Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Συνέντευξη] ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ στο Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ στο Τεύχος 191 ( Δεκέμβριος 2002 )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/2002

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ 
στο Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ στο Τεύχος 191 ( Δεκέμβριος  2002 )

 

Νέα εποχή για την κοινωνική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων 

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημήτρης Κουσελάς, σχολιάζει και αξιολογεί τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα των τραπεζοϋπαλλήλων.
                                                                

    Η κοινωνική ασφάλιση είναι αναμφίβολα ένα από τα κρισιμότερα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους κι επομένως, οι όποιες αλλαγές συμβαίνουν στο χώρο αυτό πρέπει να παρακολουθούνται και να κρίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Η έναρξη της συζήτησης για τις αλλαγές στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων αποτελεί άριστη αφορμή για μια συνολικότερη συζήτηση και έρευνα για το θέμα αυτό και τις επιμέρους παραμέτρους του, όπως η δομή της επικουρικής ασφάλισης, η διαχείριση των αποθεματικών ταμείων, οι προϋποθέσεις για την επιτυχία των αλλαγών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.
    Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, Δημήτρης Κουσελάς είναι ένας εξαιρετικά κατατοπιστικός συνομιλητής που με κριτική, ωριμότητα και υπευθυνότητα προσεγγίζει και αναλύει τα θέματα αυτά.

Κύριε Πρόεδρε, ποιές είναι οι θέσεις σας για την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων στο χώρο των Τραπεζών;
Το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο. Είναι όμως απολύτως αναγκαίο, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ταμείων και να προστατέψουμε διαχρονικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η άμεση εξεύρεση σημαντικών πόρων και η συμφωνία πάνω σε ένα Καταστατικό ενιαίο και ομοιόμορφο για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους είναι τα δύο βασικότερα προβλήματα. Ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος που ψηφίστηκε μετά την αποφασιστική στάση του συνδικαλιστικού κινήματος, δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο (ο Νόμος 2084/92 ήταν απαγορευτικός) να ενώσουμε όλα τα επικουρικά Ταμεία και να δημιουργήσουμε ένα νέο με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. κατά το πρότυπο της Εμπορικής Τράπεζας. Όμως πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους:
Α) Τράπεζες, γιατί το μέγεθος των υποχρεώσεων τους στα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι τεράστιο και θα οδηγήσει και τις ίδιες σε αδιέξοδα.
Β) Το κράτος, γιατί η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρέωσή του και δεν μπορεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του απέναντι στους εργαζόμενους. Ήδη δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για την εκκίνηση των συνομιλιών από τα επικουρικά ταμεία μετά το κάλεσμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εμείς θα προσεγγίσουμε το θέμα με ωριμότητα και υπευθυνότητα. Όμως δε θα αποδεχθούμε ρυθμίσεις άδικες σε βάρος μας και μετακύλιση ευθυνών από τις τράπεζες στις δικές μας πλάτες.
Τι θα γίνει με τα ταμεία υγείας και πως βλέπεται την προοπτική σύστασης ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης (τρίτος Πυλώνας) στο χώρο των Τραπεζών;

Τα ταμεία Υγείας στο χώρο των Τραπεζών, που λειτουργούν ως αυτόνομοι και αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Κατάφεραν να δημιουργήσουν μια Ομοσπονδία και να διαπραγματεύονται για τα μέλη τους από καλύτερες θέσεις τις τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στα φάρμακα. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός ταμείου υγείας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους. Αυτό μπορεί εύκολα να προχωρήσει, αρκεί να αλλάξει το νομικό καθεστώς ορισμένων ταμείων, που από Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να γίνουν Ν.Π.Ι.Δ. Ο λεγόμενος «Τρίτος Πυλώνας» στο χώρο μας λειτουργεί ανά επιχείρηση, με συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Δεν επιθυμούμε να εντάξουμε τα διάφορα σχήματα και μορφώματα, που ήδη υπάρχουν στις διαδικασίες του Νόμου 3029/2002. Κατά την γνώμη μας το πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε χρήζει πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας γιατί λειτουργεί κάτω από τον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους.
Με βάση τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και στην επενδυτική συμπεριφορά των ασφαλιστικών Ταμείων ο τραπεζικός κλάδος έρχεται να παίξει ένα σημαντικό και ενεργό ρόλο στη διαχείριση των αποθεματικών και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων. Είναι έτοιμος γι’ αυτό;
Ο τραπεζικός κλάδος εδώ και δεκαετίες κάνει αυτή τη δουλειά. Πάνω από 10 δις είναι το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αυτήν τη στιγμή τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή χρηματαγορά. Διαθέτει όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή προϊόντα και εργαλεία. Εξυπακούεται ότι η διαχείριση θα γίνει με βάση την απόλυτη διαφάνεια και με ένα θεσμικό πλαίσιο κριτηρίων και διασφαλίσεων της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων από τους πλέον ειδικούς για τα ζητήματα αυτά.
Πώς κρίνετε γενικότερα τις αλλαγές στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και πως βλέπετε το μέλλον και τις προοπτικές του συστήματος;

Για πρώτη φορά δίνεται πλήρης και ολοκληρωμένη απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΙΚΑ, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Θεσμοθετείται η συμμετοχή του κράτους απ’ ευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η διαχρονική στήριξή του τα επόμενα 30 χρόνια. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να οργανωθεί ένα Ασφαλιστικό Σύστημα σε μια δίκαιη και ορθολογική βάση, με οριοθετημένους τους ρόλους του κάθε πυλώνα. Δηλαδή της κύριας, της επικουρικής και της συμπληρωματικής σύνταξης του λεγόμενου τρίτου πυλώνα. Οι παραμετρικές αλλαγές έχουν θετικά σημεία για τους νέους ασφαλισμένους, έχουν όμως και προβλήματα για τους παλιούς, όσον αφορά το ύψος της σύνταξης. Αποτελεί εκτίμησή μου, ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία όμως για να ολοκληρωθεί απαιτεί δύο πράγματα:
    1 Εξεύρεση ακόμη περισσότερων πόρων τα επόμενα χρόνια, γιατί οι υφιστάμενοι δε θα είναι αρκετοί.
    2 Προχώρημα των οργανωτικών αλλαγών μέσα από επίπονο και βασανιστικό διάλογο με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε να γίνουν πράξη οι απαραίτητες ενοποιήσεις – συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων και να δημιουργηθούν μεγάλες ασφαλιστικές ομάδες.