Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤH ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν «ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/6/2005

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤH ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ  Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΣΤΗΝ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν

«ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΑΙ   ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ  ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο προτεινόμενος νόμος για την Κεφαλαιαγορά, αναδιατυπώνει βασικά το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, με βάση εκκρεμούσες διατάξεις Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα μεταθέτει μία σειρά από αποφασιστικές αρμοδιότητες σε θέματα Κεφαλαιαγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για να είμαι πιο κατανοητός, από την ψήφιση αυτού του νόμου και πέρα και μετά την κατάργηση μιας σειράς νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, δεν θα νομοθετεί σε θέματα Χρηματιστηρίου πλέον η Βουλή, αλλά θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, που είναι πλέον ανώνυμη εταιρεία.

Εποπτική αρχή για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και της Χρηματαγοράς είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μια Επιτροπή, για την οποία η σημερινή Κυβέρνηση, όταν συζητείτο στο παρελθόν τόσο η σύνθεσή της όσο και η λειτουργία της, είχε εξαπολύσει κυριολεκτικά μύδρους. Θα αναφέρω ορισμένα αποσπάσματα από τις τότε συζητήσεις, όχι για να πάμε στο παρελθόν, αλλά για να γίνουν κατανοητές οι θέσεις του τότε κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της σημερινής Κυβέρνησης.

Ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στη συζήτηση που έγινε για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είχε πει χαρακτηριστικά ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν δημιουργηθεί έτσι, θα κάνει ό,τι θέλει. «Δημιουργούμε» -είχε πει- «αυτήν τη στιγμή ένα τέρας, διότι περί τέρατος πρόκειται, το οποίο συγκεντρώνει εκτελεστική εξουσία, συγκεντρώνει δικαστική εξουσία, διότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφαίνεται, παίρνει δικαστικές αποφάσεις . Δεν είναι ότι καταγγέλλει στα δικαστήρια κάποια επιχείρηση, παίρνει αποφάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και της δίνουμε τώρα και νομοθετική εξουσία». Και έκλεινε αυτό το συλλογισμό του: «Μα, είναι δυνατόν αυτό να συνάδει με το πνεύμα του Συντάγματος;».

Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, την 1 Αυγούστου 2002, όταν πάλι συζητείτο στη Βουλή το ζήτημα της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς, είχε ζητήσει από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και είπε χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα παγκοσμίως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που να είναι Ν.Π.Δ.Δ.;». Και συνέχιζε: «Εσείς έχετε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη χειραγωγεί ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομίας για να κάνετε τη δουλειά σας, να μπορείτε να μπαίνετε και να βγαίνετε όπως σας αρέσει, για να μπορείτε να χειραγωγείτε το Χρηματιστήριο».

Καταθέτω για τα πρακτικά και την τοποθέτηση του κ. Αλογοσκούφη και την τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου καθώς και την τοποθέτηση του τότε εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωστόπουλου, που διατύπωνε ξεκάθαρα τη θέση του για τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Κωστόπουλος έλεγε: «Θέλουμε μία ανεξάρτητη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποτελούμενη από ανθρώπους κύρους και ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι όμως θα διορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία».

Σήμερα, φαίνεται σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια η διάσταση λόγων και έργων. Μιλάω για το τι γίνεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που πάμε να ψηφίσουμε.

Το άρθρο 22, που είναι το πιο σημαντικό, στην παράγραφο 1 λέει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι Ν.Π.Δ.Δ. και απολαύει ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας, χωρίς αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας και της διοικητικής αυτοτέλειας να τεκμαίρεται από πουθενά, γιατί δεν αλλάζει ο τρόπος ορισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εξακολουθεί να είναι διορισμένη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτό το Ν.Π.Δ.Δ να είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο, τη στιγμή που τότε, εκείνη την περίοδο που είχαμε τη Βουλή, που η Βουλή νομοθετούσε, που η Βουλή έπαιρνε αποφάσεις γι’ αυτά τα ζητήματα; Δεν ήταν. Σήμερα που έχουμε μία ανώνυμη εταιρεία δεν θέλουμε από την άλλη πλευρά να κάνουμε ένα πρόσωπο το οποίο να είναι πράγματι ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Κύριοι της Κυβέρνησης, αν θέλετε πραγματικά να μη σας λένε ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, ότι άλλα λέγατε και άλλα κάνατε, δεν έχετε παρά να εφαρμόσετε στην προκειμένη περίπτωση αυτό που εσείς τότε σαν Αξιωματική Αντιπολίτευση είχατε δεσμευθεί. Και συγκεκριμένα το άρθρο 101A του Συντάγματος, σχετικά με τον τρόπο διορισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αν δεν το κάνετε, θα είστε υπεύθυνοι για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα.

Εμείς το συγκεκριμένο άρθρο θα το καταψηφίσουμε, γιατί είναι κρίσιμης και αποφασιστικής σημασίας.
Ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό έχει σχέση με τη διαφάνεια και τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ελέγχου των διαδικασιών που υπάρχουν.

Αποτελεί αίτημα και του ΣΜΕΧΑ και άλλων φορέων και παραγόντων της αγοράς ότι πρέπει να υπάρξει η σύσταση μιας επιτροπής εσωτερικού ελέγχου. Μιας επιτροπής η οποία να μπορεί να ελέγχει τους ελεγκτές ούτως ώστε ιδιαίτερα στις καινούργιες συνθήκες οι οποίες είναι πλέον πολύ διαφορετικές, να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία, οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί και πάνω απ’ όλα δίκαιοι.
Στο άρθρο 24, που συστήνεται αυτή η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, προΐσταται με βάση το νομοσχέδιο, όχι διευθυντής όπως είπε ο Υφυπουργός στη συζήτηση που κάναμε στην επιτροπή, αλλά υπάλληλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου.

Το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπάρχει σε όλους και υπάρχει καλοπροαίρετα και σε κάθε συνάδελφο που μας ακούει είναι το εξής:

  • Σε ένα χώρο ο οποίος είναι τόσο ευαίσθητος, όπου διακινούνται καθημερινά δισεκατομμύρια, όπου τα συμφέροντα και το ξέρετε είναι πολλά και μεγάλα, είναι δυνατόν να βάλουμε έναν υπάλληλο ο οποίος προέρχεται από τη διοικητική πυραμίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

  • Ένας υπάλληλος ο οποίος είναι υφιστάμενος του εκάστοτε Προέδρου και των εκτελεστικών μελών που ορίζονται από τον Υπουργό με βάση το νομοσχέδιο, μπορεί να ελέγχει τους ελεγκτές;

  • Ένας υπάλληλος που η υπηρεσιακή του εξέλιξή εξαρτάται, τι είδους έλεγχο μπορεί να κάνει και πόσο ανεξάρτητος και αυτόνομος μπορεί να είναι από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

Η πρόταση λοιπόν που κάνουμε είναι συγκεκριμένη:

  • Θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός που θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ελεγκτών να είναι έξω από τη διοικητική πυραμίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  • Να προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να είναι διευθυντής του Υπουργείου, με ανάλογες και συγκεκριμένες προδιαγραφές έτσι ώστε να μπορεί πράγματι να κάνει τον έλεγχο και να είναι μετακλητός, να αλλάζει κάθε τρία χρόνια.

  • Οι εκθέσεις τις οποίες κάνει θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Τέλος σε ότι αφορά το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε σχέση με αυτά που έλεγε πάλι ο Υπουργός, ότι δεν είναι δυνατόν να έχει και εκτελεστική και νομοθετική και δικαστική εξουσία.

Προτείνουμε και δεν είναι μόνο πρόταση δική μας, αλλά είναι και πρόταση των περισσοτέρων φορέων, -άλλωστε αυτό γίνεται και σε μια σειρά από άλλες χώρες και καταθέτω εδώ για τα Πρακτικά την εμπειρία της Γαλλίας- προτείνουμε να υπάρξει ανεξάρτητη επιτροπή η οποία να αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών τακτικής δικαιοσύνης, από έναν Πρόεδρο Εφετών διοικητικής δικαιοσύνης και εκπροσώπους των φορέων. Η επιτροπή αυτή να είναι αρμόδια με βάση το νόμο να επιβάλει τις οποιεσδήποτε ποινές προκειμένου να σταματήσει ακριβώς αυτή η σύζευξη, η συνύπαρξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλων των εξουσιών.
Τέλος στα άρθρα 41 και 42, που αναφέρονται στη μετατροπή των ΕΛΒΕ σε ΑΕΒ, θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες δεοντολογίας προκειμένου να μην έχουμε άλλου είδους προβλήματα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διαφοροποίηση της παροχής συμβουλών και της κατεύθυνσης των επενδυτών σε συγκεκριμένους τομείς. Η μια αρμοδιότητα μπορεί πολύ δύσκολα να ξεχωρίσει από την άλλη.

Είναι ευνόητο ότι αν οι προτάσεις μας αυτές δεν γίνουν αποδεκτές θα καταψηφίσουμε τα άρθρα 22 και 24.