Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Συνέντευξη] Συνέντευξη του Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/11/2001

Συνέντευξη του
Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε.
στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2001

1. Η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank, είναι αναμφισβήτητα ένα εντυπωσιακό οικονομικό γεγονός. Τώρα, που κόπασε ο αρχικός θόρυβος που προκλήθηκε, πώς βλέπετε, ψύχραιμα πλέον, το εγχείρημα;

Αναμφισβήτητα θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί πρόκειται για τη συγχώνευση δύο πολύ μεγάλων ομίλων. Ένα εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου χρειάζεται προσεκτικός επιχειρησιακός σχεδιασμός, έγκαιρη και κοινά αποδεκτή αντιμετώπιση των κοινωνικών παραμέτρων, που είναι η απασχόληση, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Τονίζω τα παραπάνω ζητήματα, γιατί η πλειοψηφία των συγχωνεύσεων, που επιχειρήθηκαν διεθνώς απέτυχαν. Οι λόγοι της αποτυχίας ήταν ο ελλιπής επιχειρηματικός σχεδιασμός και η μη υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό. Επικράτησε, έτσι, γενικευμένη ανασφάλεια στο προσωπικό και στα στελέχη :

  • Για την απώλεια της εργασίας τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων

  • Για τη θέση τους στην ιεραρχία και τις προοπτικές του νέου σχήματος.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας όλοι (Διοικήσεις και εργαζόμενοι) ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα στοίχημα, που πρέπει να κερδηθεί προς όφελος των εργαζομένων, της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Δεν θα κερδηθεί, όμως, με τους εργαζόμενους στη γωνία, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση, με την ενεργή συμμετοχή και την παρουσία τους στις εξελίξεις.

 

2. Τελικά πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας ή για κρατικοποίηση της Alpha Bank;

Πιστεύω, ότι και το ένα και το άλλο είναι λάθος. Κατ’ αρχήν ποτέ η Εθνική Τράπεζα δεν υπήρξε αμιγώς κρατική τράπεζα. Ο λόγος, που είχε το κράτος για την τοποθέτηση της διοίκησής της, ήταν μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Είναι εμφανές, ότι το ποσοστό αυτό, που ήταν γύρω στο 38%, θα μειωθεί στη νέα μετοχική σύνθεση, όπως άλλωστε θα μειωθεί και το ποσοστό που είχαν στα χέρια τους οι ιδιοκτήτες της ALPHA BANK.

Δημιουργείται, μέσα από την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη για τη συγχώνευση, ένα νέο status στο management της τράπεζας με 7μελή Διοίκηση και με σχέση 4:3.

Η ΟΤΟΕ ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αυτή η σχέση, που εκφράζει τα Ταμεία και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με τέσσερις (4) εκπροσώπους στη Διοίκηση, να διασφαλιστεί διαχρονικά. Αυτό νομίζω, ότι είναι το κρίσιμο ζήτημα εδώ και όχι μια ατελέσφορη συζήτηση περί ιδιωτικοποίησης ή κρατικοποίησης, που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα.

 

 

3. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, μειώνεται το προσωπικό, σύμφωνα με τη διεθνή, αλλά και την εγχώρια εμπειρία. Πως θα αντιμετωπίσει η ΟΤΟΕ ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσατε από τις επαφές που είχατε με τις ηγεσίες των δύο τραπεζών;

Οι επιπτώσεις, που συνήθως προκύπτουν με βάση τη διεθνή εμπειρία, είναι κύρια ποιοτικές, χωρίς να αποκλείονται και οι ποσοτικές, ειδικά στον τομέα της απασχόλησης.

Ενδεικτικά είχαμε :

  • Μείωση της απασχόλησης στις κατηγορίες με χαμηλότερη εξειδίκευση.

  • Μεταβολές στο ρόλο και στα καθήκοντα των στελεχών στην κατεύθυνση μεγαλύτερης ευελιξίας και πολυπλοκότητας.

  • Σχετική αύξηση της απασχόλησης εξειδικευμένων και νεότερων στελεχών.

  • Σοβαρά προβλήματα στην ενσωμάτωση και εναρμόνιση διαφορετικών συστημάτων διοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης εργασίας.

Υπάρχουν επίσης χώρες όπου μεγάλες συγχωνεύσεις συνοδεύτηκαν από σημαντική μείωση των εργαζόμενων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Για τη χώρα μας, βέβαια, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις :

Α) Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν λειτουργεί σε κορεσμένη αγορά στη χώρα μας. Τόσο η πυκνότητα τραπεζών ανά κάτοικο, όσο και το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, υπολείπονται κατά πολύ του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης και η συγχώνευση, που συζητάμε, έχει επιθετικούς στόχους, αναπτυξιακούς και όχι αμυντικούς. Δε γίνεται για να συρρικνωθεί το νέο σχήμα, αλλά για να αναπτυχθεί παραπέρα.

Β) Υπάρχουν κανονισμοί εργασίας και στους δύο χώρους, που διασφαλίζουν την απασχόληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γ) Υπάρχει ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα και ούτε θα επιτρέψει να γίνουν απολύσεις. Εξάλλου τόσο από τις Διοικήσεις των δύο τραπεζών, όσο και από την κυβέρνηση υπήρξαν σαφείς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Όμως εμείς δεν εφησυχάζουμε. Προωθούμε άμεσα για ψήφιση στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για όλες τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ένα πλαίσιο, που να διασφαλίζει και να εγγυάται την απασχόληση, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση θα έχει μεγάλο κόστος, εάν δεν αντιμετωπίσει προσεκτικά και υπεύθυνα το θεσμικό έλλειμμα, που σήμερα υπάρχει.

 

4. Ένα άλλο πρόβλημα που ανακύπτει, είναι το ασφαλιστικό των εργαζομένων στις δύο τράπεζες. Ποια προβλήματα συγκεκριμένα θα προκύψουν από τη συγχώνευση και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να επιλυθούν;

Η συγχώνευση αυτή, όπως και άλλες, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν, εάν δεν λυθεί τώρα το Ασφαλιστικό. Γίνεται πλέον καταλύτης για την επιτυχία αυτής της συγχώνευσης, αλλά και για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του.

  • Γιατί δεν μπορεί στη νέα τράπεζα, που θα προκύψει από τη συγχώνευση, να έχουμε ασφαλισμένους τριών ταχυτήτων και εννέα διαφορετικά ταμεία.

  • Γιατί δεν μπορεί να δημιουργείται γενικευμένη ανασφάλεια σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, με το φόβο της κατάρρευσης ορισμένων ταμείων.

  • Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν κινητικότητα και κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα.

Αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουν επιτέλους Κυβέρνηση και Διοικήσεις. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν θέλουμε υποσχέσεις και ωραία λόγια. Ήλθε η ώρα της αλήθειας για όλους !

Εμείς χωρίς σωστή επίλυση του ασφαλιστικού δεν θα στηρίξουμε καμιά συγχώνευση. Και η λύση του Ασφαλιστικού στο χρηματοπιστωτικό χώρο περνάει μέσα από τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους.

 

5. Η κάλυψη από το Δημόσιο του κόστους της ασφάλισης των εργαζομένων στις δύο τράπεζες, πολλαπλασιάζει τα προβλήματα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ήδη επιβαρύνεται με τη χρηματοδότηση των ταμείων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ με συνολικό ποσό άνω των 150 δισ. δραχμών ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της ΟΤΟΕ, θα συναντήσει αντιδράσεις από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών ;

Η πρότασή μας είναι μελετημένη και τεκμηριωμένη. Δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις του κράτους και των Διοικήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλισμένους ήδη υπάρχουν. Θα είναι μεγαλύτερες, εάν δε λυθεί το Ασφαλιστικό. Εάν αφήσουν να χρεοκοπήσουν τα ταμεία. Εμείς, με βάση τις προτάσεις μας, παίρνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Καιρός είναι να τις πάρουν και οι άλλοι, για να υπάρξει οριστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα.

 

 

6. Τι έχει να προσφέρει η συγχώνευση Εθνικής – ALPHA BANK στον απλό πολίτη, στον πελάτη, στον επενδυτή ;

Η συνένωση των δυνάμεων Εθνικής και Alpha Bank σε μια μεγάλη και ανταγωνιστική σύγχρονη τράπεζα ευρωπαϊκής εμβέλειας και προδιαγραφών μπορεί, εφόσον πετύχει τους στόχους της, να λειτουργήσει θετικά για το μέσο πολίτη.

Οι οικονομίες που αναμένεται να προκύψουν από το νέο σχήμα ως προς τα σημεία πώλησης, τα προϊόντα και το management θα επιτρέψουν την προσφορά φθηνότερων και καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη. Καλύτερους όρους δανεισμού και στήριξη του επιχειρηματία και των νοικοκυριών, διάδοση σύγχρονων τραπεζικών πρακτικών σε όλο το φάσμα του δικτύου της νέας Τράπεζας.

Ακόμα, το γεγονός, ότι η νέα τράπεζα έχει το κέντρο των αποφάσεών της στην Ελλάδα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα και φυσιογνωμία, αυξάνει τη δυνατότητα και θα έλεγα την υποχρέωσή της να σταθεί δίπλα στον τοπικό επιχειρηματία και επενδυτή, συμβάλλοντας στην τοπική και στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας, πολύ πιο δραστικά και αποτελεσματικά απ’ ότι στο παρελθόν.

Τέλος, η συνένωση των δικτύων και η αναδιάρθρωση των σημείων πώλησης θα επιτρέψει καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, περιορισμό του συνωστισμού στα καταστήματα, μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων.

Εάν το εγχείρημα πετύχει και εφόσον καλυφθούν οι απαραίτητες επιχειρηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις γι’ αυτό, νομίζω πως έχουμε να ωφεληθούμε όλοι μας, γιατί δεν νοείται ισχυρή οικονομία και ισχυρή αγορά, χωρίς αντίστοιχα ισχυρές ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις.