Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Συνέντευξη] Συνέντευξη : στην εφημερίδα "ΦΩΝΗ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/3/2004

Συνέντευξη του Υποψήφιου Βουλευτή Μεσσηνίας 


&Μέλους της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ


στην Εφημερίδα «ΦΩΝΗ»

                                         Καλαμάτα 3 Μαρτίου 2004

 Όπως γνωρίζετε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι η ανεργία των νέων. Πως αξιολογείτε εσείς αυτό το πρόβλημα σήμερα;

Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν πολλά για τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μπήκαν οι βάσεις, με τη δημιουργία ενεργητικών πολιτικών και υποδομών και δόθηκαν κίνητρα και ευκαιρίες για την απασχόληση των νέων. Όμως τίποτα από όσα έγιναν δεν είναι ακόμα αρκετό!‘ Στη νέα εποχή της γνώσης και της ανάπτυξης οι νέοι μας έχουν πρώτα απ’ όλα το δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και ν’ ατενίζουν με αισιοδοξία και με σιγουριά το μέλλον τους, που είναι και το μέλλον του τόπου μας. Γι’ αυτό πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις, στις ιδέες, στα κοινά, στη μόρφωση και, φυσικά, στην παραγωγή, διεκδικώντας το δικό τους ρόλο.
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το όραμα του Προέδρου του, του Γιώργου Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ είναι μια νέα και ελπιδοφόρα προοπτική για τους νέους, που ανοίγει δρόμους για να τελειώνουμε οριστικά με το φάσμα της ανεργίας και της ανασφάλειας που υπάρχει σήμερα, τόσο πανελλαδικά, όσο και στον τόπο μας, στη Μεσσηνία.

Με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας και τι πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο; 

 Πρώτα απ’ όλα, η αποκεντρωμένη συμμετοχική διακυβέρνηση, που δεσμεύεται να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ, δίνει στους τοπικούς φορείς, στις αρχές και στους πολίτες της Μεσσηνίας, τη δύναμη και τους πόρους για να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να κάνουν προτάσεις, να καθορίσουν οι ίδιοι με τα δικά τους κριτήρια και τη γνώση που διαθέτουν, την τοπική ανάπτυξη.
Η αποκεντρωμένη συμμετοχική διακυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν όλα όσα χρειάζονται, για να γίνει ο τόπος μας πραγματικό εργαστήρι ιδεών, δράσεων, μέτρων και υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρέπει να ενισχύσουμε τις τοπικές υποδομές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, για να φέρουμε ακόμα πιο κοντά τη γνώση στο νέο αγρότη, στον επιχειρηματία, στον επαγγελματία, στον εργαζόμενο, στον άνεργο.
Έτσι θα προωθήσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του Νομού μας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της κάθε επαρχίας, της κάθε περιοχής ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να αναδείξουμε, να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας, με άξονα την ποιότητα, το είδος και την καινοτομία. Θα μπορέσουμε ακόμα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τουρισμό ποιότητας, που θα αναδείξει την ομορφιά, την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Νομού μας.

Στηρίζετε πολλά από όσα λέτε στην αποκεντρωμένη συμμετοχική διακυβέρνηση. Αναλύστε μας, όμως καλύτερα, πως θα μπορέσετε μέσα απ’ αυτήν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων;

 Η αποκεντρωμένη συμμετοχική διακυβέρνηση μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε σύγχρονες υπηρεσίες υποστήριξης για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους πολίτες, με περισσότερες και καλύτερες υποδομές επικοινωνίας, παιδείας και κοινωνικής περίθαλψης.
Όμως, το κυριότερο που μας παρέχει είναι η δυνατότητα να λύσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και να τους προσφέρουμε απασχόληση με σιγουριά και προοπτική στον τόπο τους!
Για να γίνει αυτό πρέπει να επενδύσουμε σταθερά και συστηματικά στον παράγοντα άνθρωπο. Για αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση, καλύτερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία και συμμετοχή των νέων στην κοινωνία της Πληροφορίας, στις νέες τεχνολογίες, στο Διαδίκτυο.
Χρειαζόμαστε ακόμα μία καλή τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα στηρίζει και θα διαχέει την έρευνα και τη γνώση στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, με κατάλληλα και χρήσιμα για την τοπική ανάπτυξη τμήματα σπουδών με σύγχρονες ειδικότητες, άμεσα αξιοποιήσιμες στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στη διοίκηση και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τόπου μας.
Η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για δυνατότητα 4ετούς απασχόλησης των νέων, ώστε να αποκτήσουν άμεσα εργασία και να αναδείξουν τις ικανότητές τους είναι τολμηρή και αξίζει την προσοχή μας. Οι ιδέες του για πιο άμεση διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, για την κάρτα τακτικής επιχορηγούμενης κατάρτισης κάθε νέου που τελειώνει το Λύκειο, οι τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε η εκπαίδευση να οδηγεί σε απασχόληση και η απασχόληση να είναι σε διαρκή επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι λύσεις που δοκιμάστηκαν στην Ευρώπη με θετικά αποτελέσματα. Είναι καιρός αυτές οι ιδέες να εφαρμοστούν πλέον και στον τόπο μας.
Αυτές οι πρωτοποριακές προτάσεις, σε συνδυασμό με όσα θετικά μέτρα εφαρμόστηκαν σε άλλους νομούς και πανελλαδικά, είναι μέσα που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας αρκεί να γίνουν κτήμα των νέων του νομού μας, να εξειδικευτούν και να αξιοποιηθούν σωστά σε όλα τα στάδια εφαρμογής τους.

Όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Κουσελά, ακούγονται θετικά στο επίπεδο των προθέσεων και των προεκλογικών εξαγγελιών. Υπάρχει όμως σχέδιο και τρόπος για να υλοποιηθούν; 

 Ασφαλώς και υπάρχει σχέδιο για να υλοποιηθούν. Είναι απαραίτητο κατ΄ αρχήν όλοι εμείς, οι τοπικοί εκπρόσωποι, οι φορείς, οι πολίτες, να καθορίσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κατάρτιση στη Μεσσηνία.
Χρειάζεται εμείς να κινηθούμε δραστικά για την κατάρτιση ενός σχεδίου:· Συγκεντρώνοντας και αξιολογώντας τα υπάρχοντα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της παραγωγής και της απασχόλησης για το Νομό μας. Ενός σχεδίου, που θα εντοπίζει τις ελλείψεις, και τις ανάγκες και θα θέτει τις προτεραιότητες κατά δραστηριότητα/ προϊόν, επαγγελματική ομάδα, ειδικότητα και περιοχή. · Ενός σχεδίου, που θα εντοπίζει, θα συνθέτει και θα αξιοποιεί, όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα, τα κίνητρα και τις επιδοτήσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης για τον αγρότη, τον επιχειρηματία, τον πολίτη, τον άνεργο, αυτές που ήδη υπάρχουν και ακόμα όσα εμείς θα κρίνουμε ότι πρέπει να γίνουν. Θεωρώ απαραίτητο να δημιουργηθούν Τοπικά Παρατηρητήρια Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Κατάρτισης, Τοπικά Κέντρα γεωπονικής και οικονομοτεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης του αγρότη και ειδικά του νέου αγρότη, για τις ανάγκες των καλλιεργειών. Στόχος πρέπει να είναι η ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες, τα υπάρχοντα κίνητρα, τα χρηματοδοτικά μέτρα, τις δυνατότητες άντλησης συμπληρωματικού εισοδήματος με αγροτουρισμό, για τις βιολογικές καλλιέργειες κ.α.
Το Σχέδιο αυτό δεν είναι κάτι που το αναφέρω για πρώτη φορά. Η κεντρική του ιδέα είναι να πάρουν οι τοπικές κοινωνίες στα χέρια τους την αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων και να διεκδικήσουν την αρμοδιότητα και φυσικά τους αναγκαίους πόρους, για να σχεδιάσουν και να στηρίξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση που τους ταιριάζει. Αυτή η πρόταση συμπορεύεται απόλυτα με την αποκεντρωμένη συμμετοχική διακυβέρνηση, που επαγγέλλεται ο νέος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία μπορεί να δώσει πραγματικά μια άλλη ποιότητα ζωής σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Εσείς ως αυριανός – ενδεχόμενα – βουλευτής είστε αποφασισμένος να κάνετε ρήξεις και να κινητοποιήσετε την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας, για να διεκδικήσετε τους στόχους σας; 

 Νομίζω, ότι όσα σας είπα προηγουμένως ακριβώς σε αυτό το ερώτημά σας απαντούν. Η εποχή που όλα τα περιμέναμε και εκλιπαρούσαμε να τα πάρουμε από ένα παντοδύναμο και συγκεντρωτικό «κεντρικό Κράτος», ανήκει στο παρελθόν.
Σήμερα πρέπει εμείς οι ίδιοι, ως πολίτες της Μεσσηνίας, πολύ δε περισσότερο ως παραγωγικές δυνάμεις ως τοπικοί φορείς και ακόμα όσοι από μας θέλουμε να είμαστε αντάξιοι εκπρόσωποι του λαού, να πάρουμε την υπόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο Νομό μας, στα χέρια μας! Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να κινητοποιήσουμε σωστά όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε, για να δώσουμε δουλειές και προοπτική στη νεολαία του τόπου μας!
Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοίχημα όλων μας για το μέλλον!
Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η μόνη λύση, για να τελειώνουμε με την ανεργία και την ανασφάλεια των νέων μας : η συστράτευση, η κινητοποίηση και η υπεύθυνη δουλειά όλων μας, για μια νέα και δυναμική εποχή στη Μεσσηνία που θέλουμε και αγαπάμε!