Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] Αρθρο του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το σχέδιο νόμου για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/9/2004

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2004

Το Σ/Ν για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως τελικά διαμορφώθηκε από την Κυβέρνηση της Ν.Δ, εισάγει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και στην άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και ρήγματα σε πάγιες αρχές του ποινικού δικαίου και της νομικής μας παράδοσης.

Τα προβλήματα αυτά επισημάνθηκαν από τις παρεμβάσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, από έγκριτους νομικούς και από το ίδιο το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Το τελευταίο, με έκθεση-κόλαφο προς την Κυβέρνηση, επισημαίνει πλείστα όσα αντισυνταγματικά και απαράδεκτα σημεία, τόσο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όσο και για τις νέες αντιτρομοκρατικές διατάξεις.

Σοβαρά προβλήματα του σ/ν αφορούν, μεταξύ άλλων:Ψ στην εγκατάλειψη της μη διαπραγματεύσιμης, για το νομικό μας πολιτισμό, αρχής του διπλού αξιόποινου και γενικότερα της φιλοσοφίας του δικαίου της έκδοσης, με αποτέλεσμα να μπορεί να εκδοθεί κάποιος ακόμα και για πράξεις μη αξιόποινες κατά το ελληνικό δίκαιο και μάλιστα πριν να του ασκηθεί ποινική δίωξη στη χώρα μας.Ψ Στην απεμπόληση, ως εκ τούτου, εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων

Ψ Στον αόριστο ορισμό της τρομοκρατίας, με ενδεχόμενο την υπερβολική διεύρυνση των υπόπτων και των αντίστοιχων διώξεων, ακόμα και σε περιπτώσεις κοινωνικής δράσης/διαμαρτυρίας, που καμιά σχέση δεν έχουν με την τρομοκρατία
Ψ Στο ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή να κρίνει, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για κοινό έγκλημα ή για τρομοκρατική ενέργεια
Ψ Στην εισαγωγή της έννοιας του ατομικού τρομοκράτη και στην περαιτέρω επιβάρυνση των ποινών.
Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για το γεγονός ότι ο Νόμος εισάγεται στη Βουλή εσπευσμένα, χωρίς τον αναγκαίο και επαρκή διάλογο με τους φορείς δικαστών, δικηγόρων και της κοινωνίας γενικότερα, καταψήφισα αυτό το νομοσχέδιο, τόσο επί της αρχής όσο και στις επιμέρους διατάξεις του, όπως άλλωστε έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη η Αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι το σ/ν ενσωματώνει και διατάξεις - αποφάσεις της Ε.Ε, στις οποίες συναίνεσε η προηγούμενη, αλλά διεύρυνε αυθαίρετα και επιβάρυνε υπέρμετρα η παρούσα Κυβέρνηση. Τέτοιες είναι, λ.χ. η διεύρυνση των περιπτώσεων και προϋποθέσεων έκδοσης, ο ασαφής ορισμός νέων «τρομοκρατικών» εγκλημάτων, η θέσπιση της…ατομικής τρομοκρατικής δράσης (κάτι που ορθώς αρνήθηκε να εντάξει στο δίκαιό της η Γερμανία), η τυποποίηση μιας σειράς κοινών εγκλημάτων ως τρομοκρατικών πράξεων (λ.χ. αρπαγή ανηλίκου, διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας κ.α) βάσει ασαφών εννοιών και κριτηρίων «σοβαρής βλάβης της χώρας», «σοβαρού εκφοβισμού» κλπ.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., εγκαταλείποντας κάθε προεκλογική της ευαισθησία απέναντι στους θεσμούς, στα κοινωνικά και στα ατομικά δικαιώματα, αποδεικνύεται στο θέμα αυτό «βασιλικότερη του βασιλέως», δηλαδή των αποφάσεων της Ε.Ε, συντασσόμενη με τα κελεύσματα των ΗΠΑ για παραπέρα συρρίκνωση των ατομικών ελευθεριών, με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
‘Ομως η τρομοκρατία δεν εξαλείφεται με τρομοκράτηση και ποδηγέτηση των πολιτών. Εξαλείφεται με την καταπολέμηση των αιτίων, των καταστάσεων και των μηχανισμών που τη δημιουργούν!