Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] Αρθρο του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, στις εφημερίδες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΜΑΪΟΥ  2007

Εφημερίδα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ  2007

Άρθρο του Δημήτρη Κουσελά
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ

Φροντίδα και αξιοπρέπεια για την τρίτη ηλικία.

Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να θεωρείται ηθική, πολιτισμένη και ευνομούμενη, όταν δεν τιμά τους ηλικιωμένους, όταν δεν μεριμνά, συστηματικά και επαρκώς, για την κάλυψη των αναγκών τους.

�Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος οφείλει να αντιμάχεται την περιθωριοποίηση της τρίτης ηλικίας, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες κοινωνικές υποδομές (υγείας, κοινωνικής υποστήριξης, πολιτισμού, ασφάλειας) και ασκώντας κατάλληλες και ολοκληρωμένες πολιτικές για αξιοπρεπή και ενεργό γήρανση.

Οφείλει, πρώτα από όλα, να διασφαλίζει στον ηλικιωμένο απόμαχο της δουλειάς, στον συνταξιούχο αγρότη, εργαζόμενο, επαγγελματία, στις ηλικιωμένες μητέρες και στις γιαγιάδες μας στο κάθε χωριό, επαρκές εισόδημα για αξιοπρεπή διαβίωση στον τόπο τους.

Οφείλει να τους παρέχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, στο επίπεδο του κάθε δήμου, ακόμα και του πιο απομακρυσμένου χωριού.

�Ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, με εξειδικευμένες υπηρεσίες, για άμεση, πλήρη και συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων, είτε αυτά αφορούν ασθένεια, αναπηρία, ανέχεια, μοναξιά και έλλειψη φροντίδας, είτε αυτά συνδέονται με έλλειψη επικοινωνίας και ενημέρωσης ή με προβλήματα εξυπηρέτησης στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Το δίκτυο αυτό οφείλει να χρηματοδοτείται από ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής αλληλεγγύης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσε μάλιστα να συνδυάζεται και να συμπληρώνεται με προσφορές και με εθελοντική εργασία διαφόρων φορέων, της Εκκλησίας και ιδιωτών.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της εναλλακτικής κοινωνικής εργασίας των νέων και των ανέργων σε προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, μπορούν να προσφέρουν πολλά στη στήριξη της τρίτης ηλικίας.

Οι ηλικιωμένοι δεν είναι βαρίδια, δεν είναι απόμαχοι της κοινωνίας, ούτε αρκεί να αποτελούν αντικείμενα αποσπασματικής και περιστασιακής φιλανθρωπίας οι πιο ασθενείς και οι φτωχότεροι από αυτούς.

Δικαιούνται και πρέπει να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τα μέσα, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της οικογένειας και στην τοπική κοινωνία, να συμβάλουν στην ανάπτυξη της γειτονιάς, του εθελοντισμού και πολλών άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς.

Η ποιότητα ζωής, οι ελεύθεροι χώροι, ο πολιτισμός, το ανθρώπινο περιβάλλον στις πόλεις, η πρόσβαση και η ασφάλεια στις μετακινήσεις, αλλά και η ασφάλεια στα χωριά και στις γειτονιές, με επαρκή αστυνόμευση και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι ουσιώδεις ανάγκες όλων των πολιτών και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιότητα διαβίωσης των ηλικιωμένων.

Μια ελάχιστη εγγυημένη μηνιαία βασική σύνταξη, στο επίπεδο των 950 ευρώ για κάθε ζευγάρι και των 550 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο του ΟΓΑ και για τους ανασφάλιστους, είναι το ελάχιστο που πρέπει να εγγυηθούμε στους πολίτες της τρίτης ηλικίας στη χώρα μας.

Η ενίσχυση και η επέκταση των πετυχημένων προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς και των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), που ξεκίνησαν και ανέπτυξαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η ενεργοποίηση και η επαρκής ψυχαγωγία των ηλικιωμένων πολιτών στην κάθε κοινότητα, είναι χρέος της Πολιτείας, όπως χρέος της είναι η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους οικονομικά ασθενέστερους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μην ταλαιπωρούνται, να μην αγωνιούν και να μην επιβαρύνονται οικονομικά για τα θέματα της υγείας τους οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, είναι η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας, με την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με κατάλληλες υποδομές και διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων κάθε περιοχής σε αυτήν, με σύγχρονες σταθερές ή και κινητές μονάδες και, επιπλέον, με ειδικές υποδομές γηριατρικής, με σύγχρονα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στις πόλεις και στην περιφέρεια, αλλά και με δυνατότητες κατ� οίκο νοσηλείας των ηλικιωμένων, μέσα από τα προγράμματα φροντίδας στο σπίτι.

Η ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού, η επέκταση της κάρτας πολιτισμού, της δημιουργικής συλλογικής δραστηριότητας και συμμετοχής, είναι απαραίτητα για την αποτροπή της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής απαξίωσης των ηλικιωμένων, που μπορούν και θέλουν ακόμα πολλά να προσφέρουν.

Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και οι δεσμεύσεις του Προέδρου του Γιώργου Παπανδρέου για την οικογένεια και την Τρίτη ηλικία, εγγυώνται όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων στις μεγάλες πόλεις και στην περιφέρεια.

Αυτά δεν πρέπει να μείνουν υπόθεση μόνο των στελεχών και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Οφείλουν να γίνουν υπόθεση του κάθε ενεργού πολίτη, της Πολιτείας, των τοπικών κοινωνιών, της Εκκλησίας και κάθε οργάνωσης που επικεντρώνεται στη βοήθεια και στην προσφορά στον συνάνθρωπο.