Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/10/2006
Αθήνα, 31 Οκτωβριου 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ,
 ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ,
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η Πρόταση Νόμου που συζητάμε είναι μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για να υπάρξουν ολοκληρωμένες και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων αποβιομηχάνισης, που οδηγούν σε κρίση και την παραγωγική δραστηριότητα και την απασχόληση σε ολόκληρες περιοχές της χώρας μας.

Αυτή μας η πρωτοβουλία δίνει τον πρώτο λόγο στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, με τη συμμετοχή και τη συνέργια όλων των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων.

Θα ήθελα να πω στον κ. Δραγασάκη. ότι μπορεί (με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ  για την αναδιάρθρωση περιοχών σε κρίση στη δεκαετία του �90)  να μη σώθηκαν   κάποιοι κλάδοι, όμως σώθηκαν μια σειρά από συγκεκριμένες περιοχές που ενώ τότε μαράζωναν, σήμερα αποτελούν πρότυπα ανάπτυξης. Αναφέρομαι, ιδιαίτερα, στο Λαύριο.

Σήμερα η χώρα μας είναι αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα φθινουσών περιοχών, που πλήττει ολόκληρους κλάδους με σημαντική παρουσία στη βιομηχανική παραγωγή, όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία, το έτοιμο ένδυμα και η υπόδηση. Αυτοί οι κλάδοι υφίστανται τις συνέπειες της απελευθέρωσης, από το 2005 και μετά, των ποσοστώσεων από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Αρκετές βιομηχανίες επιλέγουν τη μετεγκατάστασή τους σε γειτονικές χώρες, προσβλέποντας στο χαμηλό κόστος εργασίας. Στην ιδιαίτερή μου πατρίδα, την Καλαμάτα, έχουμε βιώσει στο πετσί μας τέτοιου είδους πρακτικές, όταν μια σειρά από ανθούσες βιομηχανίες έκλεισαν η μια πίσω από την άλλη  κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με το ν.2601/98 και το ν.3219/04, οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις που μετεγκαταστάθηκαν εκτός των συνόρων μας, θα έπρεπε να αναζητηθούν και να επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, που εφάρμοσαν ειδικά προγράμματα και μέτρα, ώστε να ανασυγκροτήσουν τους φθίνοντες κλάδους και τις αντίστοιχες περιοχές τους.

Επίσης, πρέπει να αξιοποιήσουμε το ότι η Ε.Ε., δέχθηκε για πρώτη φορά την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων οριζόντιων ενεργειών στις ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σε κλαδικό επίπεδο, ώστε οι προβληματικοί κλάδοι να στραφούν σε καινοτομίες και σε προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε γνώση.

Με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί, επιτέλους, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του κράτους-μέλους, να παρέχεται πρόσθετη στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που απολύονται ομαδικά λόγω κρίσης της οικονομίας ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες, στις περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση.

Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία συγκροτημένη πρωτοβουλία οικονομικής ανασυγκρότησης των περιοχών της χώρας που πλήττονται από την αποβιομηχάνιση. Δεν έλαβε πρωτοβουλία ούτε για σχεδιασμένη αναδιάρθρωση των προβληματικών κλάδων, ούτε για ανασυγκρότηση της παραγωγής και της απασχόλησης στις θιγόμενες περιοχές. Δεν αναφέρεται λέξη γι� αυτό το σημαντικό  θέμα στο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, λες και το πρόβλημα θα λυθεί αυτόματα με τη βελτίωση των γενικών μακροοικονομικών μεγεθών !

Όσο για την πρόσκαιρη επιδοματική ενίσχυση των ανέργων, αυτή είναι ανεπαρκής και χωρίς προοπτική, αφού λείπει ακόμη και ο στοιχειώδης σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποβιομηχάνισης στην οικονομική και την κοινωνική ζωή των επιμέρους περιοχών, ούτε διασφαλίζεται μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική γι� αυτές.

Άκουσα πολύ προσεκτικά τον εκλεκτό Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και την κριτική που μας έκανε.

Θέλω να σημειώσω, ότι από τη μία πλευρά, η κριτική που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι κάνει άγονη και στείρα αντιπολίτευση. Από την άλλη, όταν για πολλοστή φορά, όπως σήμερα, φέραμε μία συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη Πρόταση Νόμου, η κριτική που έγινε ήταν ότι η πρόταση που καταθέσαμε ήταν ατελής.

Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν ατέλειες στην Πρόταση που καταθέσαμε, δεν έχετε παρά να τη συμπληρώσετε με δικές σας συγκεκριμένες προτάσεις, για  να γίνει πιο ολοκληρωμένη.

Τέτοιου είδους προτάσεις, δυστυχώς, δεν άκουσα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρότασή μας οργανώνει το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανασυγκρότησης για κάθε φθίνουσα περιοχή.

Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν στοχεύει απλά στη διάσωση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα, αλλά δημιουργεί μηχανισμούς διάγνωσης του φαινομένου και περιορισμού των αρνητικών συνεπειών του.

Παράλληλα, εφαρμόζει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις και για τη συνολική αναδιάρθρωση και τόνωση της οικονομίας των περιοχών που πλήττονται από την αποβιομηχάνιση και  για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Με βάση την πρόταση που σας καταθέτουμε, κάθε τοπικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης πρώτον υποστηρίζεται από ειδικές αναπτυξιακές μελέτες και σχέδια αναδιάρθρωσης. Δεύτερον, προσδιορίζει σαφώς τις δράσεις και τους αναγκαίους πόρους χρηματοδότησης του. Τρίτον, περιέχει την αναγκαία εναλλακτική στρατηγική για την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέταρτον, προσδιορίζει σαφώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή, την εξέλιξη και το αποτέλεσμά του. Προτείνει τις αναγκαίες αλλαγές για την τόνωση και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θέσεων εργασίας. Πέμπτον, συνδυάζεται με ειδικό πρόγραμμα ενεργητικής ενίσχυσης της απασχόλησης για τους ανέργους της περιοχής, αλλά και με τη δυνατότητα αμειβόμενης εναλλακτικής κοινωνικής  απασχόλησης, με πλήρη κάλυψη των εισφορών, από πόρους του προγράμματος για απολυμένους ανέργους άνω των πενήντα ετών.

Κύριε Πρόεδρε, κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία αυτής της νομοθετικής μας  πρωτοβουλίας είναι τρία ζητήματα.

Πρώτον, να οριστούν το ταχύτερον με Υπουργική Απόφαση σαφή κριτήρια και δείκτες ένταξης των περιοχών σε πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κύριε συνάδελφε της  Πλειοψηφίας, δεν θα μπορούσαν να εμπεριέχονται όλα σε αυτή την πρόταση νόμου. Η πρόταση αναφέρεται ενδεικτικά σε κάποια από αυτά, ώστε να μη λειτουργήσουν αδιαφανείς χειρισμοί και πελατειακές σκοπιμότητες.

Δεύτερον, η Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, τόσο από κοινοτικούς πόρους όσο και από εγχώριες πηγές.

Τρίτον, να εξασφαλιστεί η συναίνεση και η δέσμευση όλων των παραγόντων των τοπικών κοινωνιών για τους όρους και τις προϋποθέσεις κοινής προσπάθειας με δίκαιο καταμερισμό μεταξύ τους και των βαρών, αλλά και των ωφελειών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φαύλος κύκλος της «χύμα» ανάπτυξης, της αναζήτησης μιας ανταγωνιστικότητας βασισμένης στο χαμηλό εργατικό κόστος, της λαθραίας επιβίωσης δραστηριοτήτων με τα δεκανίκια της παραοικονομίας, του παρασιτισμού και της υπερεκμετάλλευσης πρέπει επιτέλους να κλείσει στη χώρα μας. Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς συντονισμένες πρωτοβουλίες δεν μπορεί να προσδοκάμε σε ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα μας, σε  βιώσιμη μετάβαση στην Κοινωνία της Γνώσης και στη στήριξη των οικονομικών μας επιδόσεων σε μία πολύπλευρη, ποιοτική και δυναμική ανταγωνιστικότητα, που για μάς είναι το ζητούμενο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να υπερψηφίσετε τη συγκεκριμένη Πρόταση, συμπληρώνοντάς την - αν πιστεύετε ότι υπάρχουν θετικές προτάσεις και σημεία με τα οποία μπορεί να συμπληρωθεί- προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό.