Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕQUAL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2001

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕQUAL

 

Καλαμάτα, 11 Ιουνίου 2001

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που μπορεί κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις να βοηθήσει άμεσα ή έμμεσα τις ιδιαίτερα «ευάλωτες» στην αγορά εργασίας κοινωνικές ομάδες στην εξεύρεση εργασίας και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σωστά στα νέα δεδομένα.

Σήμερα είναι ανάγκη να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στην απασχόληση των νέων, των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των παλιννοστούντων, των τσιγγάνων, των απεξαρτημένων κ.α., ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης και δημιουργίας κοινωνικά αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας.

Για τη Μεσσηνία, που τα προβλήματα της ανεργίας και της ανάπτυξης είναι έντονα, το πρόγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Οι δήμοι και οι κοινότητες, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Επιμελητήριο, επαγγελματικές ενώσεις και συνεταιρισμοί, το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από τα εργατικά κέντρα και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση υλοποίησης και εξειδίκευσης του στα πλαίσια δημιουργίας Αναπτυξιακών συμπράξεων.

Τα πεδία δράσης είναι πολλά και μεγάλα :

- η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,

- η κοινωνική υποστήριξη ηλικιωμένων κ.α. ατόμων με βοήθεια στο σπίτι και εν γένει ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας,

- η ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης σε νέους τομείς της οικονομίας,

- η προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης για εργαζόμενους και ανέργους,

- η διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας ομάδων, που υφίστανται διακρίσεις,

αποτελούν δράσεις που πρέπει κατάλληλα να εξειδικευτούν και να προχωρήσουν.

Είναι ιδιαίτερα θετικό για τον τόπο μας, ότι η ειδική υπηρεσία, που έχει συσταθεί, υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, όπου είναι επικεφαλής η συμπατριώτης μας, κα Χριστοφιλοπούλου. Είμαι πεπεισμένος, ότι στα πλαίσια των δικών της οδηγιών και κατευθύνσεων, η ειδική υπηρεσία θα συνεργαστεί στενά με τους φορείς του Νομού μας, ώστε να μην αφήσουμε αυτή την καλή ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

Προσωπικά θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για την καλύτερη αξιοποίηση του εν λόγω προγράμματος.