Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Άρθρο] Αρθρο του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, στις εφημερίδες "ΑΞΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ", με τίτλο, " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2007

Εφημερίδα ΑΞΙΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Άρθρο του Δημήτρη Κουσελά
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ!

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα δυσμενούς και άδικης μεταχείρισης των πολιτών από το τραπεζικό σύστημα εντάθηκαν.

Οι τράπεζες δανείζουν στη χώρα μας με σημαντικά υψηλότερο περιθώριο κέρδους, από ότι οι τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης. Οι προμήθειες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες και σε ορισμένες περιπτώσεις αδικαιολόγητες.

Οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, που αναγκάζονται να προσφύγουν σε καταναλωτικά δάνεια για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, πληρώνουν ακριβά αυτές τους τις επιλογές.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων κυμαίνεται στο 9%, όταν το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο της ευρωζώνης είναι στο 6,40%.

Η ακρίβεια αλλά και η απουσία κοινωνικής πολιτικής (η κυβέρνηση αρνήθηκε ακόμη και το επίδομα θέρμανσης), καθιστούν τις αδύναμες κατηγορίες του πληθυσμού ευάλωτες στις κερδοσκοπικές πρακτικές.

Το χρέος των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια αυξάνει με αλματώδεις ρυθμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 20% του Α.Ε.Π. που ήταν το 2000 έφτασε σήμερα στο 45%. Μέσα σε 3 χρόνια τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 98%.

Τα δάνεια αυτά προωθούνται ακόμη και με παραπλανητικές διαφημίσεις, χωρίς να παρέχεται στους καταναλωτές επαρκής πληροφόρηση. Η έλλειψη πληροφόρησης και η αδιαφάνεια, δεν δίνουν τη δυνατότητα ούτε ουσιαστικών συγκρίσεων ούτε σωστών επιλογών.

Υγιής ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Παρακολουθεί ως θεατής την κατάσταση και στηρίζει την ανάπτυξη στον υπερδανεισμό και στην κατανάλωση αδιαφορώντας για τις αρνητικές συνέπειες. Ανέχεται να μετατρέπεται η ανάγκη για επιβίωση των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων σε προϊόν κερδοσκοπίας.

Η επιτροπή ανταγωνισμού έγινε γνωστή στο πανελλήνιο όχι από τα «τσουχτερά» πρόστιμα αλλά για τα γνωστά σκάνδαλα.

Ο τραπεζικός μεσολαβητής είναι εξαρτημένος από το τραπεζικό σύστημα και δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.

Ο κατακερματισμός της εποπτείας των τραπεζών δημιουργεί τεράστια κενά που λειτουργούν σε βάρος των καταναλωτών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Διοικητής της περιορίζεται σε «συστάσεις για αυτοσυγκράτηση», είτε στο θέμα των προμηθειών είτε στη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Περισσότερο φαίνεται να τον ανησυχεί η άνοδος των επιτοκίων κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα έως τώρα αλλά και οι νέες αυξήσεις που έρχονται, δοθέντος ότι το 90% των δανείων είναι με κυμαινόμενα επιτόκια.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Ελληνικό Λαό κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δοσοληψίες τους. Περιμένουμε από την Κυβέρνηση, αφού δεν είχε η ίδια την τόλμη και την ευθύνη μιας ουσιαστικής παρέμβασης, να υιοθετήσει τουλάχιστον τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας.