Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/5/2001

Αθήνα,21 Μαΐου 2001

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Οι σημαντικές κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, που σημειώθηκαν στα αναπτυγμένα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη τα τελευταία χρόνια επέδρασαν στις μορφές και τους τύπους του τουρισμού. Η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού, τα νέα οικογενειακά πρότυπα είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές, που η σημασία και οι συνέπειές τους αντανακλώνται στη μεγάλη αύξηση των τουριστικών προϊόντων και των νέων μορφών τουρισμού.

Το χαμηλό κόστος, που ήταν το ζητούμενο και το μεγάλο «προσόν» του οργανωμένου μαζικού τουρισμού που κυριάρχησε στις δεκαετίες του ’70 και ΄80, υποχωρεί και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του τουρίστα καθίσταται πρώτη προτεραιότητα.

Η μορφή του «πακέτου διακοπών» με τη σαφή χρονική διάρκεια και τις προκαθορισμένες επισκέψεις αντικαθίσταται από νέες μορφές τουρισμού, που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εξατομίκευση του τουριστικού προϊόντος, που επηρεάζεται από το κοινωνικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο του τόπου επίσκεψης.

Η διεθνής τουριστική αγορά, για να αντεπεξέλθει στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών που επιλέγουν τις νέες μορφές τουρισμού, είναι αναγκασμένη να εξειδικεύεται.

Η απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών, η περιβαλλοντική ευαισθησία, η γνωριμία με άλλα πολιτιστικά πρότυπα και άλλα έθνη, η ενασχόληση με αθλήματα που διεξάγονται σε απομακρυσμένες περιοχές είναι ορισμένες από τις πιο διαδεδομένες ανάγκες που έχουν όσοι επιλέγουν τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Ο οικοτουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο πολιτιστικός, ο ιαματικός, θρησκευτικός τουρισμός, είναι ορισμένες από τις νέες μορφές τουρισμού. Κοινό τους σημείο η αναζήτηση της δράσης και της ενασχόλησης κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Επίσης ο θαλάσσιος τουρισμός (τόσο ως κρουαζιέρα, όσο και ως yachting), ο συνεδριακός – εκθεσιακός τουρισμός, η χρονομεριστική μίσθωση, ο ορεινός χιονοδρομικός τουρισμός και ο κοινωνικός τουρισμός, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο πεζοπορικός, ο αγροτουρισμός, ο ιατρικός, ο σχολικός κ.α. μορφές εναλλακτικού τουρισμού, αποτελούν περιπτώσεις ειδικών μορφών τουρισμού, δηλαδή του θεματικού τουρισμού.

Η μείωση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει, ότι η Ελλάδα ταυτίζεται με το «φθηνό» τουρισμό. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών υψηλών εισοδημάτων, η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου, πρέπει να αποτελέσουν σαφείς και ιεραρχημένους στόχους της τουριστικής πολιτικής και της νέας στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας.

Η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στις οποίες η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ο αρχαιολογικός, οικοτουρισμός και ο παραδοσιακός τουρισμός, αλλά και η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για συνεδριακό, αγροτουρισμό και αθλητικό τουρισμό, θα συμβάλλει στην προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων.

Η ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού θα συμβάλλει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (Μάρτιος – Νοέμβριος), σε αντιδιαστολή με τον «μαζικό» καλοκαιρινό τουρισμό, που παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων του Τουριστικού κλάδου, η ελληνική τουριστική βιομηχανία αναμένεται να γνωρίσει άνθηση κατά τα επόμενα έτη. Σ’ αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά και η ενίσχυση της τουριστικής και ευρύτερης υποδομής της χώρας με τα μεγάλα δημόσια έργα, όπως η επέκταση του δικτύου Εθνικών Οδών (ΠΑΘΕ, Τρίπολη Καλαμάτα, Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός), το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος,  το ΜΕΤΡΟ και η υπό σχεδιασμό/κατασκευή αναβάθμιση των υπαρχόντων αεροδρομίων σε Διεθνή, η αναβάθμιση λιμένων, η αναβάθμιση των ελληνικών σιδηροδρόμων και ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών. Ακόμη η πρόσθετη υποδομή υπό τη μορφή μαρινών για γιωτ, τοπικών συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, ιαματικών λουτρών, γηπέδων golf, η ΠΟΤΑ, που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησής της καθώς και η ανάδειξη των αερολιμένων Καλαμάτας, Τρίπολης Αράξου, ως πύλες εισόδου στην Ελλάδα. Όλη αυτή η εκσυγχρονισμένη υποδομή θα συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών υψηλής εισοδηματικής τάξεως, οι οποίοι επιζητούν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ποιότητας.

Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στα σημαντικά οφέλη που αναμένεται να εισπράξει ο τουρισμός από την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Θα υπάρχει διάχυση των ωφελειών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα στα πλαίσια της προ-Ολυμπιάδας, της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, των προπονητικών κέντρων, που θα δημιουργηθούν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας και σ’ όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τη διεθνή προβολή του ονόματος της Ελλάδας που θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση της συνέχειας του καλού τουριστικού κλίματος που θα έχει δημιουργηθεί.

Ολοκληρώνοντας, θεωρώ, ότι για τα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν που θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα, είναι η «ΑΘΗΝΑ 2004» και με αυτό συμπληρώνεται η λίστα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που διαθέτει ο Ελληνικός Θεματικός Τουρισμός.

Αυτονόητο είναι, ότι στη βάση αυτών των εξελίξεων είναι ανάγκη να εκπονηθεί μία συγκεκριμένη στρατηγική στο επίπεδο του Νομού Μεσσηνίας. Μία στρατηγική, που θα πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιεί τα νέα θετικά δεδομένα, καθώς και τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού μας, με κύριο στόχο την υποδομή (οδικοί άξονες, κτιριακές εγκαταστάσεις, παροχές υπηρεσιών, εκπαίδευση, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ).

Η Μεσσηνία, ως γνωστό έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει όλες τις προαναφερόμενες μορφές θεματικού τουρισμού. Τα αρχαιολογικά της μνημεία, τα όμορφα κάστρα της, οι εναλλαγές και οι απαράμιλλοι συνδυασμοί του βουνού και της θάλασσας, το ήπιο κλίμα της κ.α. πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Η Νομαρχιακή και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ., το Επιμελητήριο της Μεσσηνίας, η Τ.Α. και οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου πρέπει να συνεργαστούν στενά για την χάραξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του θεματικού και όχι μόνο τουρισμού.

Γνώμη μου είναι, ότι η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μίας ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ θα έπαιζε αποφασιστικό ρόλο για το σκοπό αυτό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ