Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Συνέντευξη] Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΤΟΕ κ. Δημήτρη Κουσελά στο Περιοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2002

Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΤΟΕ
κ. Δημήτρη Κουσελά
στο Περιοδικό
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Αθήνα, 8 – 7 – 2002 

ΕΡ. : Υπάρχουν αρκετές ασάφειες σχετικά με το μακροπρόθεσμο κόστος της χρηματοδότησης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Σε πολλές περιπτώσεις ρυθμίσεων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει, ότι «το κόστος δεν μπορεί να προσδιοριστεί». Το γεγονός αυτό περιορίζει την αξιοπιστία του νομοσχεδίου;

ΑΠ.: Στην αρχή ενδεχόμενα να υπήρχαν τέτοιες ασάφειες, που είχαν σχέση με την έλλειψη επαρκών στοιχείων. Αυτά όμως στην πορεία ξεκαθαρίστηκαν.

Νομίζω, ότι τώρα υπάρχει πλήρης εικόνα για το βάρος που θα κληθεί να σηκώσει ο Κρατικός Προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, το αντίθετο δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί από έναν Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που η εμμονή του στις συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι απαράμιλλη.

ΕΡ. : Πώς σχολιάζετε το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση;

ΑΠ.: Είναι ένας νόμος που, μετά τις αποφασιστικές παρεμβάσεις τις επεξεργασίες και τις προτάσεις της ΓΣΕΕ και της δυναμικής στάσης, που κράτησε η ΟΤΟΕ, έχει ενσωματώσει σε σημαντικό βαθμό θέσεις και απόψεις του σ.κ.

Αναμφισβήτητα είναι ένας νόμος που με εξαίρεση ένα σημείο του, που είναι αρνητικό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Χρησιμοποιώ τις φράσεις ασφαλιστικό σύστημα, γιατί ο νέος νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα να υπάρχει σύστημα, καθώς οριοθετούνται με σαφήνεια τα όρια της κοινωνικής ασφάλισης, των πυλώνων και του μοντέλου πάνω στο οποίο αυτή στηρίζεται.

Δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομών, που θα λειτουργούν με ενιαίους και κοινωνικά δίκαιους κανόνες χωρίς τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση που υπήρχε μέχρι σήμερα. Εξάλλου, άλλες ρυθμίσεις του περιορίζουν την κοινωνική αδικία που επέβαλε ο γνωστός νόμος Σιούφα, ιδιαίτερα σε όσους μπαίνουν στην ασφάλιση μετά το 1993. 

ΕΡ. : Ποιο είναι το αρνητικό σημείο που αναφέρατε ;

ΑΠ.: Η μείωση των συντάξεων για τους σφαλισμένους στα Ειδικά Ταμεία τις ΔΕΚΟ και το Δημόσιο που μπήκαν πριν την 1.1.1993. Η μείωση αυτή δεν αφορά τα συντάξιμα χρόνια μέχρι και το 2007.

Αφορά το μετά το 2007 διάστημα.

Όμως όσο μικρή και να’ ναι δεν παύει να είναι μείωση. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες και τον αγώνα που κάναμε, αυτό δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε. Η ανατροπή του απαιτούσε ευρύτερο συσχετισμό δύναμης, που δεν υπήρξε τη δοσμένη στιγμή.

ΕΡ. : Πως σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε ;

ΑΠ.: Θα επιδιώξουμε την αύξηση των συντάξεων μέσα από την αποκατάσταση μιας αδικίας που ήδη υπάρχει σε πολλά ειδικά ταμεία. Σήμερα γίνονται κρατήσεις στο σύνολο των αποδοχών μας και ο συντάξιμος μισθός είναι μόνο το 60% των αμοιβών μας.

Αυτό μπορεί και χωρίς νόμο να αντιμετωπιστεί σε κάθε ειδικό ταμείο και πρέπει οι σύλλογοι μέλη μας να προχωρήσουν σε τέτοια κατεύθυνση.

ΕΡ.: Υπάρχει πλέον ναι ή όχι υποχρεωτική ένταξη στο ΙΚΑ για τους τραπεζοϋπαλλήλους των Ειδικών Ταμείων ;

ΑΠ.: Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις της ΟΤΟΕ και των εργαζομένων στις Τράπεζες η κυβέρνηση τροποποίησε το αρχικό νομοσχέδιο, καθιστώντας προαιρετική την ένταξη των Ειδικών Ταμείων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ταυτόχρονα εξαιρέθηκαν τελείως η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΔΕΗ, που αποτελούσαν δύο ξεχωριστές και ιδιαίτερες καταστάσεις.

Θα εντάσσονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ τα Ειδικά Ταμεία που με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων θα το ζητήσουν.

Σε αυτήν την περίπτωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ένταξη θα γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει σήμερα το καταστατικό του εντασσόμενου ταμείου και όχι τις αντίστοιχες του ΙΚΑ.

Ταυτόχρονα μέσα από Προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η μείωση των εισφορών εργοδοτών εργαζομένων στο ύψος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΡ.: Ο υπουργός Εργασίας Δημ. Ρέπας είχε εγγυηθεί για τη σύσταση ενιαίου ταμείου ασφάλισης τραπεζοϋπαλλήλων. Τελικά υπάρχει καμία πρόβλεψη και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από την πλευρά της ΟΤΟΕ;

ΑΠ.: Στην αρχή είναι γεγονός, ότι δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη.

Όμως και αυτό ήταν καρπός των αγώνων μας. Στην ολομέλεια η κυβέρνηση απεδέχθη τροπολογία δέκα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και συμπεριελήφθη στο νόμο Ειδικό Άρθρο – το άρθρ. 11 - που αναφέρεται στη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου.

Με το άρθρο αυτό δίνεται πλέον η δυνατότητα ενοποίησης των υφισταμένων επικουρικών ταμείων στο χώρο των τραπεζών, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. (με σωματειακή ή άλλη μορφή) σε ένα νέο Ενιαίο Ταμείο, που θα λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και θα παρέχει επικουρική και συμπληρωματική σύνταξη.

Η ΟΤΟΕ μετά τη σημαντική αυτή ρύθμιση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Διοικήσεις, προκειμένου να συμφωνηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτού του Ταμείου.

ΕΡ.: Αυτό δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να γίνει ;

Όχι, γιατί ο Νόμος Σιούφα (2084/92) απαγόρεψε τη δημιουργία νέων Ταμείων, που θα λειτουργούν ως Επικουρικά με τη μορφή ΝΠΙΔ. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι η αξία του άρθρου 11 είναι μεγάλη, γιατί πέραν αυτής της σημαντικής ρύθμισης, κατοχυρώνει ότι όλα αυτά τα ταμεία λειτουργούν με βάση τα καταστατικά τους και αυτό έχει τεράστια σημασία μετά τις μέχρι σήμερα απόπειρες για κατάλυση της αυτονομίας τους.

ΕΡ.: Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία του νέου νομοσχεδίου, για τους τραπεζοϋπαλλήλους και ποια είναι η άποψή σας για το Ασφαλιστικό των τραπεζών ;

Τα θετικά είναι πολλά.

  • Η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για όσους μπήκαν μετά το 1983 με την κατοχύρωση του 37 χωρίς όριο ηλικίας.

  • Η κατοχύρωση του 35 και 58 για την δεκαετία 1983 – 1993.

  • Η αύξηση των συντάξεων για τις παραπάνω κατηγορίες.

  • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

  • Η κατοχύρωση της αυτονομίας των επικουρικών, που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και άλλα.

 

Με δύο λόγια δηλαδή μέσα από το νέο νόμο καταφέραμε να περιφρουρήσουμε κατακτήσεις, να τροποποιηθεί θετικά ο αντιασφαλιστικός νόμος 2084/92 και να ανοίξουμε νέους δρόμους.

Το αρνητικό σημείο ήδη το ανέλυς.

ΕΡ.: Εκτιμάτε, ότι ο νέος νόμος για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα είναι βιώσιμος για μια τριακονταετία, όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί, ή μετά από λίγα χρόνια, θα απαιτηθεί νέα μεταρρύθμιση ;

Οι πόροι που προβλέπονται στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης είναι σημαντικοί, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουμε ως χώρα, λόγω της συμμετοχής μας στην ΟΝΕ. Εξάλλου, ως Γ.Σ.Ε.Ε. θέσαμε ασφαλιστικές δικλείδες με την πρόβλεψη για διενέργεια αναλογιστικής μελέτης κάθε 5 χρόνια και την πρόσθετη οικονομική στήριξη του συστήματος, εάν παρίσταται ανάγκη.

Μέτρα, όμως, που θα βελτιώνουν το σημερινό πλαίσιο δεν πρέπει να αποκλειστούν με τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνθηκών.

ΕΡ.: Πολλοί είναι εκείνοι, που εκτιμούν, ότι όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, θα προβεί σε νέες αλλαγές οι οποίες θα είναι σκληρότερες από αυτές που περιλαμβάνει το τελευταίο νομοσχέδιο .

Προφανώς, εννοείτε την περίπτωση συντηρητικής κυβέρνησης, γιατί η παρούσα δεν έχει λόγους να καταστρέψει κάτι, που η ίδια ψήφισε. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αντιασφαλιστικών παρεμβάσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν με τον πιο δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο νόμος είναι αποτέλεσμα και των δικών μας προσπαθειών και αγώνων.