Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/11/2006

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Κατ αρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω, μιλώντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ότι ο στόχος μας, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, δεν είναι να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, ούτε οποιοδήποτε πρόβλημα στην Αγροτική Τράπεζα. Άλλωστε, είναι γνωστοί οι αγώνες μας για την ΑTE.

Στόχος μας είναι να λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει διαφάνεια, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία και στη λειτουργία της Αγροτικής Τράπεζας, πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Θέλω να σας θυμίσω ότι, πριν από ένα περίπου χρόνο, έγινε μια πολύ μεγάλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, κατά 1,25 δις ευρώ. Σ αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κλήθηκε να συμμετάσχει ως βασικός μέτοχος το Δημόσιο, το οποίο συμμετείχε με περίπου 1 δις ευρώ. Άρα, συζητάμε, από κει και πέρα, για τη διαχείριση αυτού του κολοσσιαίου ποσού, που είναι χρήματα, τα οποία ο ελληνικός λαός και όλοι οι φορολογούμενοι έχουμε καταβάλει.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλη υπευθυνότητα και μεγάλη ευαισθησία, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αυτού του ποσού.

Η διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας προχώρησε, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μια κολοσσιαία τοποθέτηση, της τάξης των 765 εκατ. ευρώ. Εδώ, γεννιώνται μια σειρά από ερωτήματα, για το πώς προχώρησε αυτή η κολοσσιαία τοποθέτηση.

Το πρώτο ερώτημα είναι, εάν και κατά πόσο ελήφθη, κύριε Διοικητά, υπόψη η επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, με ημερομηνία 4.4.2005, η οποία συντάχθηκε μετά το αίτημα της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος για λήψη άδειας, όχι για επένδυση 700 εκατ. ευρώ, αλλά για μόλις 15 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευτεί σταδιακά. Αυτή είναι η έγκριση που πήρατε, σε χρονικό διάστημα 3 ετών και σας γνώρισε η Τράπεζα της Ελλάδος, με το έγγραφο το οποίο θα καταθέσω, ότι η συμμετοχή αυτή συμπεριλαμβάνεται στις τοποθετήσεις, για τις όποιες έχει καθοριστεί ως ανώτατο όριο το 15% των ιδίων κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

Η υπέρβαση, που σας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το 15% - και αυτό αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη επιστολή - ήταν μέχρι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Άρα, η επιστολή αυτή δεν είναι άδεια για να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά είναι ένα δεσμευτικό πλαίσιο, το οποίο θα μας πείτε, εάν το λάβατε υπ�όψιν ή όχι.

Το δεύτερο ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής: Με ημερομηνία 5.4.2006 από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της Αγροτικής Τράπεζας σας τίθενται υπ�όψιν ορισμένα ζητήματα. Η επιστολή αυτή αναφέρεται στην τοποθέτηση που έκανε η τράπεζα σε δομημένα ομόλογα εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη τους και σε hedge funds. Αυτή η επιστολή είναι από τον κ. Ηλιόπουλο.

Επειδή μας είπατε ότι δεν υπάρχουν ζημιές, στην επιστολή αυτή αναφέρει, για τα επτά ομόλογα δομημένου κεφαλαίου ότι, με βάση τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες αποτιμήσεις των ανωτέρω ομολόγων, οι συνολικές ζημιές για ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας, όχι 765 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά 244 εκατομμυρίων ευρώ, ανέρχονται σε 23.035.480 ευρώ, δηλαδή στο 10% της αξίας περίπου των ομολόγων στα οποία επενδύσατε είναι ζημιά.

Όμως, το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω.

Λαμβανομένων υπ� όψιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι πρώτον η σχέση απόδοσης αυτών των ομολόγων συνδέεται αρνητικά με την άνοδο των επιτοκίων, αυτό, δηλαδή, που σας τόνισε η κυρία Παπανδρέου και δεύτερον, ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, συνάγεται ότι : κατά πρώτο, οι τιμές των προϊόντων αυτών θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Κατά δεύτερο, οι μέσες αποδόσεις τους στη δεκαετία, με βάση τις forward τιμές των επιτοκίων, είναι πολύ πιθανόν να κυμανθούν σε ακόμη κατώτερα επίπεδα σε σχέση με τα ήδη χαμηλά επίπεδα που έχουν εκτιμηθεί από το τμήμα. Κατά τρίτο, αυτά τα δομημένα ομόλογα, με τις διαμορφωθείσες τιμές επιτοκίων, δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακληθούν από τον εκδότη, κατά συνέπεια η Τράπεζα θα αντιμετωπίσει πολύ χαμηλές έως και μηδενικές αποδόσεις για τα περισσότερα έτη διάρκειάς τους.

Δηλαδή, η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων, η καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όχι απλά σας «κτυπάει καμπανάκι», αλλά σας λέει «σταματήστε εδώ και τώρα γιατί έχουμε 23 εκατομμύρια ζημιά στα 244 εκατομμύρια που έχουμε επενδύσει και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την περαιτέρω πορεία είναι πάρα πολύ άσχημες» !

Εσείς, λοιπόν, δεν λαμβάνετε υπόψη ούτε το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι πολύ αναλυτικό και υπεύθυνο. Επομένως, το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν λάβατε υπ�όψιν όχι την Τράπεζα Ελλάδος, αλλά -αυτή τη φορά- ούτε την ίδια την Τράπεζα σας, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων !

Το τρίτο Ερώτημα είναι, κύριε Διοικητά, κατά πόσον είχατε ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι από τα χρήματα που θα αντλούσατε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα επενδύατε 765 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 70% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας σε heads funds ; Είχατε ενημερώσει τους μετόχους ή τους ενημερώσατε εκ των υστέρων ότι προτίθεστε να κάνετε μία τέτοια κίνηση;

Εδώ, πρόκειται για αλλαγή των στοιχείων που στείλατε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είχατε κάνει τη σχετική ενημέρωση;

Τέταρτον, πάρθηκαν πολύ σοβαρές αποφάσεις ,όχι για την Τράπεζα, αλλά για τα χρήματα του ελληνικού λαού, με τα οποία έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με ποια απόφαση τα πήρατε; Υπάρχει απόφαση κάποιου θεσμικού οργάνου της Τράπεζας, με βάση το καταστατικό της; Μήπως υπήρξε απόφαση για αυτή την επένδυση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων; Φέρατε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αποφάσισε; Ποιο θεσμικό όργανο της Τράπεζας πήρε αυτή την απόφαση; Ρωτήσατε το βασικό μέτοχο της Τράπεζας; Ρωτήσατε το κράτος; Ρωτήσατε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που συμμετέχει και σας έδωσε έγκριση για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση των 765 εκατομμυρίων ευρώ;

Πέμπτον, θα ήθελα να κάνω και μια άλλη συγκεκριμένη ερώτηση, την οποία σας έκανε και η κυρία Παπανδρέου και δεν απαντήσατε. Μάλιστα, είπατε ότι δεν υπήρχαν χαρτιά. Γιατί χρειαζόταν να μεσολαβήσει η Ealy, όταν υπάρχει πρακτικό της Τράπεζας, από 17.5.2002, σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα είχε αξιολογήσει την Carlyle με μια σειρά από άλλες διεθνείς εταιρείες και ήταν γνωστή στην Τράπεζα από το 2002 ;

Εσείς, έρχεστε και συμφωνείτε. Πείτε μου, κύριε Διοικητά: υπάρχει ένα έγγραφο από την Διεύθυνση διαθεσίμων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και απευθύνεται σε εσάς. Αυτό το έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο κ. Ιωάννου, έχει την υπογραφή του Υποδιοικητή του κ. Δρούγκα και αναγράφεται δίπλα ένα «Συμφωνώ», το οποίο δεν είναι του κ. Δρούγκα, καθώς εκείνος υπογράφει αλλού. Αυτό το «Συμφωνώ» είναι δικό σας; Θέλουμε μία υπεύθυνη απάντηση.

Το Μάρτιο του 2006 οι ζημιές από την τοποθέτηση ήταν 14,2 εκατομμύρια ευρώ Σήμερα - και το σήμερα αφορά στις 30.9, γιατί για όλα τα άλλα υπάρχουν στοιχεία- που έχετε λογιστικές καταστάσεις και έχετε βγάλει αποτελέσματα, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αποτελέσματα της επένδυσης στην Carlyle.

Κλείνοντας θα ήθελα να μας πείτε υπεύθυνα: υπάρχει άλλη οff shore εταιρεία, η οποία να έχει μεσολαβήσει; Επίσης, τι σχέση έχει ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της FΡΡ, θυγατρικής της Αγροτικής Τράπεζας, με την Εaly; �Εχει κάποια σχέση, ναι ή όχι;