Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Συνέντευξη] Συνέντευξη του Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. στο ειδικό αφιέρωμα της Οικονομικής Βιομηχανικής Επιθεώρησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/12/2001
Συνέντευξη του
Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. 
στο ειδικό αφιέρωμα της
Οικονομικής Βιομηχανικής Επιθεώρησης

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2001

Ερώτηση 1η : Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι οι τράπεζες θα σηκώσουν το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής της χώρας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το Ευρω. Πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο και σε τι ποσό ανέρχεται το κόστος αυτής της προσπάθειας;

Απάντηση: Οι Τράπεζες θα κληθούν να σηκώσουν το μεγάλο βάρος της απόσυρσης της δραχμής και της διάθεσης του νέου νομίσματος. Επίσης το βάρος της προσαρμογής των συναλλαγών στο νέο νόμισμα και ένα μεγάλο μέρος της ενημέρωσης του κοινού.

Εκτιμάμε ότι έχει γίνει σημαντική προετοιμασία τόσο από την Τράπεζα Ελλάδος όσο και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αλλά και από όλες τις Τράπεζες, για την αναγκαία ανταπόκρισή τους σε όλα τα επίπεδα. Έχει ήδη εκπαιδευτεί μεγάλος αριθμός εργαζομένων, έχουν γίνει οι αλλαγές στα μηχανογραφικά συστήματα και τα ΑΤΜ’s, καθώς και ο προεφοδιασμός των Τραπεζών σε κέρματα και τραπεζογραμμάτια Ευρω, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενημερωτικά προγράμματα. Ιδιαίτερη είναι και η συμβολή της Ο.Τ.Ο.Ε. στη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και των εργαζομένων, μέσα από το πρότυπο κοινοτικό πρόγραμμα ADAPT που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με Τράπεζες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Το άμεσο κόστος της μετάβασης στο Ενιαίο Νόμισμα για τις Τράπεζες εκτιμήθηκε, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σε περίπου 30 δις δραχμές και αφορά κυρίως στις επιβαρύνσεις του λειτουργικού τους κόστους.

 

Ερώτηση 2η: Με την έλευση του Ευρω, οι ελληνικές τράπεζες θα λειτουργούν σε ένα κοινό περιβάλλον με τις ευρωπαϊκές. Ως εκ τούτου, οι συγκρίσεις θα είναι αναπόφευκτες και ο ανταγωνισμός θα γίνει πιο οξύς. Έχουν ληφθεί μέτρα για να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί η θέση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ποια είναι;

Απάντηση: Είναι γεγονός ότι ο ανταγωνισμός θα είναι οξύτερος.

Όμως το τραπεζικό μας σύστημα, μετά από μια μακρά περίοδο εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του, έχει διαμορφώσει τα αναγκαία εφόδια, διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τις απαραίτητες εμπειρίες ώστε να ανταπεξέλθει στην πρόκληση.

Ήδη η τιμολογιακή του πολιτική (επιτόκια κ.λπ.) συγκλίνει με τα ισχύοντα στη ζώνη Ευρω και αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως στο πρώτο εξάμηνο του 2002.

Ανάλογες προσαρμογές γίνονται στο είδος και στην ποιότητα των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ερώτηση 3η: Θεωρείτε ότι ο ανταγωνισμός που έρχεται είναι δυνατόν να επιφέρει ανακατατάξεις στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έτσι και αλλιώς βρίσκεται σε μια τέτοια διαδικασία;

Απάντηση: Ήδη η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και με την αξιοποίηση των κυβερνητικών κινήτρων, έχει ωθήσει στη δημιουργία ισχυρών τραπεζικών ομίλων, με μεγάλη κεφαλαιακή διάρθρωση και εκτεταμένα δίκτυα.

Πρόσφατο και σημαντικό παράδειγμα είναι η αναγγελία της συγχώνευσης της ALPHA BANK από την Εθνική Τράπεζα.

Αυτή η διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει ξεκινήσει στη χώρα μας από το 1998. Όμως τίποτε ακόμη δεν είναι τελικό. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεύτερο γύρο και δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Και αυτό, γιατί το μέγεθος των ελληνικών τραπεζικών επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη, εξακολουθεί να είναι μικρό.

Οι ανακατατάξεις στο τραπεζικό σύστημα αφορούν βέβαια και τους εργαζόμενους, την απασχόληση, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Δικαιώματα που πρέπει να διασφαλιστούν εάν Κυβέρνηση και Τράπεζες επιθυμούν οι αλλαγές αυτές να προχωρήσουν ομαλά και να δημιουργήσουν την ώθηση και τη δυναμική που είναι απαραίτητες.

Ερώτηση 4η: Το Ευρω φέρνει νέα δεδομένα στις σχέσεις τραπεζών και καταναλωτών. Εκτιμάτε ότι θα επιδράσει θετικά στον καταναλωτή και γιατί;

Απάντηση: Τα πλεονεκτήματα για το ευρύ κοινό από την εισαγωγή του Ευρω είναι:

  • Η μείωση του κόστους δανεισμού λόγω πτώσης των επιτοκίων και η αύξηση της αγοραστικής δύναμης μέσω του χαμηλότερου πληθωρισμού και της πολιτικής σταθερότητας των τιμών.

  • Η δυνατότητα άμεσης συγκρισιμότητας των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς όχι μόνον οι τιμές αλλά και οι μισθοί (δηλαδή η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών) θα εκφράζονται στο Ενιαίο νόμισμα, στο Ευρω. Σημαντικές διαφορές στις τιμές προϊόντων, κυρίως πολυεθνικών εταιρειών, των χωρών – μελών δεν θα δικαιολογούνται, παρά μόνον στο βαθμό που αυτές αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική αγοραστική δύναμη των πολιτών μεταξύ των χωρών. Οι επιπτώσεις αυτές στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακόμη και αυτών του δημόσιου και του τραπεζικού τομέα, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό, στον ενιαίο πλέον ευρωπαϊκό χώρο, θα έχει θετικά αποτελέσματα στο συναλλασσόμενο κοινό και στους καταναλωτές.

  • Η εξάλειψη του κόστους μετατροπής συναλλάγματος σε όλο το εύρος των συναλλαγών μεταξύ των χωρών – μελών της ζώνης του Ευρω.

 

Ερώτηση 5η: Πόσο έτοιμοι είναι οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του Ευρω;

Απάντηση: Ως Ο.Τ.Ο.Ε. έγκαιρα θέσαμε το αίτημα της αναγκαίας εκπαίδευσης του προσωπικού από τις Τράπεζες και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών., γιατί οι εργαζόμενοι θα σηκώσουν ένα βαρύ φορτίο, εκείνο της ενημέρωσης και καθοδήγησης της πελατείας καθώς και της επίλυσης κάθε προβλήματος που θα προκύπτει στις συναλλαγές το πρώτο κρίσιμο διάστημα.

Από ότι γνωρίζουμε έχουν γίνει αρκετά σεμινάρια τόσο από την Τράπεζα Ελλάδος όσο και από τις Εμπορικές Τράπεζες για το θέμα αυτό.

Οι εργαζόμενοι σε παρόμοιες καταστάσεις έχουν αποδείξει ότι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα.

Όμως οι Τράπεζες αρνούνται μέχρι σήμερα να ικανοποιήσουν τα εύλογα αιτήματα των εργαζομένων για την κάλυψη του πρόσθετου και σημαντικότατου έργου που θα απαιτηθεί από αυτούς. Κάτι που, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, αποτελεί κατάφωρη αδικία και υπονόμευση των προσπαθειών όλων μας για ομαλή μετάβαση στο Ευρώ.