Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2005

Αθήνα, 24

Φεβρουαρίου 2005

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την Ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και του Θερμαλισμού.

Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, η ισχύουσα μέχρι σήμερα Νομοθεσία περί Ιαματικών Πηγών ανάγεται στο 1920, οι δε τροποποιήσεις και αποσπασματικές συμπληρώσεις της, σύγχυση μόνο έχουν επιφέρει, χωρίς να επιλύουν τα υφιστάμενα προβλήματα. Έτσι ο πλούτος των Ιαματικών φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας, για παράδειγμα στη νότια Πελοπόννησο (Ηλεία, Μεσσηνία), παραμένει αναξιοποίητος και ανεκμετάλλευτος.

Πως λειτουργεί σήμερα ο Ιαματικός Τουρισμός;

Περιορίζεται μόνο στην εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και πασχόντων ατόμων, βάσει μιας απλής συνταγής γιατρών των ασφαλιστικών ταμείων.

Έχετε επισκεφτεί ποτέ εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού;

Στην πλειοψηφία τους είναι κτίρια επικίνδυνα και πεπαλαιωμένα.

Αυτό τον τουρισμό θα προσφέρουμε στους τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν αυτήν τη μορφή του τουρισμού, όχι μόνο για λόγους ιατρικούς, αλλά και για την εν γένει αναζωογόνηση και ευεξία τους;

Έτσι θα πετύχουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που είναι και το ζητούμενο για την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού;

Με τέτοιου επιπέδου εγκαταστάσεις θα ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής πελατείας και θα καλύψουμε τις τάσεις νέων στην ηλικία ατόμων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο επισκέπτονται τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού, που λειτουργούν σε συνδυασμό με τα Θερμαλιστικά Κέντρα;

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η παρούσα Πρόταση Νόμου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στις απαιτήσεις του καταναλωτικού τουριστικού κοινού.

Πρώτον, προβλέπει υψηλές προδιαγραφές εγκαταστάσεων – ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας του χρησιμοποιούμενου φυσικού ιαματικού πόρου.

Δεύτερον, η αναγνώριση και η άρση της αναγνώρισης των Ιαματικών Πηγών γίνεται μετά από γνωμοδότηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Έτσι θα παύσουν να λειτουργούν πηγές, των οποίων οι Ιαματικές ιδιότητες έχουν αλλοιωθεί ή ρυπανθεί, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

Προβλέπεται, ακόμα, η πιστοποίηση των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θερμαλισμού, με τη χορήγηση σήματος ποιότητας.

Προβλέπεται, επίσης, η έκδοση τριών αδειών: Για τη χρήση Ιαματικών Φυσικών πόρων, για την εκτέλεση έργων και για την ίδρυση κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρων Θερμαλισμού.

Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων για την εκτέλεση έργων χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή καθ’ υπέρβαση των όρων της άδειας που έχει εκδοθεί, η οποία συνεπάγεται την αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού και του Κέντρου Θερμαλισμού. Ταυτόχρονα προβλέπεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου τήρησης των όρων των χορηγούμενων αδειών.

Τα κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Θερμαλισμού, εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, διότι θεωρούνται κέντρα Ειδικής Τουριστικής υποδομής. Έτσι δημιουργούνται κίνητρα για την προσέλκυση ξένων και εγχώριων τουριστικών επενδύσεων.

Με την παρούσα Πρόταση Νόμου επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση των Ιαματικών φυσικών πόρων, καθ’ όσον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το συνδυασμό Ιαματικού Τουρισμού, Θερμαλισμού και Κέντρων Αποκατάστασης Υγείας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα πρέπει επί τέλους να τεθούν οι προδιαγραφές και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα για την ανάπτυξη αυτής της τόσο σπουδαίας ειδικής μορφής τουρισμού. Θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί και σε αυτόν το τομέα. Με τις ισχύουσες συνθήκες, είναι αδύνατον να το πετύχουμε.

Η ψήφιση της πρότασης νόμου που καταθέσαμε, υπαγορεύεται από την ανάγκη, αφ’ ενός της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας, που μέρος της αποτελούν οι φυσικοί ιαματικοί πόροι, αφ’ ετέρου της προώθησης ήπιων μορφών τουρισμού, όπως είναι ο Ιαματικός Τουρισμός και ο Θερμαλισμός.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Πρόταση Νόμου, που καταθέσαμε στη Βουλή, πρέπει να υπερψηφιστεί.

Δεν μπορεί, κύριοι της Κυβέρνησης, από τη μια να μας λέτε ότι κάνουμε μόνο κριτική, ότι δεν έχουμε προτάσεις κ.α. και όταν σας φέρνουμε ολοκληρωμένη πρόταση Νόμου, να μας λέτε ότι δεν την ψηφίζετε και ότι θα φέρετε δική σας! Θα πρέπει να έχετε τη γενναιότητα να αποδέχεστε προτάσεις, όταν είναι ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες και εποικοδομητικές, από όποιο κόμμα και αν προέρχονται. Αυτό επιβάλουν τα συμφέροντα της χώρας, αυτό ζητούν από μας οι Ελληνες πολίτες.