τον επιχειρηματία, τον καταναλωτή, κάθε πολίτη της χώρας μας να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις, να αναμετρηθεί με το μέλλον, με τα στοιχήματα και με τις ευκαιρίες της σημερινής πραγματικότητας!

Σας ευχαριστώ