Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/1/2006

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αποτελούν ευτελισμό του κοινοβουλίου οι διαδικασίες, που επιχειρήθηκαν να υπάρξουν πριν από λίγο σε αυτήν την αίθουσα, στα πλαίσια των οποίων κατατέθηκαν τρεις τροπολογίες, χωρίς να έχει δοθεί εκ των προτέρων καμία ενημέρωση. Επιχειρήθηκε να γίνει συζήτηση, χωρίς καν να ακουστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εκείνο που αρχικά πρότεινα στην κυβέρνηση, ήταν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα αυτή η διαδικασία. Είπα ότι θα έπρεπε να ακουστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ήταν φυσικό να μην προτείνω συγκεκριμενοποίηση των φορέων, από τη στιγμή που δε φαινόταν κατ αρχήν ότι η πρόταση αυτή θα γινόταν αποδεκτή. Χαίρομαι που η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των μελών της επιτροπής, αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ακρόαση των φορέων και να γενικευθεί η συζήτηση.

Επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε πολλά περί μεταρρυθμίσεων κτλ, αποδείχθηκε στην πράξη ότι, οι περίφημες μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν τίποτε άλλο, παρά αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων.

Το παρόν σ/ν αποτελείται από 4 κεφάλαια εκ των οποίων τα 3 αφορούν ουσιαστικά εναρμόνιση της χώρας μας με 3 κοινοτικές Οδηγίες, όπως ισχύουν σήμερα, ενώ το 4ο κεφάλαιο αφορά σε τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε αφορά στη σημαντική καθυστέρηση της εναρμόνισής μας, με τα κεφάλαια Α΄ και Β του παρόντος σ/ν, και με τις δυο αντίστοιχες Οδηγίες. Ειδικότερα, το άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/123/22-12-03, ορίζει ότι μέχρι την 01-01-05 το αργότερο, έπρεπε να την έχουμε μεταφέρει στο εσωτερικό μας δίκαιο.

Το ίδιο έπρεπε να έχει συμβεί με την Οδηγία 2004/56/21-04-04, όπου και εκεί ορίζεται προθεσμία ως την 1-1-2005.

Θα περιμέναμε, μετά από τόση καθυστέρηση, αντί να μας φέρετε ένα εμβαλωματικό σ/ν, συνειδητά δυσνόητο και λειτουργικά ατελές, να μας φέρετε, κωδικοποιημένες διατάξεις για το κάθε θέμα που πραγματεύεται αυτό το σ/ν, ώστε να είναι άμεσα κατανοητές και εφαρμόσιμες.

Η δεύτερη παρατήρηση-ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι κατά πόσον υπάρχει εκτίμηση και σχεδιασμός αντιμετώπισης των όποιων συνεπειών θα έχουν στην πραγματική οικονομία οι αλλαγές που επέρχονται με τη συγκεκριμένη εναρμόνιση;

Διοικητικά είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για τη σωστή υλοποίηση αυτών των αλλαγών;

Υπάρχει εκτίμηση για τις επιπτώσεις που θα επέλθουν στα δημόσια έσοδα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην Οδηγία για τη φορολογία συνδεδεμένων εταιρειών, μετά την επέκταση και του πεδίου ισχύος της;

Δημιουργείται η εντύπωση ότι η κυβέρνηση ενσωματώνει ακατέργαστες διατάξεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών χωρίς προετοιμασία και στοιχειώδη αποτίμηση των συνεπειών τους στον Προϋπολογισμό και στην πραγματική οικονομία.

Σε ότι αφορά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, με το νομοσχέδιο που συζητάμε υιοθετούμε την Οδηγία 2003/123 Ε.Ε. η οποία τροποποιεί την αρχική οδηγία 90/435, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Με το Ν. 2578/98, άρθρο 8 - 11, υιοθετήσαμε στο εσωτερικό δίκαιο, την οδηγία 90/435 σχετικά με τη μη παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν θυγατρικές εταιρίες εγκαταστημένες σε ένα κράτος μέλος (π.χ. Ελλάδα) προς τις μητρικές τους εταιρίες που έχουν την έδρα τους ένα άλλο κράτος μέλος (π.χ. Γερμανία).

Με το παρόν νομοσχέδιο υιοθετούμε την Οδηγία 2003/123 Ε.Κ. η οποία τροποποιεί την αρχική οδηγία 90/435, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Να σημειώσω ότι τόσο στο Ν. 2478/98, όσο και στο παρόν νομοσχέδιο, δεν προβλέπεται καμιά σχετική Υπουργική απόφαση για τις διαδικασίες και τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομισθούν, προκειμένου να ελέγχεται η συμμετοχή της μητρικής ή της θυγατρικής κατά 20% στο κεφάλαιο. Επίσης δεν προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση απάτης.

Μετά τις αλλαγές που επέρχονται, τίθεται ζήτημα ότι, σε σχέση με τα διανεμόμενα κέρδη μεταξύ θυγατρικών και μητρικών στις χώρες Ε.Ε. θα δημιουργηθεί οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων για τη φορολόγηση νομικών προσώπων και προοπτικά, ιδίως μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και πιθανός ανταγωνισμός έδρας.

Δηλαδή, ένας όμιλος με πολλές θυγατρικές σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. , θα εξαρτά τη διανομή και μεταφορά κερδών των θυγατρικών και εγγονών προς τη μητρική, πιθανώς δε και τη μεταφορά της έδρας σε άλλη χώρα-μέλος, από το πόσο χαριστικό θα είναι το εθνικό φορολογικό καθεστώς προς τις εταιρείες αυτές

Στην προοπτική της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε, αρκετές μητρικές εταιρείες σε χώρες της Ε.Ε (και στην Ελλάδα) θα έχουν σοβαρό κίνητρο να μεταφέρουν την έδρα τους για συγκέντρωση και φορολογία των κερδών τους τους στις χώρες αυτές.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι :

Έχει σχέδιο η Κυβέρνηση για παρεμβάσεις στην Ε.Ε. ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν ενιαίο πλαίσιο φορολογίας των κερδών, ή θα μπούμε σ αυτόν τον ανταγωνισμό με σοβαρές συνέπειες για τα έσοδα από νομικά πρόσωπα και ακόμα μεγαλύτερη μετακύλιση του βάρους στη φορολογία φυσικών προσώπων ;

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β επιβεβαιώνεται η προχειρότητα στον τρόπο εναρμόνισης της χώρας μας με την αντίστοιχη Οδηγία.

Ο Ν. 1914/90, (αμοιβαία ενδοκοινοτική βοήθεια στον τομέα της άμεσης φορολογίας) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3312/05 για να εναρμονιστούμε με την οδηγία 2003/93/ Ε.Κ. Όταν όμως εναρμονιζόμαστε το 2005 , υπήρχε ήδη η Οδηγία 2004/56/ Ε.Κ. 21-04-04 η οποία την τροποποιούσε. Αυτή γιατί δεν τη λάβατε υπ όψιν, αφού ούτως ή άλλως έπρεπε να την εφαρμόσετε μέχρι την 1-1-2005;

Σε ότι αφορά στις διατάξεις, έχω κάποια παρατήρηση στο άρθρο 24. Στην παρ. 1 μέχρι «.μεριμνά για την κοινοποίηση», η διατύπωση δίνει την εντύπωση ότι η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αναλαμβάνει η ίδια να κάνει την κοινοποίηση στον παραλήπτη των πράξεων και αποφάσεων της φορολογικής αρχής άλλου κράτους μέλους.

Αντίθετα στη παράγραφο 2, αναφέρεται ότι η κοινοποίηση στον παραλήπτη, μέσω της βοήθειας της Γενικής Γραμματείας των Πληροφοριακών Συστημάτων, θα γίνεται από τις Δ.Ο.Υ.

Επειδή υπάρχει αντίφαση, θα έπρεπε στην παρ. 1 μετά από τη λέξη « μεριμνά», στην αρχή της τρίτης σειράς, να προστεθεί «σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2», η δε παρ. 2 να αρχίζει «για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 η Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων.».

Επίσης, στο κεφάλαιο Α, στο άρθρο 2, στην παρ. στ , που αναφέρεται στη μόνιμη εγκατάσταση, ένας καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος, μέσω του οποίου διεξάγεται  εξ ολοκλήρου επιχειρηματική δραστηριότητα. αναφαίρετα στο σχέδιο νόμου. Στην Οδηγία υπάρχει η φράση  "εξ ολοκλήρου ή εν μέρει". Εδώ, γιατί η φράση "εν μέρει" φεύγει;

Σε ότι αφορά στο νόμο που υπάρχει το άρθρο 11 αναφέρει: " οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 10 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή εταιρεία δε διατηρεί επί δύο τουλάχιστον έτη το οριζόμενο από την περίπτωση γ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου ποσοστό". Υπήρχε η φράση "επί δύο συνεχή έτη".

Σχετικά με το άρθρο 24Α του παρόντος νομοσχεδίου, φαίνεται ότι ο ταυτόχρονος έλεγχος θα γίνεται από κλιμάκια του αντίστοιχου κράτους- μέλους, στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους- μέλους και όχι από μικτά κλιμάκια των κρατών μελών σε κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης. Επειδή όμως η διατύπωση του άρθρου 8Β, της Οδηγίας 2004/56 , σχετικά με τον ταυτόχρονο έλεγχο, μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση, ότι μπορεί να επιτρέπονται και μεικτά κλιμάκια ελέγχου, θα ήταν καλό αυτό να διευκρινισθεί.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ εναρμονίζει την Ελληνική νομοθεσία περί Φ.Π.Α. με τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α. όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με την Οδηγία 2000/65/Ε.Κ.

Το Άρθρο 6, πρόκειται για άσχετη διάταξη, που δείχνει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση νομοθετεί αφού πρώτα οδηγήσει σε μια απίστευτη ταλαιπωρία τους πολίτες, τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., των πολεοδομιών και τώρα τους συμβολαιογράφους. Τώρα προβαίνει σε μια εκ των υστέρων εμβαλωματική κίνηση, ενώ θα μπορούσε να είχε προβλέψει κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις στον αρχικό νόμο.

Για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, που  αφορά στις τροποποιήσεις του  εθνικού τελωνειακού Κώδικα, θα ήθελα να πώ ότι, πρόκειται για μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση, αλλά εντελώς πρόχειρα διατυπωμένη, που θα δημιουργήσει προβλήματα.

Υπάρχει ασάφεια στο άρθρο 7 παρ. Γ5. Τα 300 ευρώ πρόστιμο είναι πολύ λίγα για μια παράβαση, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο τόπος αυτοκίνητα με ληγμένες άδειες κυκλοφορίας. Επίσης η διατύπωση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση αν το πρόστιμο καλύπτει και την υπέρβαση παραμονής και κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλος, η παρ. Γ9, στο τελευταίο εδάφιο, προβλέπει την εφαρμογή προτεινόμενων και τις περιπτώσεις που οι καταλογιστηκές  πράξεις έχουν οριστικοποιηθεί με δικαστικές ή όχι αποφάσεις. Είναι μια διάταξη που υπαγάγει σε ρύθμιση ακόμα και την περίπτωση που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Εδώ φαίνεται μια βιασύνη σε ότι αφορά στην είσπραξη 3 εκατ. ευρώ, που δείχνει τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική σας για τα έσοδα  και τον κρατικό προϋπολογισμό. Φαίνεται ότι εδώ παραβλέπονται μια σειρά από διαδικασίες που αφορούσαν συγκεκριμένες επιτροπές, που είχαν σχέση με διαγραφεί ή μείωση των προστίμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τις οποίες αγνοείται.

 

Επειδή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, το ψηφίζουμε, επί της αρχής.