Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] Αρθρο του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ", με τίτλο, "Λάδι και ελιά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/1/2006
Εφημερίδα ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

Λάδι και ελιά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη

Άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ

Η Μεσσηνία ως νομός διαθέτει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εν τούτοις είναι 47ος στη σειρά κατάταξης με βάση το μέσο κατά κεφαλήν προϊόν. Καθυστερήσεις στις υποδομές (εθνικά και επαρχιακά οδικά δίκτυα, τουριστικές υποδομές, κτλ), διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα, χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν συντελέσει στην σημερινή εικόνα.

Το λάδι και η ελιά είναι προϊόντα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας καθώς αυτή είναι ο δεύτερος ελαιοπαραγωγικός νομός της χώρας, κατέχοντας το 15% περίπου της συνολικής παραγωγής.

Όμως το υψηλό κόστος παραγωγής (τιμές λιπασμάτων, κόστος συγκομιδής) σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποίησης και ονομασίας προέλευσης για το σύνολο του Μεσσηνιακού λαδιού και τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Ιταλία, την Ισπανία κτλ., δεν επιτρέπουν στον παραγωγό την πραγματοποίηση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ανάγκη:

    • Να υπάρξει εθνική στρατηγική για το λάδι σε συνδυασμό με την μεσογειακή διατροφή

    • Να δημιουργηθεί επιτέλους φορέας τυποποίησης και διάθεσης του Μεσσηνιακού Ελαιολάδου. Η τυποποίηση θα περιορίσει την ανεξέλεγκτα διακινούμενη ποσότητα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Θα διαφυλάξει την ποιοτική φήμη του προϊόντος, θα στηρίξει και θα βελτιώσει την τιμή πώλησής του.

Κρίσιμο ρόλο σ� αυτή την υπόθεση μπορεί και πρέπει να παίξουν οι νέοι αγρότες, που είναι η ελπίδα και η προοπτική για την έξοδο από την κρίση. Απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση, κατάλληλη υποκίνηση και δημιουργία των όρων και των προϋποθέσεων για πρωτοβουλίες ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής στον τομέα του ελαιολάδου. Σε τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν προχωρήσει ήδη κάποιοι νέοι αγρότες στη Μεσσηνία, χωρίς δυστυχώς να έχουν καμία ουσιαστική υποστήριξη από την Κυβέρνηση.

Είναι καιρός η Κυβέρνηση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Δεν φτάνει ο Πρωθυπουργός να ονομάζει προεκλογικά το λάδι «χρυσάφι της Μεσσηνίας» . Πρέπει να το κάνει πράξη.