Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ALPHA BANK Άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. στο περιοδικό LOBBY
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2001

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ALPHA BANK

Άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε.
στο περιοδικό LOBBY

 

13.11.2001

Η ανακοίνωση της πρόσφατης μεγαλύτερης συγχώνευσης των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ και ALPHA BANK σε ένα αποσταθεροποιημένο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και η δυναμική που δημιούργησε, δείχνει τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, που παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ’ αυτά τα πλαίσια η ανάγκη δημιουργίας μεγάλων ισχυρών ελληνικών οικονομικών μονάδων, ικανών να επιβιώσουν στα νέα δεδομένα και να διαδραματίσουν ένα αποφασιστικό ρόλο στην παραπέρα ανάπτυξη της χώρας μας, είναι ορατή και αναγνωρίσιμη.

Η δημιουργία όμως τέτοιων επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στη λειτουργία και στους κανόνες της αγοράς.

Είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης η χάραξη μιας στρατηγικής, που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της τρεις βασικούς παράγοντες :

1. Τη συμβολή τους σε μια ισόρροπη ανάπτυξη με δικαιοσύνη και ασφάλεια, που να στοχεύει στην πραγματική σύγκλιση.

2. Την κοινωνική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους, με την έννοια της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων σε προσιτές τιμές.

3. Τη στήριξη και εξασφάλιση των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια και μετά από τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις συγχωνεύσεις.

Ο τελευταίος αυτός παράγοντας είναι κρίσιμης και αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση τέτοιων εγχειρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε διεθνές επίπεδο το 68% των συγχωνεύσεων απέτυχε, λόγω ελλιπούς επιχειρηματικού σχεδιασμού και της παράλειψης έγκαιρης και κοινά αποδεκτής αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικών παραμέτρων, όπως της απασχόλησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Αυτά προϋποθέτουν

  • δεσμεύσεις,

  • προσεκτικό σχεδιασμό και

  • υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών ανθρωπίνου δυναμικού.

Προϋποθέτουν επίσης

  • επαρκή πληροφόρηση,

  • διαφάνεια και

  • κατάκτηση της απαιτούμενης εμπιστοσύνης και αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων των εμπλεκομένων μερών (Διοικήσεις – Σύλλογοι – Εργαζόμενοι).

Η ΟΤΟΕ πολύ έγκαιρα έθεσε αυτά τα ζητήματα στην κυβέρνηση και στις Διοικήσεις των τραπεζών. Επεσήμανε στην κυβέρνηση το μεγάλο θεσμικό έλλειμμα, που υπάρχει για την προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και πρότεινε την άμεση ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που διαμόρφωσε ήδη και υπέβαλε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από τις αρχές του Σεπτέμβρη.

Ταυτόχρονα ζήτησε την άμεση λύση του Ασφαλιστικού, ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτυχία της όποιας συγχώνευσης.

Το ασφαλιστικό και η δημιουργία ενός ενιαίου, βιώσιμου συστήματος στο χώρο των Τραπεζών, που θα διασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, καθίσταται βασικός όρος για την υγιή λειτουργία των ίδιων των τραπεζών και την προοπτική τους.

Η κατανόηση της σημασίας αυτού του ζητήματος πρέπει να γίνει έμπρακτα και όχι θεωρητικά, όπως μέχρι σήμερα, μέσα από την ανάληψη των ευθυνών από πλευράς των τραπεζών για συνεννόηση και οικονομική στήριξη, που άλλωστε οφείλεται στα ταμεία και τους εργαζόμενους.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις, το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναλάβει και εκείνο τις ευθύνες του.

Εκτός από τη διαμόρφωση μιας καλά επεξεργασμένης στρατηγικής, που να λαμβάνει υπ’ όψιν και τη διεθνή εμπειρία, είναι ανάγκη να λύσει ΤΩΡΑ και όχι αύριο και τα εσωτερικά δικά του προβλήματα.

Αυτά αφορούν στην ενότητα (οργανωτική και πολιτική) και επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του. Η πολυδιάσπαση, που σήμερα υπάρχει σε μεγάλους χώρους, καθώς και η πρακτική ορισμένων που κινούνται με γνώμονα τα συμφέροντα του εργοδότη και όχι των εργαζόμενων, πρέπει να πάρει τέλος.

Η ΟΤΟΕ θα αποκαλύψει στους εργαζόμενους, όσους στο όνομα της «καρέκλας» ή της εξυπηρέτησης άλλων σκοπιμοτήτων, εμμένουν δογματικά σε ξεπερασμένα σχήματα, δομές και λειτουργίες, που καθηλώνουν τη δράση μας.

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε την ενότητα των εργαζομένων και του σ.κ. στην πράξη και στα πλαίσια μιας κοινωνικής και εθνικής στρατηγικής να πετύχουμε τους στόχους μας.