Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ FINANSBANK
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2006

Αθήνα, 30 Μαΐου 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ,
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΕ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ FINANSBANK

Κύριε Πρόεδρε, τα ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν το 22% στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας. Θα ήθελα να μας πείτε, εσείς και η Κυβέρνηση που σας πρότεινε και σας όρισε Διοικητή, πώς εξασφαλίζονται τα συμφέροντα αυτών των ασφαλιστικών ταμείων.

Πρώτον, μέχρι σήμερα, τα ταμεία, που είναι οι βασικοί μέτοχοι, δεν έχουν ενημερωθεί, ενώ προς όφελος αυτών πρέπει να γίνεται κάθε επιχειρηματική κίνηση.

Δεύτερον, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, σε ύψος που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο κ. Κουλούρης πριν σας είπε για το 6,3%, που αφορά τους εργαζομένους στην τράπεζα. �Ομως υπάρχουν και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, των οποίων μειώνεται η περιουσίας, αλλά και μειώνεται δραματικά το ποσοστό, που θα κατέχουν αύριο, με τη νέα μετοχική σύνθεση της Εθνικής. Δηλαδή, ούτε οι εργαζόμενοι της Εθνικής θα μπορούν να κάνουν χρήση του μειοψηφικού πακέτου του 5%, ούτε από τα υπόλοιπα ταμεία θα μπορεί να προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα.

Και εδώ υπάρχει μια ευθύτατη ερώτηση και προς εσάς και προς την Κυβέρνηση. Εάν σε τελευταία ανάλυση στόχος είναι η εξαγορά της Finansbank -και όχι, μέσα απ αυτή τη διαδικασία, η απώλεια του μάνατζμεντ ή το ξεπούλημα της Εθνικής Τράπεζας- μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι με την ολοκλήρωση αυτής της Συμφωνίας, το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων θα κατέχει το ίδιο ποσοστό, με αυτό που κατέχει σήμερα;

Θα ήθελα να θέσω ένα ακόμη ερώτημα, σχετικά με αυτό είπα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ταμείων. Πιέζονται και τα ταμεία και οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι. Άκουσα βέβαια να λέτε ότι δεν πιέζονται οι εργαζόμενοι. Έχω μπροστά μου ένα υπηρεσιακό σημείωμα της Τράπεζας, που το υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, ο κ. Γεωργίτσης. Το σημείωμα αυτό απευθύνεται στα στελέχη της Τράπεζας και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις του δικτύου Α,Β,Γ,Δ,Ε, και στο κεντρικό κατάστημα και το οποίο ζητάει, στη βάση συγκεκριμένων λιστών, στις οποίες μετέχουν και μέτοχοι και υπάλληλοι της τράπεζας, να εξουσιοδοτήσουν άτομο της επιλογής τους ή τον Πρόεδρο της Τράπεζας ή τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Πεχλιβανίδη, συμπληρώνοντας αυτό το έντυπο κ.λπ. Όλα αυτά σε σχέση με όσα είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει καμία πίεση από την πλευρά της Διοίκησης της Τράπεζας. Είναι φανερό ότι οι μεν υπάλληλοι έχουν μια υπαλληλική σχέση με την Τράπεζα και μια σχέση εξάρτησης με τη διοίκηση, οι δε πελάτες της Τράπεζας έχουν μια άλλου είδους σχέση και ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο πιέζονται, αλλά κάτι πολύ περισσότερο.

Το επόμενο ερώτημά μου είναι πώς εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των ταμείων, όταν δεν ζητήσατε από την Credit Suisse, η οποία έκανε την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Finansbank, να υπάρξει λεπτομερής και ανεξάρτητη αποτίμηση.

Έχω και θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής μια επιστολή, που σας έχει στείλει η Credit Suisse, και απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, με ημερομηνία 3.4.2006. Επί λέξει αναφέρει ότι «δεν είμαστε ειδικοί στην αξιολόγηση χαρτοφυλακίων δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων και βασιστήκαμε εξ ανάγκης στις απόψεις της διοίκησης, όσον αφορά την επάρκεια προβλέψεων για το χαρτοφυλάκιο δανείων πελατών σε καθυστέρηση, ικανές να καλύψουν τέτοιες ζημιές. Επίσης, δεν μελετήσαμε ατομικούς πιστωτικούς φακέλους, ούτε κάναμε ανεξάρτητη αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού».

Το σημείωμα είναι πολύ αποκαλυπτικό και μαρτυρά ότι δεν έγινε ανεξάρτητη αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων της Finansbank, αλλά βασίστηκαν στα στοιχεία που εσείς τους δώσατε. Αυτό είναι ένα ντοκουμέντο, που αναφέρεται σε ένα πρώτης τάξεως ζήτημα, που έχει σχέση με την αποτίμηση της τράπεζας που πάμε να εξαγοράσουμε, μια αποτίμηση που έπρεπε να κρατήσει πάνω από ένα χρόνο. Όμως, έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και από ένα διεθνή οίκο, που, όπως ο ίδιος ομολογεί, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτή την αποτίμηση σε πέντε μέρες.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 23.5.2006, είπατε κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς τοποθετούμε μόλις το 20% των κεφαλαίων μας στην Τουρκία και όχι το 100%, όπως λανθασμένα υποστηρίζεται. Η κυρία Παπανδρέου σας είπε προηγουμένως ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας με ημερομηνία 31.12.2005 ήταν 2.972,5 δισ. ευρώ. Μαζί με την αύξηση των 3 δις. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται 5.972,5 δις ευρώ. Πληρώνετε 4,2 δις ευρώ για το 90% της εξαγοράς της τράπεζας με βάση την τουρκική νομοθεσία, δηλαδή διατίθεται το 70% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας για αυτή την εξαγορά. Όμως, εσείς λέτε ότι αυτό το ποσοστό δεν ξεπερνά το 20% των ιδίων κεφαλαίων. Και για την εξαγορά του υπόλοιπου 10% της Finansbank δεν μας έχετε απαντήσει, τι συμφωνία υπάρχει.

Επίσης, είπατε σήμερα ότι ο λόγος τιμής προς τη λογιστική αξία είναι 3,6 φορές, βάσει των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων. Όμως, κύριε Πρόεδρε, οι εταιρίες που ενοποιούνται δεν παραμένουν στη Finansbank, μετά την εξαγορά τους από την Εθνική Τράπεζα. Τα ίδια κεφάλαια της Finansbank, συμπεριλαμβανομένων και των κερδών το 2005 ανέρχονται σε 856,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ο λόγος τιμής προς τη λογιστική αξία δεν είναι 3,6, όπως μας είπατε, αλλά 5,3. Σε αυτό θα θέλαμε μια συγκεκριμένη απάντηση.