Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/11/2007
Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα θετικά βήματα που έγιναν για την κατάρτιση και τον έλεγχο του Προϋπολογισμού με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και την κατάρτιση του Κανονισμού της Βουλής, το πρόβλημα, όπως διαπιστώθηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, παραμένει και είναι πολύ μεγάλο.

Το Εθνικό μας Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αποτελεσματικά ούτε την κατάρτιση, αλλά ούτε και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη σκοπιμότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητα των δαπανών, αλλά ούτε και τους τρόπους άντλησης των εσόδων. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια και αδυναμία ουσιαστικού, κοινοβουλευτικού αλλά και κοινωνικού ελέγχου. Και αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι μόνο δικές μου, αλλά όλων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι συζητάμε σήμερα, στο τέλος του 2007, για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του 2005. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σταματήσει και η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Πρέπει να φέρει εδώ, στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, στην αρμόδια Επιτροπή, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και με διαπαραταξιακή σύνθεση να αναθεωρήσουμε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο και καταρτίζεται και ελέγχεται ο Προϋπολογισμός του Κράτους.

Μετά τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μόνη αξία που μπορεί να έχει η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο ο Προϋπολογισμός εκτελέστηκε όπως είχε ψηφιστεί, ή εάν άλλα έλεγε και άλλα υλοποιήθηκαν.

Από τα στοιχεία λοιπόν του Απολογισμού, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ας πάρουμε το σκέλος των εσόδων. Στα έσοδα έχουμε σημαντική υστέρηση κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι χαρακτηριστικό ότι στην άντληση εσόδων από το Φ.Π.Α. έχουμε μία απόκλιση της τάξης του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό σε μια χρονιά που, όπως είναι γνωστό, είχαμε αύξηση των φορολογικών συντελεστών του Φ.Π.Α.. Σε μια χρονιά, δηλαδή, που ο Έλληνας πολίτης επιβαρύνθηκε πληρώνοντας παραπάνω Φ.Π.Α. από 18% σε 19%, αλλά επιβαρύνθηκε και από το κόστος ζωής που ανέβηκε σε όλα τα είδη τα οποία επηρεάστηκαν από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Δηλαδή, η κοινωνία πλήρωσε και πλήρωσε ακριβά για να πλουτίσουν οι φοροκλέφτες. Διότι αυτό που έγινε το 2005 ήταν ότι πλούτισαν αυτοί οι οποίοι παρακράτησαν τον Φ.Π.Α. και δεν τον απέδωσαν, όπως όφειλαν.

Δεύτερον, στο σκέλος των δαπανών είχαμε υπέρβαση των εξόδων πάνω από 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε, δηλαδή, απόκλιση της τάξης του 13% που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη. Προβλέπατε μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 3,6% και αντί γι� αυτό, είχαμε αύξηση κατά 6,9%.

Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ψάχνουμε ακόμη και περιμένουμε να μας πείτε, όπως και ο ελληνικός λαός, πού είναι εκείνα τα περίφημα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ που η Κυβέρνησή σας θα εξοικονομούσε από τη μείωση της κρατικής σπατάλης.

Σε ότι αφορά στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων, ήδη οι δημόσιες επενδύσεις είχαν μειωθεί σημαντικά στις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Αντί να πάμε μπροστά, αντί να αυξηθούν τα σχετικά κονδύλια, μας πήγατε πίσω στον Προϋπολογισμό του 1997.

Από τον Απολογισμό, προκύπτει ότι οι επενδύσεις, το κονδύλι των δημοσίων επενδύσεων είναι περαιτέρω μειωμένο κατά πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι περικοπές και όλη αυτή η κατάσταση είναι σε βάρος της ελληνικής περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, η οποία περίμενε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων ότι θα έφθανε και η ώρα η δική της, όπως χαρακτηριστικά είχε υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός.

Αντί, λοιπόν, να έχουμε αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην επαρχία, είχαμε δραστική μείωση και απένταξη μιας σειράς έργων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έργων που έπρεπε να στηριχθούν και με εθνικά κονδύλια για να προχωρήσουν.

Να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την περίφημη «δημοσιονομική εξυγίανση»; Να μιλήσουμε για το δημοσιονομικό έλλειμμα και για το δημόσιο χρέος; Μετά από έξι αναθεωρήσεις που έγιναν μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το 2005, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε αναθεώρηση προς τα πάνω του δημοσιονομικού ελλείμματος από πλευράς της EUROSTAT σημαίνει αναθεώρηση προς τα κάτω του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας. Και δεν ξέρω πού στηρίζει ο προηγούμενος συνάδελφος τους ισχυρισμούς του ότι η χώρα μας απέκτησε αξιοπιστία. Η χώρα μας έγινε «μαύρο πρόβατο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απογραφή και μετά από όλα αυτά που ακολούθησαν.

Μετά, λοιπόν, από έξι αναθεωρήσεις, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5,5% του Α.Ε.Π. έναντι πρόβλεψης που υπήρχε στον Προϋπολογισμό του 2005 �τα στοιχεία είναι δικά σας, δεν είναι δικά μου- 2,8%. Και εδώ θέλω να σημειώσω κάτι, ότι για να κρατηθεί στο 5,5%, αξιοποιήσατε στο έπακρο εκείνη την� επάρατη δημιουργική λογιστική.

Τι κάνατε; Κατ� αρχήν, αυξήσατε τις εθνικολογιστικές προσαρμογές. Από 450 εκατομμύρια ευρώ, που είχατε εγγράψει αρχικά στον προϋπολογισμό, σε 1,19 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γνωρίζετε ότι όσο αυξάνει το κονδύλι των εθνικολογιστικών προσαρμογών, τόσο μειώνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το 450, λοιπόν, το κάνατε 1,19.

Δεύτερον, προχωρήσατε σε μεταφορά τόκων στο μέλλον �μέσα από τα περίφημα swaps- 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Τρίτον, αποκρύψατε και αποκρύβετε ακόμη και σήμερα το χρέος των νοσοκομείων, το οποίο κάθε χρόνο υπερβαίνει το 1,1 δισεκατομμύριο. Δεν φαίνονται πουθενά τα χρέη των νοσοκομείων και αυτό, για να εξυπηρετήσετε τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Προχωρήσατε σε μια υπέρμετρη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το ξέρετε. Αλήθεια, πού πήγαν αυτά τα χρήματα;

Τέλος, δεν πληρώσατε �και αυτό το ομολόγησε χθες ο κ. Αλογοσκούφης, όμως το ομολόγησε κατά ένα πολύ μικρό μέρος- τις υποχρεώσεις σας απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο κ. Αλογοσκούφης είπε ότι το κράτος χρωστά 1,5 δισεκατομμύριο στο Ι.Κ.Α. και θα αρχίσει να αποπληρώνει τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του μετά το 2008. Ήταν πραγματική πρόκληση η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί είναι πάνω από δέκα δισεκατομμύρια αυτά τα οποία χρωστάει αυτή τη στιγμή το Κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση να τα μεταχειρίζεται έτσι. Και όμως, παρ� όλα όσα συνέβησαν, όπως είπα, το δημοσιονομικό έλλειμμα έμεινε καρφωμένο στο 5,5%.

Ισχυριστήκατε και εσείς και ο εισηγητής σας ότι η μείωση αυτή από 7,7% σε 5,5%, δηλαδή των 2,2 ποσοστιαίων μονάδων, ήταν προϊόν δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Αλλά ούτε κι αυτό έγινε στην πράξη, όπως σας απέδειξε ο εισηγητής μας και η κυρία Παπανδρέου. Και δεν έγινε στην πράξη γιατί το 2005 δεν επαναλήφθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το κόστος των οποίων ήταν 1,1% του Α.Ε.Π., δεν είχαμε τα έξοδα των εθνικών εκλογών και είχαμε μια υπέρμετρη αύξηση των εσόδων μέσα από τη φορολογία, μέσα από τους νέους φόρους, τους οποίους επιβάλατε.

Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρέος, αυτό αυξήθηκε λόγω του υπέρμετρου δανεισμού κατά 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ δεν θέλω να θυμίσω τι μας έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το δημόσιο χρέος της χώρας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το 2003 το κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος ήταν στα 18.000 ευρώ. Εσείς το φθάσατε στα 23.000 ευρώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας σ� αυτό το κομμάτι.

Αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου αξιόπιστου, έτσι τον ονόμασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένας Προϋπολογισμός που απ� ότι φαίνεται από τα ίδια τα πράγματα -και όχι από αστήρικτους ισχυρισμούς του ομιλούντος-, ήταν Προϋπολογισμός και αναξιοπιστίας και αδιαφάνειας ταυτόχρονα.

Ένας Προϋπολογισμός, θα έλεγα εγώ, που στο όνομα μιας κάλπικης δημοσιονομικής εξυγίανσης, που χρησιμοποίησε σαν όχημα την περίφημη δημοσιονομική απογραφή, προχώρησε σε μια άγρια αναδιανομή του εισοδήματος.

Θύματα αυτής της αναδιανομής μέσα και από τη φορολογική και από την εισοδηματική και από την κοινωνική πολιτική ήταν και είναι τα μεσαία στρώματα και οι εισοδηματικά χαμηλότερες τάξεις. Και είναι γεγονός ότι έχουμε σήμερα πάνω από 2,2 εκατομμύρια Ελλήνων που ζουν στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Θύματά της είναι η παιδεία και η υγεία. Η παιδεία, τα ποσοστά για την οποία όχι μόνο δεν έφθασαν το 5%, όπως προεκλογικά είχατε δεσμευτεί, αλλά κατέβηκαν ακόμη πιο κάτω και η υγεία, με το να νοσεί σήμερα ολόκληρο το σύστημα. Λείπουν πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες άτομα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχουν τεράστια προβλήματα ακόμη και με τις εντατικές. Εμείς στη Μεσσηνία το ζούμε έντονα, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, που λείπουν πάνω από τριακόσιοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη.

Χαμένη επίσης είναι η ελληνική περιφέρεια, μέσα από τη βίαιη περικοπή των δημοσίων επενδύσεων.

Κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι οικονομικά ισχυροί, οι φοροκλέφτες και οι φοροδιαφεύγοντες.

Αν, λοιπόν, γι� αυτή σας την οικονομική πολιτική είστε υπερήφανοι, τότε αυτό που εγώ θα πω -και κλείνω με αυτό-, είναι ότι είστε πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και όταν η ελληνική κοινωνία θα το καταλάβει αυτό, θα σας απομακρύνει από την εξουσία.