Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2007
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Ομιλία του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά
κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
« Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα σίγουρα δεν είναι αυτό που περίμενε η ελληνική περιφέρεια για να καλύψει το αναπτυξιακό της έλλειμμα.

Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ως χώρα για να προχωρήσουμε στην πραγματική σύγκλιση. Και αυτό γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόμαστε ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει πρώτον, την απλοποίηση των διαδικασιών, δεύτερον, την απορροφητικότητα των πόρων, τρίτον την κοινωνική αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων έργων.

Το σχέδιο νόμου, δυστυχώς κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Κατ� αρχήν δεν απλοποιεί τις δαιδαλώδεις διαδικασίες που υπήρχαν στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αντίθετα τις περιπλέκει.

Δεύτερον, δημιουργεί νέες δομές, χωρίς να είναι σαφές ποιες ανάγκες καλύπτουν και ποιες υπηρεσίες υποκαθιστούν.

Τρίτον, εισάγει επίπεδα συντονισμού, επίπεδα εγκρίσεων, επίπεδα ελέγχου που πολλές φορές είναι επικαλυπτόμενα, με συνέπεια να μην υπάρχει η αναγκαία συγκεκριμενοποίηση της ευθύνης, αλλά διάχυσή της παντού και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, βέβαια, η μεγάλη καθυστέρηση στα έργα.

Τέταρτον, υπάρχουν διαχειριστικά κενά. Για παράδειγμα, παρά το ότι υπάρχουν πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, δεν προβλέπονται πέντε ειδικές διαχειριστικές υπηρεσίες, αλλά δεκατρείς ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές. Το αποτέλεσμα της ύπαρξης υπέρμετρων δομών, που διαπιστώθηκε και από τον εισηγητή και από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία, αλλά και το υψηλό διαχειριστικό κόστος που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ και να φθάσει το 4% του συνόλου του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου θα πάει για τη διαχείριση του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτό θα επιβαρύνει και τον εθνικό προϋπολογισμό γιατί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει συγχρηματοδότηση σε αυτά τα έργα.

Κατά τα άλλα ο μηχανισμός διαχείρισης χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση της οικονομικής και της διαχειριστικής εξουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, από την απουσία κάθε έννοιας δημοκρατικού προγραμματισμού και από την περιθωριοποίηση κάθε περιφερειακού θεσμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι υπάρχουσες ειδικές υπηρεσίες των ΠΕΠ υποβαθμίζονται σε ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, οι οποίες θα λειτουργούν υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομίας. Σε κανένα, μα σε κανένα σημείο της διαχείρισης δεν φαίνεται η συμμετοχή περιφερειακού οργάνου.

Αν και η Κυβέρνηση μιλάει για αποκέντρωση στα λόγια, στην πράξη αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί ένα νέο ασφυκτικό έλεγχο στη διαχείριση, αλλά όχι μόνον στη διαχείριση, αποκτά και τον πλήρη έλεγχο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας με τη δημιουργία των Α.Ο.Π Α.Ε. -όπως τις ονόμασε- σε κάθε περιφέρεια.

Είναι εμφανής λοιπόν η υποβάθμιση των συλλογικών οργάνων, των νομαρχιακών συμβουλίων, των κοινωνικών φορέων, των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων.

Η συγκεντρωτική βέβαια λογική της Κυβέρνησης δεν φαίνεται μόνον μέσα από αυτά. Αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι μόνον το 39% των πόρων θα διατεθεί απ� ευθείας στα ΠΕΠ και όχι η πλειοψηφία τω πόρων. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό είναι μια πρόκληση- επιτρέψτε μου- σε βάρος της περιφέρειας, την οποία η Κυβέρνηση θεωρεί απ� ό,τι φαίνεται αδύνατη και ανίκανη να διαχειριστεί απ� ευθείας αυτούς τους πόρους.

Ταυτόχρονα, αντί να ενισχύσει τα περιφερειακά υπηρεσιακά στελέχη και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες σε νομαρχιακό επίπεδο, με τις ομάδες έργου που επιβάλει με αποσπάσεις στελεχών και προσλήψεις νέων, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν κριτήρια, δημιουργεί μια παραδιοίκηση η οποία αυτό που θα κάνει θα είναι να φέρει αυτές τις ομάδες έργου σε σύγκρουση με την υφιστάμενη διοίκηση, την οποία υποβαθμίζει και απαξιώνει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι όσοι χρειαστούν να υπηρετήσουν τον μηχανισμό διαχείρισης του ΕΣΠΑ, η εθνική αρχή, οι υπηρεσίες διαχείρισης, οι ενδιάμεσοι φορείς, οι ομάδες έργου νομαρχιών, η ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και άλλες ανώνυμες εταιρείες, επιλέγονται ή προσλαμβάνονται με αδιαφάνεια. Αποσπώνται από τις υπηρεσίες τους χωρίς καν να υπάρχει απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων, με αποδοχές που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές. Για παράδειγμα, οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών αμείβονται με αποδοχές γενικού διευθυντού. Αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση ακόμα και αν είναι απόλυτα αξιοκρατική -που δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα είναι-, θα δημιουργήσει λόγω της γενίκευσής της σοβαρές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις με το σύνολο του υπόλοιπου προσωπικού.

Αντί λοιπόν εδώ να έρθετε και να δημιουργήσετε ένα νέο, σύγχρονο και διαχρονικό, έναν πιστοποιημένο, θα έλεγα, μηχανισμό στήριξης και παραγωγής των έργων, δημιουργείτε πρόσκαιρους και αμφιβόλου ποιότητας μηχανισμούς, οι οποίοι θα αποδειχθούν αναποτελεσματικοί και στην πράξη.

Τι φαίνεται από τα παραπάνω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ; Φαίνεται και αποδεικνύεται ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ο ασφυκτικός έλεγχος της διαχείρισης του Δ� Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η διενέργεια ρουσφετολογικών προσλήψεων, η υποβάθμιση και αποξένωση της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων από την αναπτυξιακή διαδικασία.

Το πνεύμα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως χαρακτηριστικά είπαν πολλοί συνάδελφοι εδώ, μας παραπέμπει σε άλλες εποχές, στην εποχή του αλήστου μνήμης Υπουργείου Συντονισμού που όλα σχεδιάζονταν, αποφασίζονταν και υλοποιούνταν από την Αθήνα, τις περισσότερες φορές σε βάρος της περιφέρειας.

Πιστεύω ότι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χάνουμε μια ευκαιρία για τη χώρα μας. Ιδιαίτερα χάνουμε μια ευκαιρία για την περιφέρεια, μια ευκαιρία που ίσως είναι η τελευταία σ� αυτό το μέγεθος, γιατί είχαμε και έχουμε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τα θετικά αποτελέσματα από τη μια πλευρά του Γ� Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και διορθώνοντας τα αρνητικά του, το Δ� Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να καλύψει πραγματικά το αναπτυξιακό έλλειμμα της ελληνικής περιφέρειας. Χάνουμε, δυστυχώς, αυτήν την ευκαιρία και φέρνετε, κύριε Υπουργέ, ακεραία την ευθύνη. Σας ευχαριστώ.