Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] Αρθρο του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" με τίτλο "Η Ωρα της Αλήθειας"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/9/2004

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

                                  Του Δημήτρη Κουσελά, βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ.

Οι πρόσφατες οικονομικές αναλύσεις για την ελληνική οικονομία, αλλά και η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, συμπίπτουν στην εκτίμηση για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς, τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Είναι φανερό ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία χρειάζεται ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, με τη διαμόρφωση κατάλληλου μείγματος αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών. Το στοίχημα της ανάπτυξης δεν κερδίζεται μόνο με υψηλούς ρυθμούς του ΑΕΠ, με μείωση του πληθωρισμού και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά κυρίως με τη διάχυση της ανάπτυξης και με δίκαιη κατανομή του πλεονάσματος, τόσο ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, όσο και ανάμεσα στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, συμπόρευση της οικονομικής μεγέθυνσης με κοινωνική δικαιοσύνη, ευημερία και συνοχή, αλλά και με ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.

Με τη στρατηγική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις θυσίες του ελληνικού λαού, έχουν τεθεί πλέον οι βάσεις, ώστε να διατηρηθούν και να βελτιωθούν ο δυναμισμός και οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στα επόμενα χρόνια.

Σ’ αυτή την προοπτική είναι ωστόσο αναγκαίο να ενισχυθεί η εσωτερική δυναμική της οικονομίας μας και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η εγχώρια ζήτηση, που κατά το 2004 αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση (αύξηση 3,8% το 2004, έναντι 6,9% το 2003). Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα υστέρησης των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές μας, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η απασχόληση (που αυξήθηκε κατά 2,2% το 2003, έναντι 1,4% το 2002 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7% το τρέχον έτος), ώστε να περιοριστεί περισσότερο και δραστικά η ανεργία.

‘Όλα τα παραπάνω θα εξαρτηθούν από τον προσανατολισμό και το χαρακτήρα της αναπτυξιακής στρατηγικής που θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ.

‘Όμως, ο πολλαπλά εξαγγελθείς από την Κυβέρνηση «νέος αναπτυξιακός νόμος» καθυστερεί, το φορολογικό νομοσχέδιο συνεχώς «επίκειται», η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, ένα βασικό βήμα κοινωνικού διαλόγου που θεσμοθέτησε η προηγούμενη Κυβέρνηση για τα κρίσιμα προβλήματα της απασχόλησης και της ανεργίας, δεν έχει ακόμα συνεδριάσει ούτε μια φορά. Κρίσιμες επιλογές (και παροχές) είναι «σε αναμονή»…

Μόνο που η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει!

Είναι απολύτως αναγκαίο να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία:

  • θα αξιοποιεί την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθαι,

  • θα μεγιστοποιεί και θα κατανέμει ισόρροπα την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν για τη χώρα μας οι Ολυμπιακοί αγώνες στα επόμενα χρόνια (αναπτυξιακό όφελος, που εκτιμάται στα 25 δις ευρώ μέχρι και το 2008),

  • θα εγγυάται την περιφερειακή ανάπτυξη και θα προωθεί την πραγματική σύγκλιση, με αναβάθμιση και όχι συρρίκνωση των αμοιβών. ‘Αλλωστε το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι στη χώρα μας από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, κατά 10% χαμηλότερο του αντίστοιχου της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ η σύγκλιση των αμοιβών των ελλήνων εργαζόμενων υστερεί κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τη σύγκλιση της παραγωγικότητάς τους προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτή η στρατηγική πρέπει να βασιστεί στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή σε μια πολυδιάστατη και δυναμική ανταγωνιστικότητα, που θα στηρίζεται:

  • στη σύγχρονη οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,

  • στη συνεχή εκπαίδευση –επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό,

  • στην αναπτυξιακή συνέπεια και στην κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων,

  • στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, στη γνώση και στην καινοτομία, όχι στην αποσταθεροποίηση και στην υποβάθμιση των αμοιβών και των εργασιακών σχέσεων, ούτε σε λογικές εύκολου και πρόσκαιρου κέρδους,

  • στην εφαρμογή συνεκτικών κλαδικών και περιφερειακών πολιτικών, αλλά και στη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών συμπλεγμάτων (αγρο-τουριστικές επιχειρήσεις, αγρο-διατροφικές αλυσίδες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης κλπ.) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

‘Όλα αυτά, για να γίνουν, απαιτούν εξειδικευμένα σχέδια κατά κλάδο και περιοχή και πολύ διαφορετικές πολιτικές από την «ουδέτερη παρατήρηση-καταγραφή», τη «διασφάλιση του ανταγωνισμού και της ελευθερίας των αγορών», τις ανέξοδες προτροπές γι’ «αυτοσυγκράτηση», τις οριζόντιες, χωρίς όρους και σχεδιασμό, «παροχές για προσέλκυση επενδύσεων», ή τις δογματικές προτροπές για «ακόμα περισσότερη ευελιξία στις αμοιβές και στις αγορές εργασίας»!

Οι πολιτικές νέο-φιλελεύθερης έμπνευσης, που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ, πέρα από το σημαντικό κοινωνικό τους κόστος, δεν οδήγησαν ούτε σε ανάπτυξη, ούτε στην αναγκαία αύξηση της απασχόλησης για μείωση της ανεργίας. ‘Εχει άλλωστε δειχθεί, ότι τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με μείωση των αμοιβών και με απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ή ακόμα και με παραβίαση των ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, πρακτικές, δυστυχώς, ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χώρα μας.

Αυτές οι πρακτικές δεν έλυσαν, ούτε πρόκειται να λύσουν, τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο πληθωρισμό κερδών από αυτόν που παρατηρείται σήμερα, επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και το εισόδημα του καταναλωτή, καθώς και σε περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας και των κοινωνικών κατακτήσεων.

Από το βήμα της Διεθνούς ‘Εκθεσης Θεσσαλονίκης και -πολύ περισσότερο- από τη μετέπειτα πρακτική και τις συγκεκριμένες επιλογές τους, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός καλούνται να αποδείξουν κατά πόσον οι μεγαλόστομες προεκλογικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις τους για την ανάπτυξη και την πραγματική σύγκλιση έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και αντίκρισμα, ή, αντίθετα, χρησιμοποιήθηκαν με μόνο σκοπό να υφαρπάσουν την ψήφο των ελλήνων πολιτών.